K+V werving selectie interim management

Denker en doener, inspirator die het doel in vizier houdt

Delft
Organisatie |

Delft voor Elkaar

Delft voor Elkaar organiseert de basis (welzijns)voorzieningen voor de inwoners van de gemeente Delft. In Delft voor Elkaar (DvE) werken vier zorg- en welzijnspartners met elkaar samen (Participe, Kwadraad, Haaglanden Beweegt en MEE/Xtra). Zij hebben hun krachten gebundeld om samen met de inwoners van Delft te werken aan veilige, gezellige en gezonde wijken. Delft voor Elkaar helpt inwoners om hun talenten te ontdekken en deze ook in te zetten voor zichzelf, voor elkaar, voor de buurt en voor de wijk.

Functie | Manager Delft voor Elkaar

De opdracht die de Manager meekrijgt, is om te zorgen voor strategische, tactische en operationele verbinding tussen de gemeente Delft en de vier partners die samenwerken in DvE en dit te vertalen naar eenduidige werkafspraken voor DvE. Hierbij zorgen voor een prettig, positief en productief werkklimaat voor de professionals om te werken aan de prestaties. Met als belangrijkste doelstellingen: het uitvoeren van de opdracht van de gemeente Delft voor DvE en zorgen dat Delft voor Elkaar een toonaangevende organisatie is in de gemeente Delft.

Delft voor Elkaar heeft een plan opgesteld waarin onder meer de doelstellingen voor 2020-2022 zijn benoemd. Het realiseren van de belangrijkste drie opgaven en doelstellingen uit dit plan zijn samengevat in de Preventie Pyramide Delft. Het betreft: inwoners versterken, vroeg signalerend en preventief werken en de individuele groep- of buurtgerichte versterking. Vinden, verbinden, versterken en vertrouwen zijn essentieel hierbij, evenals een gezonde bedrijfsvoering met structuur en pragmatisme en een professionele uitstraling. Het uitvoeren van dit plan is onderdeel van deze functie. De organisatie staat voor een cruciale doorontwikkeling.

We zoeken een onafhankelijk Manager die de stip op de horizon weet te zetten en weet vast te houden. Een Manager die de organisatie hierbij helpt de focus te houden en die goed de verbinding maakt tussen de professionals, de vier deelnemende organisaties, de gemeente en ketenpartners.

Positie in de organisatie

 • De Manager DvE wordt aangesteld door de stuurgroep Delft voor Elkaar en ressorteert onder de vier betrokken bestuurders.
 • De klankbordgroep (die bestaat uit de managers van de bij DvE werkzame professionals) is als inhoudelijke adviesgroep en werkgeversvertegenwoordiging van de medewerkers van DvE naast de Manager gepositioneerd.
 • De Manager DvE stuurt de teamcoaches aan met wie hij / zij samen het managementteam Delft voor Elkaar vormt.

Taken en verantwoordelijkheden

Intern en extern

 • DvE is een onmisbaar onderdeel van de sociale basis in Delft en erkend partner in het sociaal domein.
 • Vertegenwoordigen van DvE op tactisch-strategische overleggen, waarbij je de kansen die voor DvE voorbijkomen benut en deze vertaalt naar concrete vragen, met meerwaarde voor DvE, de gemeente en de inwoners.
 • Versterken van het samenwerkingsverband naar integraal samenwerkende en verantwoordelijke teams.
 • Doorvoeren van een organisatie brede professionaliseringsslag en doorontwikkeling van de organisatie.
 • Begeleiden van de teamcoaches zodanig dat zij een versterkende bijdrage leveren aan de teams en zo nodig interveniëren.
 • Aansturen van de direct betrokken ondersteunende diensten, zoals: Communicatie, Administratie, Facilitair en Front Office.
 • Sturen op een eenduidige uitstraling en dienstverlening.
 • Zorgen dat de professionals optimaal kunnen werken aan de prestaties.

Bedrijfsvoering/ organisatie

 • Zorgen voor een gedragen en passende begroting en bewaken van deze begroting.
 • Realisatie van de prestaties binnen de gestelde DvE begroting.
 • Zorgen voor een goede invulling van de randvoorwaarden, zoals huisvesting, facilitaire zaken, ICT en veiligheid.
 • Zorgen dat de kaders voor de gebiedsteams helder zijn en dat het resultaat binnen het gestelde budget wordt behaald.

Visionair, communicatief, daadkrachtig, verbindend, ontwikkelingsgericht, innovatief en netwerker.

Profiel
 • WO werk- en denkniveau, kennis en ervaring op het gebied van sociaal werk, gezondheid en bewegen.
 • Analytisch vermogen, strategisch en financieel inzicht.
 • Resultaatgericht en besluitvaardig.
 • Politiek / bestuurlijk sensitief, netwerker.
 • Procesmatig sturen en samenwerken.
 • Krachtige people manager met uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • Ervaring met netwerkorganisaties is een pré.
Aanbod

Een geweldige en uitdagende opgave om Delft voor Elkaar naar de volgende fase te leiden. Het salaris bedraagt maximaal € 6466 bruto per maand (bij een 36-urige werkweek). Het betreft een functie voor maximaal 32 uur per week, voor in eerste instantie de duur van één jaar, met mogelijkheid op verlenging. Overige voorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk.

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je jouw toekomstige collega’s gaat ontmoeten.

 • SPEED (digitaal) op 20 juli a.s. (11.00 – 17.00 uur) waarin je langs drie digitale tafels in korte gesprekken kennis maakt met je mogelijk nieuwe collega’s en de organisatie kennis maakt met jou als kandidaat.
 • SLOW (live) op 24 juli (tussen 12.00 – 16.30 uur), dit is een gesprek met een selectiecommissie waarin ruimte is voor vragen, meer aandacht en diepgang.
 • SHOW (digitaal/live) op 27 juli (12.00 – 15.00 uur), een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je je werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze uit de kandidaten die verder gaan. Met de gekozen kandidaat vindt aansluitend het arbeidsvoorwaardengesprek plaats, waarbij vooraf referenties worden ingewonnen. De procedure is erop gericht om voor eind juli tot benoeming over te gaan.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel – maar uiterlijk vóór 15 juli – te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06-2269 8599) en Maartje Peters (06-1008 5811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Delft voor Elkaar
Vast
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.