voor het interdisciplinaire team Oost Veluwe gekoppeld aan de vakgroepen Medici, verpleegkundig specialisten en (praktijk) verpleegkundigen

Wilp
Organisatie |

Zozijn

Gezien en geaccepteerd worden zoals je bent. Open en oprecht met elkaar in contact zijn en je verwachtingen en oordelen zoveel mogelijk opzij zetten. Zoeken naar de beweegredenen achter iemands handelingen. Dat is de houding die Zozijn zich meer en meer eigen maakt, in dialoog met elkaar. Zozijn biedt mensen met een beperking liefdevolle en vakkundige ondersteuning en helpt hen tot bloei te komen. Ook in complexe situaties, want Zozijn is een instelling met hoge ambities. Dit bereikt Zozijn door hun enthousiaste, betrokken en vakkundige medewerkers te faciliteren hun werk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, o.a. door het ontwikkelen van methodieken en het aanbieden van scholing. En door inspirerend leiders. Leiders die hen meenemen in de hedendaagse complexiteit, leiders die het goede voorbeeld geven, die hen motiveren en stimuleren het beste uit henzelf te halen. Voor hun eigen ontwikkeling en die van de cliënten.

Voor Zozijn in de regio Oost Veluwe is K+V op zoek naar een empathische, stevige, doortastende en inspirerende Manager Behandeling voor het interdisciplinaire team van de regio die gekoppeld is aan de vakgroepen  Medici, Verpleegkundig Specialisten en (praktijk) Verpleegkundigen. Deze manager beschikt over ruime ervaring binnen de zorg en waarbij de bedrijfsmatige en het inhoudelijke taken mooi in balans zijn.

Jij maakt het verschil

Functie | Manager Behandeling

In deze managementfunctie geef je hiërarchisch leiding aan het interdisciplinaire team Zorgadvies en Behandeling (ZAB), dat werkzaam is op het landgoed Wilp (ongeveer 18 Fte). Je wordt een partner van het regio management. In deze nieuw te vormen positie ben jij het schakelpunt tussen de centrale behandeldienst, het interdisciplinaire team in de regio en het regionale management. Samen met de managers van de regio streef je naar het best passende integrale antwoord op vragen van de cliënten. Je combineert financiële verantwoordelijkheid met het leiding geven aan een team van professionals. Je motiveert, inspireert tot verbetering/ vernieuwing van de dienstverlening vanuit een gezamenlijke visie en gedeelde waarden en je ondersteunt het interdisciplinaire team organisatorisch en inhoudelijk. Je optimaliseert de behandelinzet en organiseert/ realiseert het passende aanbod van behandeling. Je portefeuilles bestaan uit medisch gerelateerde dienstverlening (w.o. huisartsenzorg, tandartszorg en farmacie), infectiepreventie en medicatieveiligheid.

Je combineert financiële verantwoordelijkheid met het organiseren van het aanbod en behandeling en het leiding geven aan een team van professionals. Hiernaast stuur je functioneel de commissies, projecten en werkgroepen aan binnen je eigen discipline en ben je verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling op thema’s vanuit de gekoppelde portefeuilles. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de vakinhoudelijk ontwikkeling van de vakgroepen medici, verpleegkundig specialisten en (praktijk) verpleegkundigen Zozijn breed. Uiteraard lever je ook een bijdrage aan productontwikkeling en innovatie binnen de ZAB. Je legt verantwoording af aan de directeur ZAB, functioneel ben je werkzaam binnen de regio, vanuit deze werkzaamheden ben je onderdeel van het regionale MT, tevens heb je zitting in het MT ZAB. Je werkregio is Oost Veluwe, je standplaats is Wilp.

ZorgAdvies en Behandeling

De dienst ZorgAdvies en Behandeling (ZAB) bestaat uit zo’n 90 gedragswetenschappers, artsen, vaktherapeuten, (para)medici die vanuit hun vak ondersteuning bieden aan (begeleiders en verwanten van) mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet aangeboren hersenletsel en kinderen met een ontwikkelingsprobleem. Zozijn is trots op de zorgprogramma’s die ze ontwikkeld hebben, specifiek de methodiek voor mensen met intensieve ondersteuningsvragen en met intensieve zorgvragen. Ook werkt Zozijn met eigen zorgprogramma’s voor oudere cliënten, cliënten met LVB en voor Kind en Jeugd (het jonge kind). De gedragswetenschappers zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar de werking van de zorgprogramma’s.

Doortastend, scherp, duidelijk, verbindend, hands-on

Profiel
  • Je beschikt over (aantoonbaar) HBO+/WO werk- en denkniveau, generalistische kennis van en ervaring met behandeling in de zorgsector (bijvoorbeeld in een gehandicapten instelling, een ziekenhuis, of je bent van huis uit verpleegkundige), je bent bekend met de medische en verpleegkundige behandelaspecten.
  • Je beschikt over ruime ervaring als manager in de zorgsector en bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg.
  • Je hebt een visie op en ervaring in het coachen van en leidinggeven aan zorgprofessionals en je beschikt over managementkwaliteiten ten behoeve van een gezonde bedrijfsvoering in combinatie met beleidsmatige ontwikkelingen en een positief werkklimaat.
  • Je bent rustig, daadkrachtig, empathisch, positief kritisch en draagt enthousiasme uit.
  • Je weet een goede balans te creëren tussen het sturen op resultaat en het bieden van ruimte voor ontwikkeling aan de medewerkers.
Aanbod
  • Een mooie MT rol en een functie binnen een stevige behandeldienst waar innoverende ontwikkelingen plaatsvinden met betrokken en gemotiveerde collega’s.
  • Salarisschaal FWG 65 conform de CAO – Gehandicaptenzorg (maximaal € 5476 o.b.v. 36 uur).
  • Een jaarcontract voor 32 – 36 uur per week met de intentie tot verlenging naar onbepaalde tijd.
  • Een eindejaarsuitkering van 8, 33%.
Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend (digitaal) gesprek met K+V. Hierna vinden de selectiegesprekken met Zozijn plaats op 26 november, 30 november en 10 december. De procedure is erop gericht om de nieuwe manager op 1 februari 2021 te laten starten.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk 15 november aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de procedure eerder sluiten! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Maartje Peters, Partner (06-1008 5811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Het inwinnen van referenties en het opvragen van een (positieve) ‘verklaring omtrent gedrag’ vormen onderdeel van de procedure.

Manager Behandeling
Vast
32 – 36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.