Manager Bedrijfsvoering voor Accolade Zorg

Zakelijke en eigentijdse regisseur
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Accolade Zorg

Accolade Zorg – Wij zijn er met aandacht & liefde! Onze missie: Levend uit Gods liefde willen wij er zijn voor kwetsbare en waardevolle mensen. We geven professionele, liefdevolle zorg en begeleiding aan ouderen en aan volwassen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Dit doen we op zes locaties in Nederland en in de thuiszorg. We streven naar kwalitatief goede zorg, die ontstaat in de relatie met elkaar, tussen cliënt, familie en zorgprofessional. In de relatie zoeken we naar wat op dat moment goede zorg is, naar wat hoop en betekenis geeft ook als veel niet meer lukt of kan. Juist dan zijn wij vindingrijk, creatief en tonen we lef. Accolade Zorg is een warme en betrokken organisatie en zorgt voor jou als collega, we stimuleren je waar het kan en geven ruimte voor ontwikkeling. We kijken naar wat past bij jou, wat jij nodig hebt om te kunnen groeien, persoonlijk maar ook in je vak. We dagen je uit om je talenten in te zetten en je professionele verantwoordelijkheid te nemen. Bij Accolade Zorg werken 900 medewerkers en 400 vrijwilligers. 

De sector wacht een omvangrijke transitie. In het strategisch plan 2023-2027 ligt de voornaamste focus op de (zorg)medewerker, logisch gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. En zal uitvoering worden gegeven aan nieuwe inzichten om de continuïteit van het zorgproces te borgen. Een redesign door anders in te richten, onder meer door sterker in te zetten op de samenwerking tussen de formele en informele zorg.

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Managementteam van drie Regiomanagers, de Manager Behandeldienst, de Manager Bedrijfsvoering en de Bestuurssecretaris.  De Concerncontroller is op basis van de actuele agenda aanwezig bij de MT-vergaderingen.

Functie

Manager Bedrijfsvoering

De ondersteunende diensten zijn ondergebracht in het Advies & Servicecentrum (ASC) met in totaal bijna 40 medewerkers. Het ASC wordt geleid door de Manager Bedrijfsvoering en bestaat uit diverse teams (met teamleiders) op de aandachtsgebieden Vastgoed, Administratie, ICT, P&O, Kwaliteit, Innovatie en Marketing & Communicatie. Accolade Zorg heeft gekozen voor het concept van zelforganisatie in de teams rond de bewoners/cliënten. Het is daarbij belangrijk dat de medewerkers voor hun vragen en wensen goed en rechtstreeks terechtkunnen bij de verschillende ondersteunende diensten.

Als lid van het Managementteam is de Manager Bedrijfsvoering medeverantwoordelijk voor de realisatie van de strategische doelen van de organisatie. Jij ondersteunt in die rol de Bestuurder en de andere managers in de volle breedte op aspecten van bedrijfsvoering. Samen met de teams vertaal jij de strategische beslissingen naar dienstverlening (operationeel en advisering) en zorgt ervoor dat de processen optimaal worden ingericht en vormgegeven zodat de medewerkers hun werk met een hoge mate van professionaliteit en kwaliteit kunnen uitvoeren. Processen worden ingericht vanuit het perspectief van het zorgproces en zo veel als mogelijk vereenvoudigd, gestandaardiseerd en geautomatiseerd voor het benutten van schaal- en efficiencyvoordelen.

Jij bent de generalist tussen en leidinggevende van de specialisten. Jij stimuleert en spoort de ander aan zijn/haar talenten optimaal te benutten, spart waar mogelijk en stuurt waar nodig. De Manager Bedrijfsvoering managet prioriteiten, verwachtingen en mogelijkheden, bewaakt en stuurt op het totale niveau van dienstverlening en de samenhang tussen de verschillende disciplines. Vanuit de functie van Manager Bedrijfsvoering wordt van nature een bepaalde mate van zakelijkheid verwacht in cultuur, doelstellingen en omgangsvormen. Jij herkent jezelf in een dergelijke rol en weet de collega’s op een prettige en geaccepteerde manier te beïnvloeden en te versterken.

Het ASC functioneert al een aantal jaren in deze vorm en jij krijgt de opdracht om het organisatiemodel door te ontwikkelen en de veranderingen optimaal te blijven ondersteunen. In de ondersteuning van het primair proces zal voorlopig sprake zijn van een zwaartepunt op de P&O-functie, met accent op aantrekkelijk werkgeverschap en beheersing van formatie, werkdruk en verzuim. Andere onderwerpen betreffen de vormgeving van de (digitale) loketfunctie, waar medewerkers voor al hun vragen terechtkunnen, de (ver)nieuwbouw van de locatie in Bilthoven en versterking van het informatiemanagement.

Autonoom Besluitvaardig Doelgericht

Profiel

We komen graag met jou in contact als je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je bent door middel van opleiding en ervaring bedrijfskundig ontwikkeld. Je hebt de ervaring, bagage en het overzicht om op te treden als kartrekker van het beleid op alle genoemde disciplines, waarbij je gebruikmaakt van en ruimte geeft aan de inhoudelijke experts en adviseurs, zowel op MT-niveau als binnen je eigen organisatieonderdeel. Dit vermogen om te organiseren en processen te verbeteren toon je aan met aansprekende resultaten.

Ook beschik je over de vereiste ervaring als leidinggevende van een grote groep professionals en ben je gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren. Je hebt bewezen ervaring als manager van veranderingsprojecten in grotere dienstverlenende organisaties met veel belanghebbenden.

Verder herken je jezelf in de volgende typering van je persoonlijkheid:

 • autonoom maar prima in staat om leiderschap of positie te delen
 • onafhankelijk, besluitvaardig en gericht op het halen van resultaten
 • natuurlijk overwicht, dat gepast en effectief wordt ingezet
 • energieke uitstraling, fris en positief dat inspirerend en motiverend werkt
 • een sterke antenne voor wat er leeft waarbij oprechte interesse wordt getoond
 • scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen
 • flexibel en in verbinding, waarbij iedereen in waarde wordt gelaten
 • representatief

We laten ons graag overtuigen door kandidaten met een achtergrond in andere dienstverlenende sectoren, die zich herkennen in het profiel en blijk geven van affiniteit met de zorg.

Als medewerker ben je het gezicht van de organisatie. Van alle medewerkers van Accolade Zorg wordt daarom verwacht dat zij een christelijke levensovertuiging hebben.

Aanbod

Ben jij die allround manager met ervaring en gevoel voor effectieve en efficiënte bedrijfsvoering, die graag een cruciale rol inneemt bij de toekomstige ontwikkeling van deze zorgorganisatie? Die in de complexiteit van de transitie een uitdaging ziet? En die successen ziet als een teamprestatie en daarbij voorrang geeft aan de ontwikkeling van zijn of haar medewerkers?

Dan biedt Accolade Zorg jou een uitdagende en op ontwikkeling gerichte positie waar je samen met enthousiaste en betrokken professionals bijdraagt aan mooie opgaven.

 • Een open en inspirerende werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen je functie.
 • Een fulltime dienstverband, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie omgezet te worden in onbepaalde tijd.
 • Jouw salaris is volgens de CAO VVT, met inschaling in overeenstemming met de zwaarte van de functie.
 • Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Flexibele werktijden en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand december 2022 af te ronden. Je start met een gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gesprekken bij Accolade Zorg, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijk volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor benoeming.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met vrijdag 16 december a.s. de mogelijkheid om te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06 1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.