Vacature Manager Bedrijfsvoering AM match

Onafhankelijke en slagvaardige leider met een open mind

Hoofddorp
Organisatie |

AM match

AM match is het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het eigenaarschap van de gemeenten is georganiseerd in een Gemeenschappelijke Regeling.

AM match zoekt en biedt werk voor mensen die onder de Participatiewet vallen: mensen met een arbeidsbeperking en mensen die in aanmerking komen voor beschut werk. Daarnaast werken er bij AM match medewerkers die onder de voormalige wet sociale werkvoorziening vallen. In totaal biedt het bedrijf werkgelegenheid aan ruim 450 medewerkers vanuit deze doelgroepen en coacht het 250 mensen met een beperking in loondienst bij derden.

Sinds de invoering van de Participatiewet staan de gemeenten voor een enorme uitdaging; het substantieel vergroten van de arbeidsdeelname van mensen die minder goed in staat zijn om op eigen kracht te participeren in de arbeidsmarkt. Dit vraagt van gemeenten een forse inspanning. AM match heeft als opdracht om deze opgave in nauwe samenwerking met de gemeenten te realiseren. Hiervoor is een professionele, effectieve en efficiënte organisatie gevormd waarbinnen voortdurend wordt gewerkt aan ontwikkeling van werkwijzen en werkcultuur. AM match is kostenbewust en legt de lat op zowel het gebied van kwaliteit als prestaties hoog. Het bedrijf behoort al jarenlang tot de best presterende ontwikkelbedrijven van Nederland.

AM match werkt op basis van een uitvoeringsplan dat is geaccordeerd door de deelnemende gemeenten. In dit uitvoeringsplan is beschreven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de beleidsmatige en financiële opgaven. Het uitvoeringsplan beschrijft de taken van de organisatie, de processen, de producten, de hoofdstructuur en de huisvesting. Bij het realiseren van die opgaven houdt de organisatie de afstand naar de deelnemende gemeenten kort. Er wordt nauw samengewerkt met de gemeenten op alle niveaus.

Het bedrijf is georganiseerd in twee bedrijfsonderdelen:

  • Werk & werkgeversdienstverlening
  • Bedrijfsvoering; planning & control, financiën, HR en ICT.

De managers van deze beide bedrijfsonderdelen vormen samen met de algemeen directeur het managementteam van AM match.

Functie | Manager Bedrijfsvoering

De Manager Bedrijfsvoering is eindverantwoordelijk is voor planning & control, financiën, HR en ICT. Het bedrijfsonderdeel bestaat uit een senior medewerker planning, financiën en control (PFC), medewerkers bedrijfsvoering, een management assistent, een senior HR en twee stafadviseurs HR en bedrijfsmaatschappelijk werk. AM match is een ‘lean’ opgezette organisatie. Voor het onderdeel Bedrijfsvoering impliceert dit dat de manager, naast een leidinggevende rol, tevens een stevige inhoudelijke inbreng heeft op met name het gebied van PFC en ICT.

De verdere ontwikkeling van de organisatiecultuur is een belangrijk thema voor de komende jaren. In dit kader wordt onder meer veel belang gehecht aan zelforganisatie en onderlinge samenwerking. De manager bedrijfsvoering heeft hierin, vanuit zijn specifieke expertise en verantwoordelijkheid, een stimuleerde en coachende rol.

De manager bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn teams. Je coacht de medewerkers en helpt hen in hun ontwikkeling. Naast de vastgestelde gesprekken volgens de jaarlijkse gesprekkencyclus voer je regelmatig dialooggesprekken met je medewerkers. Daarbij stimuleer je hun motivatie en inzetbaarheid.

Voor de gehele organisatie en in het bijzonder voor jouw bedrijfsonderdeel realiseer je een professionele en efficiënte organisatie. Je begeleidt het continue optimaliseren van de processen en de dienstverlening. Je houdt de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting van je bedrijfsonderdeel op peil. Je stelt plannen vast, draagt deze over en licht deze toe aan in- en externe stakeholders. Je faciliteert zijn teams zo dat de doelen van het bedrijfsonderdeel worden gerealiseerd.

AM match werkt met jaarlijkse werkplannen voor de verschillende teams en de organisatie als geheel. De manager bedrijfsvoering zorgt ervoor dat deze jaarlijkse werkplannen SMART worden geformuleerd in doelstellingen, resultaten, budgetten en KPI’s. Onder jouw verantwoording wordt de jaarlijkse begroting opgesteld en bewaakt. Je geeft de aanzet tot effectieve organisatie- communicatie- en rapportagestructuren en bewaakt deze. Je bent verantwoordelijk voor management-rapportages en licht deze toe aan MT en bestuur.

Vanuit je rol als MT- lid draagt je bij aan het bepalen van de strategie van AM match. Daarvoor houd je relevante in- en externe ontwikkelingen bij en ontwikkel en onderhoud je netwerkcontacten in de regio en binnen de sector. Je zorgt ervoor dat de bedrijfsvoering en informatievoorziening aansluiten bij de door de deelnemende gemeenten gewenste dienstverlening en de ontwikkelingen in de sector en wet & regelgeving.

Binnen het MT draag je vanuit jouw specifieke verantwoordelijkheid en een constructieve grondhouding bij aan een goede balans tussen ondernemerschap, kostenbewustzijn, leiderschap, rechtmatigheid, doelmatigheid en goed werkgeverschap.

Je bent tevens controller van de Gemeenschappelijke Regeling en draagt zorg voor treasury en cashmanagement.

Als manager bedrijfsvoering vervang je de algemeen directeur bij zijn afwezigheid.

Sturend Slagvaardig Vakman/Vakvrouw Vasthoudend Realistisch

Profiel | verbindend, proactief en gericht op samenwerking

Voor deze functie zoeken wij een manager die visie, kennis van zaken en realisatiekracht combineert met een open mind, onafhankelijke instelling en leiderschap. Je stimuleert zelforganisatie door vertrouwen en veiligheid te bieden, heldere resultaatafspraken te maken en door medewerkers eigen verantwoordelijkheid te geven. Je verwacht dat deze je tijdig informeren als zaken anders lopen dan was afgesproken en met oplossingsvoorstellen komen. Je legt de lat hoog voor jezelf en voor je omgeving.

Als MT-lid ben je collegiaal en constructief-kritisch. Je daagt uit om het beste in elkaar en in de organisatie boven te halen en staat pal voor een gezonde bedrijfsvoering en verantwoord financieel-economisch beleid.

Je stelt het organisatiebelang boven dat van jezelf. Net zoals alle andere medewerkers van AM match herkent men je aan je doen en laten; “je werkt samen, je neemt initiatief, bent creatief, hebt een enorme drive en realiseert afgesproken resultaten.”

Je bent een integer en betrouwbaar persoon met verbindende kwaliteiten, een proactieve instelling en gericht op samenwerking met de verschillende teams, opdrachtgevers, stakeholders en bestuur. Je staat open voor innovatie en ontwikkeling en hebt een faciliterende en dienstverlenende instelling.

Vanzelfsprekend beschik je over een sterk analytisch vermogen en ben je in staat om complexe zaken tot de essentie terug te brengen en op een heldere wijze over het voetlicht te brengen. Je bent iemand die overtuigt door vakmanschap, gezag, stevigheid en vasthoudendheid. Je bent flexibel en constructief maar stelt duidelijke grenzen wanneer dat nodig is. Ten slotte beschik je over een goed relativeringsvermogen, kan je goed met spanning omgaan en pak je snel de draad weer op als dingen anders lopen dan je gewenst had.

In aanmerking komende kandidaten beschikken over:

  • HBO+ / WO werk- en denkniveau.
  • Kennis van en ervaring met financiën/bedrijfseconomie.
  • Aantoonbare leidinggevende ervaring in een vergelijkbare werkomgeving.
  • Affiniteit met / ervaring in de non profitsector (snijvlak -gemeentelijke- overheid en bedrijfsleven).
  • Affiniteit met / ervaring met de doelgroep; mensen behorend tot de participatiewet.
Aanbod

Het betreft een functie van maximaal 32 uur. In eerste instantie een tijdelijke aanstelling (1 jaar) die bij wederzijds goedvinden wordt omgezet naar onbepaalde tijd. De functie is gewaardeerd in schaal 14 (CAR / UWO); het maximum salaris in deze schaal bedraagt € 6.994). Daarnaast kent het bedrijf goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure | Speed Slow Show in februari

K+V begeleidt deze werving- en selectieprocedure. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. Samen met de opdrachtgever kiezen we de kandidaten die we graag willen ontmoeten.

Je ontmoet in drie korte rondes diverse betrokkenen vanuit AM match: leden van het Bestuur, management en medewerkers. Dan gaan we verder met een diepgaand gesprek met de selectiecommissie en uiteindelijk een presentatie. Wij noemen dat Speed, Slow, Show. Transparant en zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn, met een duidelijk tijdspad en een mooie balans tussen kandidaat en organisatie.

Het wervingstraject bestaat dus uit drie onderdelen, mogelijk (gedeeltelijk) digitaal in verband met Covid-19:

  • Speed op vrijdag 12 februari waarin je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jou als persoon.
  • Slow op woensdag 17 februari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op vrijdag 19 februari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je zo snel mogelijk maar uiterlijk zondag 7 februari 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Michiel van Wessem (06 52008834) of Helga Bijker (06 22698599).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddate wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Manager Bedrijfsvoering
Vast
32 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.