K+V werving selectie interim management

Creëert synergie tussen inhoud en markt

Arnhem
Organisatie |

Klimmendaal revalidatiespecialisten

Klimmendaal biedt medisch specialistische revalidatiezorg. Haar verzorgingsgebied beslaat Arnhem, Apeldoorn, Doetinchem, Deventer, Ede en Zutphen. Vanuit diverse locaties worden jaarlijks ruim 6.200 patiënten (volwassenen, jongeren en kinderen met een fysieke of cognitieve beperking) behandeld, waarvan ca. 5.200 poliklinisch en ruim 1.000 patiënten klinisch. Er werken ruim 650 zeer betrokken medewerkers en professionals (450 fte) met als doel: patiënten weer optimaal te laten participeren in de samenleving. De omzet bedraagt ca. € 49 mio.

Op 1 januari 2016 zijn ViaReva en Groot Klimmendaal gefuseerd en onder de naam Klimmendaal verder gegaan. De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de samenvoeging van de twee bedrijfsculturen en het ontwikkelen van de medewerkers, het herinrichten van processen en het vormen van een nieuwe visie en strategie. De afstemming naar een nieuw organisatiemodel is afgerond. Er is gekozen voor het model van een éénhoofdig Raad van Bestuur met de medische staf als gesprekspartner en een duaal managementstructuur met integrale verantwoordelijkheid. De komende jaren wil Klimmendaal haar sterke positie verder uitdragen, uitbreiden en verankeren in de regio. De basis is er. Een gezonde organisatie, met enthousiaste en bevlogen medewerkers. Zij hebben oog voor kwalitatief op maat gemaakte revalidatiezorg voor de patiënten van jong tot oud.

Om invulling te geven aan deze ambitie is er een nieuw krachtig en ondernemend managementteam nodig. Een team dat het belang van organisatie en de cliënt centraal stelt en waarbij de individuele leden vanuit hun unieke inbreng het MT versterken en in gezamenlijkheid de organisatie dienen en verder willen brengen. Inmiddels zijn de nieuwe bestuurder en een nieuwe manager bedrijfsvoering Kind en Jeugd geworven, en is Klimmendaal nu op zoek naar een ondernemende innovatieve, inhoudelijke en marktgerichte Manager bedrijfsvoering Expertisecentrum.
Het Expertisecentrum betreft een nieuwe zorgeenheid binnen Klimmendaal en is verantwoordelijk voor de toename van expertise en innovatie binnen Klimmendaal en de externe exposure/positionering van de expertise van Klimmendaal.

Klimmendaal heeft in haar strategisch beleid voor Cognitieve revalidatie als speerpunt gekozen en als speciale producten voor Arbeid, Sport & Bewegen (gezonde leefstijl), waarbij Klimmendaal ook speciale voorzieningen beschikbaar heeft zoals het looplab en de Grail.

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling/opleiding van de professionals is van groot belang voor specialistische kennis om zo onderscheidend in de markt te zijn, voor productinnovatie en voor het verder optimaliseren van de eigen, specifieke rol binnen de keten.

Functie | Manager Bedrijfsvoering Expertisecentrum

Het Expertisecentrum wordt aangestuurd door een medisch manager en een manager bedrijfsvoering. Beiden zijn lid van het MT. Bij het werk van het Expertisecentrum, zijn ongeveer 70 professionals betrokken. De huidige omzet bedraagt van € 1,5 mio.
Samen met de medisch manager is de manager bedrijfsvoering verantwoordelijk voor:

 • Het ontwikkelen en borgen van kennis expertise op het gebied van cognitieve revalidatie, het speerpunt van Klimmendaal.
 • Het opzetten van een Klimmendaal Academy voor onderzoek, opleidingen en ontwikkeling.
 • Het op strategisch niveau ondersteunen van Zintens.
 • Het ontwikkelen en uitbouwen van product specialismes.

De manager bedrijfsvoering is verder verantwoordelijk voor:

 • Het leveren van een bijdrage aan marketing beleid en het ontwikkelen van marktgerichtheid in samenwerking met de afdeling PR/Communicatie en Marketing.
 • Het versterken van het externe netwerk op het gebied van onderzoek en het veiligstellen en uitbouwen van subsidies voor gedragswetenschappelijke opleidingen. Het zorg dragen voor eenduidige en uniforme informatie en communicatie binnen de eenheid, met de andere organisatieonderdelen en externe instanties.
 • Het op een inspirerende, vertrouwenwekkende en ontwikkelgerichte wijze leidinggeven met als doel medewerkers trots te laten op wie ze zijn, wat zij kunnen en met wie zij werken. Je begeleidt en coacht de managers binnen jouw zorgeenheid.
 • Het opzetten van een adequate organisatie, jaarplan, bewaken en beheren van het budget, juiste inzet van personeel, ruimtes, middelen en inventaris.
 • Afstemming binnen het MT met betrekking tot het uit te voeren beleid.
 • Vertalen van het strategisch beleid naar tactisch en operationeel niveau, met heldere doelstellingen.
 •  Een hoog kwaliteits- en veiligheidsbesef en het ondersteunen van de ingezette cultuurverandering naar een werkwijze van continue verbeteren.
 •  Leidinggeven aan keten-, instellings- of zorgeenheid-gebonden projecten.

Creatief, innovatief, ondernemend, kansen bewust, waarde ontwikkelaar, verbindend, sensitief, empathisch, transparant, ambitieus, daadkrachtig

Profiel
 • Een academisch werk- en denkniveau op gebied van management, marketing en bedrijfskunde.
 • Ervaring met complexe processen bij voorkeur in vergelijkbare (zorg)organisaties is een pré.
 • Strategisch, tactisch operationeel kunnen denken en handelen.
 • Kennis van strategische marketingtechnieken, (cultuur) veranderingsprocessen, financiële, en primaire (zorg)processen.
 • Een inspirerende visie hoe de expertise van Klimmendaal in de markt gezet kan worden.
 • Nieuwsgierig naar ontwikkelingen in de gezondheidszorg en vertaalt deze naar de eigen organisatie.
 • Handelt vanuit cliënten perspectief, is extern gericht (netwerker) en creëert kansen.
 • Passie en lef en het vermogen om gericht mens en paard te noemen, spreekt medewerkers aan maar is ook zelf aanspreekbaar.
 • Beschikt over gezond zelfvertrouwen en voldoende zelfkritiek.
 • Durft vertrouwen en verantwoordelijkheid te geven aan het team.
 • Laat zijn omgeving schitteren.
 • Heeft een luisterend oor en oprechte interesse in mensen.
 • Is communicatief sterk en stelt de juiste vragen om tot de kern van de zaak door te dringen.
 • Beschikt over een gezonde dosis humor.
 • Bewust zijn van voorbeeldrol.
 • Lerend “laten oplossen” in plaats van zelf oplossen.
 • In staat om een goede dialoog te voeren over vernieuwing, verbetering en dilemma’s.
Aanbod

Een gedreven organisatie waar innovatief en klantgericht gewerkt wordt met grote betrokkenheid en professionaliteit. De salarisindicatie wordt in overleg met de geselecteerde kandidaat besproken en kent een bandbreedte van de schaal die geldt voor de cao-ziekenhuizen FWG 70. Verder zijn er uitstekende arbeidsvoorwaarden waaronder een eindejaarsuitkering van 8,33% van het jaarsalaris.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek op kantoor bij K+V, daarna vinden de gesprekken bij Klimmendaal plaats. De procedure heeft tot doel om zo snel als mogelijk tot aanstelling over te gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je dan uiterlijk 24 februari aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06 5131-0178) of Frank Wolff (06 1595-4079).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijke profielmeting te maken.

Manager Bedrijfsvoering Expertisecentrum
Vast
28 – 36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.