Een spilfunctie voor het realiseren van de strategische ambities

Wijk aan Zee
Organisatie |

Heliomare

Heliomare is volop in beweging en maakt zich klaar voor de toekomst. Om de komende jaren in te kunnen spelen op het snel veranderende zorglandschap, moet de dienstverlening anders georganiseerd worden. Dat ziet Heliomare als een kans met een gezonde groei ambitie en focus op innovatie van de dienstverlening. Hoewel de missie, ”Niemand aan de zijlijn, iedereen doet mee” nog steeds past bij de snel veranderende vraag, is het noodzakelijk dat de strategische flexibiliteit wordt vergroot. Hierdoor kan snel op kansen gereageerd worden en gemakkelijk aan de vraag worden aangepast. Daarbij wil Heliomare het huidige productportfolio uitbouwen, allianties aan gaan en het innoverend vermogen vergroten. Door de kennis en expertise continu te blijven ontwikkelen, samen te werken en te bouwen aan vitale zorgnetwerken. De kracht met betrekking tot de patiënttevredenheid, het hoge deskundigheidsniveau van de medewerkers en de zorg die volledig is afgestemd op dat wat kan en past binnen de mogelijkheden van de patiënt worden daarbij behouden. 

Heliomare “regisseert en doet” is de nieuwe koers waarin de organisatie kiest voor een splitsing in de uitvoering van de zorgdienstverlening en de externe gerichtheid en activiteiten;

 • Regisseren: het samenstellen en initiëren van het beste zorgtraject worden belegd in de Expertiseteams;
 • Doen: de organisatie hiervan worden belegd we in de Behandelcentra en het centrum voor Revalidatiezorg.

Dat wordt effectief en efficiënt met onze kennis en deskundigheid gedaan, zodat het optimale resultaat voor de patiënt wordt bereikt. Beiden hebben een eigen dynamiek, maar vinden elkaar eenvoudig om gezamenlijk de stappen te zetten die nodig zijn. Dat zorgt voor een duidelijke focus: in een behandeleenheid ligt deze focus op behandeling en begeleiding van de cliënt. En vanuit het Expertiseteam ligt die focus juist op diagnostisering en advisering over het optimale zorgtraject zowel intern als extern.

Functie | Manager Expertiseteam Specialistische Revalidatie

Heliomare zoekt een Manager voor het Expertiseteam Specialistische Revalidatie: Het landschap van dit type zorg is dynamischer en meer in beweging dan ooit. Er is behoefte aan andere leveringsvormen zoals e-health (blended zorg), juiste zorg op de juiste plek (stepped care) en dat altijd gecombineerd met een niet aflatende druk op effectiviteit en efficiency. Indien de vraagstukken van de patiënten complex zijn, dan wel een multidisciplinaire aanpak vragen, organiseert Heliomare de dienstverlening binnen de eigen behandeleenheid. Indien ketenpartners nodig zijn dan organiseert Heliomare dat met externe partners en zorgt voor financiering. 

Het Expertiseteam Specialistische Revalidatie is een kleine organisatorische eenheid die bestaat uit een aantal professionals, waaronder 15 artsen, die samen een rol vervullen in het zorgnetwerk van Heliomare. Je belangrijkste opdracht is het organiseren van het netwerk zodat het hele zorgtraject voor je cliënten ondersteund wordt. Je signaleert kansen vanuit de omgeving, werkt aan nieuwe ideeën en probeert ze uit. Maar je zorgt ook dat nieuwe dienstverlening afgenomen en gefinancierd wordt. Daarbij adviseer en ondersteun je de behandelcentra om de beste kwaliteit te bereiken en te leveren. Je hebt als lid van het centrale managementteam invloed op de koers, positie en strategisch beleid van Heliomare.

Dat betekent dat:

 • Je verantwoordelijk bent voor het casemanagement van de eenheid. Het eerste contact met verwijzer, patiënt of cliënt ligt bij het Expertiseteam. Er blijft een klantrelatie zolang een zorgtraject loopt, ook als dat traject (deels) buiten Heliomare is.
 • Je zorgt ervoor dat informatie verstrekt wordt aan zowel potentiële patiënten en cliënten als aan verwijzers.
 • Je bent er verantwoordelijk voor dat je team zorgpaden uitzet bij je netwerkpartners (zowel in- als extern) en je monitort de effectiviteit. Waar nodig stel je bij. Het beste zorgpad ontwerp je samen met de cliënt.
 • Je bent er verantwoordelijk voor dat door je team zorgtrajecten worden samengesteld in overleg met de behandeleenheden en samen met onze netwerken.
 • Je bouwt het huidige productenportfolio uit op basis van de klantvraag.
 • Je bent verantwoordelijk voor het relatie- en contractmanagement met zorgverzekeraars en andere externe partijen. Je onderzoekt nieuwe financieringsmogelijkheden.
 • Je breidt ons netwerk en de samenwerking daarin uit. Ook ga je allianties aan met bijvoorbeeld ziekenhuizen, samenwerkingsverbanden, 1e lijn praktijken, lokale zorgnetwerken, brancheorganisaties, etc.
 • Jij zet door middel van marketingcommunicatie de dienstverlening van Heliomare op de kaart en bent verantwoordelijk voor de externe profilering van onze expertise.

Je werkt data-driven. Op basis van rapportages en marktanalyses stuur je op het aantal uitgezette re-integratie trajecten, op de effectiviteit en kwaliteit van de dienstverlening en op de netwerkdekking en het aantal contracten. Ten slotte stuur je op het aantal connected cliënten en zorg je dat beproefde dienstverlening wordt overgedragen naar de behandelcentra.

Netwerkgericht Ontwikkelaar met bedrijfskundig inzicht
Profiel

Om de functie van Manager Expertiseteam Specialistische Revalidatie tot een succes te maken neem je een flinke dosis bedrijfskundig inzicht op academisch werk- en denkniveau mee. Bovendien beschik je over meerjarige ervaring in het leidinggeven aan professionals. 

Aanvullend gelden de volgende specifieke eisen:

 • Je hebt kennis van het vakgebied en beschikt over een uitgebreid netwerk (hersen- en zenuwaandoeningen, zwaar letsel en complex herstel, complex herstel na ziekte of ingreep, langdurige gevolgen na herstel dan wel lichamelijke/verstandelijke/sociaal emotionele en meervoudige beperkingen bij kinderen);
 • Je bent maatschappelijk ondernemend; je signaleert kansen, bent initiatiefrijk en resultaatgericht en bouwt aan duurzame relaties;
 • Je denkt en handelt vanuit cliënt & markt;
 • Je schakelt makkelijk tussen diverse niveaus en belangen;
 • Je hebt kennis en/of ervaring met project- en/of portfoliomanagement;
 • Je denkt in (out-of-the box) oplossingen en weet anderen te enthousiasmeren voor nieuwe ideeën;
 • Je leiderschapsstijl is verbindend en vertrouwenwekkend: je geeft ruimte en vertrouwen en stelt daarbij duidelijke kaders; je kan doorpakken en weet af te maken; een inspirerend leider die geniet van groei en succes van anderen;
 • Je bent omgevingssensitief: je bent je bewust van wat zich op intern en extern werkveld afspeelt en doorziet de samenhang daarvan in processen en relaties;
 • Als persoon ben je evenwichtig en positief ingesteld; onder druk blijf je in positie, dialoog en balans; als nodig geef je tegengas of beweeg je mee.
Aanbod

Een enthousiast team, gericht op samenwerking en een uitdagende werkomgeving die volop in ontwikkeling is! Wij zorgen goed onze cliënten, maar ook voor onze werknemers. Daarom mag je rekenen op een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen.

Dit betekent voor jou:

 • Een salaris van maximaal € 8.291,- bruto per maand, bij een fulltime dienstverband (36 uur).
 • Een dienstverband voor 32-36 uur per week.
 • Diverse ontwikkeling,-en opleidingsmogelijkheden via onze interne Academy
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33% en vakantiegeld van 8,33% deelname aan het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Diverse regelingen om te helpen bij een gezonde werk,- privé balans, zoals: de fietsenregeling en korting om te sporten in ons eigen fitnesscentrum en/of zwembad.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V management search en is erop gericht om de benoeming in de maand november 2022 af te ronden. Je start met een (online) gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gesprekken bij Heliomare, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijk volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met vrijdag 18 november aanstaande de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door onderaan op ‘Solliciteer direct’ te klikken. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel.

Manager Expertiseteam Specialistische Revalidatie
Vast
32-36 uuf

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.