voor de interdisciplinaire behandelteams in de regio Achterhoek Liemers en de sector Kind en Jeugd. Deze manager is gekoppeld aan de vakgroepen gedragswetenschappers, Video Interactie Begeleiding en vaktherapie.

Doetinchem
Organisatie |

Zozijn

Gezien en geaccepteerd worden zoals je bent. Open en oprecht met elkaar in contact zijn en je verwachtingen en oordelen zoveel mogelijk opzij zetten. Zoeken naar de beweegredenen achter iemands handelingen. Dat is de houding die Zozijn zich meer en meer eigen maakt, in dialoog met elkaar. Zozijn biedt mensen met een beperking liefdevolle en vakkundige ondersteuning en helpt hen tot bloei te komen. Ook in complexe situaties, want Zozijn is een organisatie met hoge ambities. Dit bereikt Zozijn door hun enthousiaste, betrokken en vakkundige medewerkers te faciliteren hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, o.a. door het ontwikkelen van methodieken en het aanbieden van scholing. En door inspirerend leiders. Leiders die hen meenemen in de hedendaagse complexiteit, leiders die het goede voorbeeld geven, die hen motiveren en stimuleren het beste uit henzelf te halen. Voor hun eigen ontwikkeling en die van de cliënten.

Voor Zozijn is K+V op zoek naar een ervaren, resultaatgerichte en inspirerende Manager Behandeling voor de interdisciplinaire behandelteams van de regio Achterhoek Liemers en de sector Kind en Jeugd. Deze manager is gekoppeld aan de vakgroepen Gedragswetenschappers, Video Interactie Begeleiding en Vaktherapie. Je beschikt over ruime ervaring binnen de zorg en waarbij de bedrijfsmatige en het inhoudelijke taken mooi in balans zijn.

Werk wat er toe doet

Functie | Manager Behandeling

Deze managementfunctie is een baan met een afwisselend karakter: je geeft hiërarchisch leiding aan ongeveer 33 Fte binnen interdisciplinaire teams die werkzaam zijn binnen de sector Kind & Jeugd en binnen de regio Achterhoek en Liemers. Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke ontwikkeling van de vakgroepen gedragswetenschappers, VIB en vaktherapie. Je wordt een partner van het regio/sector management. In deze nieuw te vormen positie ben jij het schakelpunt tussen de centrale behandeldienst, de interdisciplinaire teams in de regio/sector en het regionale/sectorale management. Samen met de managers van de regio/sector streef je naar het best passende integrale antwoord op vragen van de cliënten.

Je combineert financiële verantwoordelijkheid met het organiseren van het aanbod en behandeling en het leiding geven aan een team van professionals. Je stimuleert en motiveert medewerkers in hun verdere ontwikkeling. Je brengt, in afstemming met het management van de regio en de sector, de vraag naar behandeling in kaart. Samen met de professionals uit je interdisciplinaire teams ontwikkel en organiseer je het aanbod van advies en behandeling. Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de expertise binnen je vakgroepen en meer specifiek lever je een bijdrage aan de inhoudelijke ontwikkelingen met betrekking tot de complexe doelgroepen en methodieken/zorgprogramma’s. Met jouw deelname aan projectgroepen en je inbreng in het ZAB MT draag je bij aan de beleidsontwikkeling van de dienst. Je legt verantwoording af aan de directeur ZAB. Daarnaast ben je lid van het MT van de regio Achterhoek-Liemers en van K&J Je beschikt over een professioneel netwerk (of weet dit snel op te bouwen) dat je weet in te zetten bij de ontwikkeling van de dienstverlening en in de samenwerking met ketenpartners. Je werkgebied omvat de regio Achterhoek en de Liemers. Voor de sector Kind Jeugd werken een aantal interdisciplinaire teams ook in Wilp en In Salland Graafschap. Je standplaats is Doetinchem (minimaal 2 dagen) en Wilp (minimaal 1 dag per week).

ZorgAdvies en Behandeling

De dienst ZorgAdvies en Behandeling (ZAB) bestaat uit zo’n 90 gedragswetenschappers, artsen, vaktherapeuten, (para)medici die vanuit hun vak ondersteuning bieden aan (begeleiders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of kinderen met een ontwikkelingsprobleem. Zozijn is trots op de zorgprogramma’s die ontwikkeld zijn en worden, specifiek de methodiek zorgprogramma’s voor mensen met intensieve ondersteuningsvragen en met intensieve zorgvragen. Ook werkt Zozijn met eigen zorgprogramma’s voor oudere cliënten, cliënten met LVB en voor Kind en Jeugd (het jonge kind). De gedragswetenschappers zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de werking van de zorgprogramma’s.

Empatisch, Koersvast, Resultaatgericht, Doortastend, Verbindend

Profiel
 • Je beschikt over (aantoonbaar) HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Je beschikt over ruime ervaring als manager in de zorg waarbij aantoonbare affiniteit met gedragswetenschappelijke behandeling aanwezig is.
 • Je hebt een visie op en ervaring in het coachen van en leidinggeven aan zorgprofessionals.
 • Je beschikt over managementkwaliteiten ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering in combinatie met beleidsmatige ontwikkelingen en een positief werkklimaat.
 • Je bent daadkrachtig, positief kritisch en draagt enthousiasme uit.
 • Je bent een verbinder pur sang, makkelijk in het contact en benaderbaar, gericht op samenwerking.
 • Je weet een goede balans te creëren tussen het sturen op resultaat en het bieden van ruimte voor ontwikkeling aan de medewerkers.
Aanbod
 • Een mooie MT rol en een functie binnen een stevige behandeldienst waar innoverende ontwikkelingen plaatsvinden met betrokken en gemotiveerde collega’s.
 • Markconform salaris passend bij de functie conform de CAO – Gehandicaptenzorg.
 • Een jaarcontract voor 36 uur per week met de intentie tot verlenging naar onbepaalde tijd.
 • Een eindejaarsuitkering van 8, 33%.
Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend (digitaal) gesprek met K+V. Hierna vinden de selectiegesprekken met Zozijn plaats op 26 november en 30 november en 10 december. De procedure is erop gericht om de nieuwe manager op 1 februari 2021 te laten starten.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk 15 november aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de procedure eerder sluiten! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters, Partner (06-1008 5811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Het inwinnen van referenties en het opvragen van een (positieve) ‘verklaring omtrent gedrag’ vormen onderdeel van de procedure.

Manager Behandeling
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.