Zakelijk leider in compact managementteam

Purmerend
Organisatie |

Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Stichting Wonen en Zorg Purmerend (hierna SWZP) is een kleinschalige en op Purmerend georiënteerde organisatie voor verpleeghuiszorg, waarbij de zorg zich steeds meer richt op PG-cliënten. In de omvang van de organisatie, met korte lijnen en een grote betrokkenheid, zit de aantrekkingskracht zowel naar de cliënten als naar de medewerkers. SWZP heeft een jaaromzet van € 19 miljoen en ca. 400 medewerkers. SWZP heeft flinke stappen gezet met de transitie in de zorg, mede ondersteund door deelname aan Waardigheid en Trots op locatie. Bedrijfsvoering en sturing op financiën vragen daarbij echter om aandacht. Het rendement van de organisatie staat de afgelopen jaren onder druk; er zijn tekorten ontstaan op de exploitatie.

Er moet meer op bedrijfsvoering gestuurd worden, zodat een structureel positief resultaat en kwaliteit van zorg worden geborgd, en daarvoor worden zakelijke competenties toegevoegd in de top van de organisatie. Het krijgt vorm in een compact en ingespeeld managementteam, waarmee zowel de gevraagde slagkracht wordt bevorderd als een overzichtelijke structuur ontstaat voor het inrichten en verdelen van de taken en verantwoordelijkheden op strategisch en tactisch niveau.

Samen met de organisatie staat dit MT de komende jaren voor de opdracht om de unieke positionering van SWZP in de lokale gemeenschap te combineren met professionele bedrijfsvoering en een robuuste financiële positie. Een aanbod waar de ouder wordende inwoner van Purmerend niet om heen kan en die de organisatie in staat stelt zich eigentijds en eigenwijs te onderscheiden.

Functie | Manager Bedrijfsvoering

De topstructuur wordt opnieuw ingericht, met een kernteam bestaande uit de Directeur-Bestuurder, de Manager Zorg en de nieuwe functie van Manager Bedrijfsvoering. Om vanuit die nieuwe positie a) te werken aan een cultuur waarbij verantwoorden en aanspreken normaal is, b) proactief te sturen op gezonde financiële kaders maar vooral c) een impuls te geven aan besluitvaardigheid en doorzettingsmacht.

De Manager Zorg blijft daarbij verantwoordelijk voor de aansturing van 15 WLZ-zorgteams, 3 thuiszorgteams en 3 dagbestedingsteams. De Manager Bedrijfsvoering wordt vanuit het kernteam verantwoordelijk voor de ondersteunende functies, in Financiën, HR, Kwaliteit en Facilitair. De Manager Zorg en de Manager Bedrijfsvoering hebben daarbij de gedeelde verantwoordelijkheid, elk vanuit de eigen expertise, voor de dagelijkse leiding van het (zorg)bedrijf en rapporteren daarover gezamenlijk aan de Directeur-Bestuurder.

De disciplines HR en Kwaliteit kunnen vanuit de bestaande bezetting worden ingevoegd in de nieuwe structuur. De leidinggevende functies op Financiën en het Facilitair Bedrijf zijn op dit moment ad interim ingevuld, in afwachting van de voorgenomen positionering onder de Manager Bedrijfsvoering.

De Manager Bedrijfsvoering krijgt de opdracht om leiding te geven aan Financiën en het Facilitair Bedrijf en, samen met het hoofd personeelszaken en de kwaliteitsfunctionaris, de ondersteunende functies in de breedte te ontwikkelen naar een professionele serviceorganisatie ten behoeve van de zelforganiserende zorgteams. Daarbij wordt gestreefd naar een uniforme wijze van werken en niveau van dienstverlening, door alle afdelingen heen. In de verbinding met de zorgteams worden de effecten dan steeds sterker gevoeld, waardoor de decentrale overhead (de indirecte uren binnen zorgteams voor de diverse aspecten van bedrijfsvoering) wordt geoptimaliseerd. In de spiegeling van het primair proces geldt ook voor de ondersteunende functies het principe van zelforganisatie onder leiding van één (kern)MT lid, waarbij de structuur van de afdelingen, de bezetting van de functies en de overlegvormen nog nader ingevuld worden.

Daarnaast treedt de Manager Bedrijfsvoering op als het zakelijk geweten van de organisatie en vertolkt die rol in het managementteam en in de relatie met de Raad van Toezicht. Hij/zij is primair verantwoordelijk voor de inrichting van de PDCA-cyclus en de stuurinformatie die dat moet ondersteunen.

Allround, autonoom, ontwikkelingsgericht, doorzettingsmacht

Profiel

De Manager Bedrijfsvoering is een nieuwe functie binnen SWZP. Vanuit deze rol kun jij dus hèt verschil maken en is er volop ruimte je rol zelf en naar eigen inzichten vorm te geven. Wij zijn op zoek naar kandidaten, die zich uitgedaagd voelen om de opgaven te realiseren en zich herkennen in het profiel van de allround manager, zoals hierboven omschreven. Ervaring in de branche kan bij gelijke geschiktheid relevant zijn, maar geldt niet als voorwaarde om aan de procedure deel te nemen. Uiteraard toon je affiniteit met de (ouderen)zorg.

Tijdens de selectieprocedure wordt aan de volgende aspecten specifiek aandacht besteed:

  • Ervaring: uit jouw cv en motivatiebrief blijkt een academisch werk- en denkniveau. Je bent bedrijfskundig en/of bedrijfseconomisch opgeleid en hebt deze inhoudelijke bagage in diverse functies verder ontwikkeld. Je staat daardoor van nature voor de zakelijke impuls; realistisch, doelgericht en besluitvaardig. Je beschikt over de vereiste ervaring als leidinggevende van professionals en bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren. Je hebt ervaring op de verschillende disciplines van bedrijfsvoering en schakelt makkelijk tussen beleid en de dagelijkse operatie.
  • Leiderschap: in jouw presentatie staan jouw stijl van en visie op leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent om dat snel van toegevoegde waarde te laten zijn voor een organisatie. Je beschrijft in de wederzijdse kennismaking wat voor jou werkt, hoe je delegeert en verantwoordelijkheden in je teams belegt. Je werkwijze is gericht op samenwerken en ontwikkelen. Je toont daarbij initiatief en zoekt met je collega’s actief naar tevredenheid, verbeterpunten en structurele oplossingen.
  • Persoonlijkheid: met jouw komst wordt ingezet op de gewenste verzakelijking. Je herkent jezelf in een dergelijke rol, voegt soepel in en weet de collega’s op een prettige manier met jouw kracht te versterken. Je bent representatief en hebt een natuurlijk overwicht, dat je gepast en effectief inzet. Jouw uitstraling is energiek, fris en positief waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners. Jij toont oprechte interesse in je medewerkers en stimuleert hen in zelfontplooiing en eigenaarschap. Je bent onafhankelijk en durft besluiten te nemen, maar kan leiderschap of positie prima delen.
Aanbod

SWZP biedt een uitdagende functie voor 32 tot 36 per week in een gedreven en ambitieuze organisatie. De functie is ingeschaald in FWG 70 (cao-vvt), met een maximum brutosalaris van € 6.942,30 per maand per 1 juli 2021 (op fulltime basis). De cao-vvt kent daarnaast een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand april 2021 af te ronden. De procedure start met een gesprek in Veenendaal bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen twee gespreksrondes bij SWZP:

  • Selectiegesprekken op donderdag 15 april 12.30 – 16.30 uur.
  • Adviesgesprekken op dinsdag 20 april 14.00 – 16.00 uur.
  • Arbeidsvoorwaardengesprek op maandag 26 april 15.00 uur.

Het nemen van referenties is standaard onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot woensdag 31 maart a.s. de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door dat hieronder bij ‘solliciteer direct’ in te vullen. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-10452989). Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Manager Bedrijfsvoering
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT