Visionair, Innovatief en koersgericht

Purmerend
Organisatie |

Prinsenstichting

Prinsenstichting maakt deel uit van Stichting De Opbouw. De Opbouw bestaat uit verschillende werkmaatschappijen.  Prinsenstichting is binnen De Opbouw één van de werkmaatschappijen die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Prinsenstichting werkt vanuit de principes van Gentle Teaching aan de ondersteuning, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Ook participatie en sociaal ondernemen staan hoog in het vaandel.

Het wonen, werken en de vrijetijdsbesteding voor cliënten wordt binnen Prinsenstichting vormgegeven in zelforganiserende teams, verdeeld over regio’s. Iedere regio kent diverse woon- en dagopvangvoor-zieningen. Deze voorzieningen vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager. De teams worden (onder andere in de ontwikkeling naar effectieve zelforganisatie) ondersteund door teamcoaches. Prinsenstichting heeft onder andere locaties in Schagen, Zaandam en Purmerend en werkt intensief samen met deze gemeenten. Zodiak is het expertisecentrum van Prinsenstichting, dat haar deskundigheid inzet voor intramurale en extramurale cliënten en stakeholders. Begeleidende en behandelende functies op medisch en paramedisch gebied zijn ondergebracht bij Zodiak; het gaat hier zowel om lang- als kortdurende behandelingen. De  horeca- en leer- en ontwikkellijnen zijn recent als voorzieningen (zoals No Limits, Grand Café, Freds Atelier en Brownies & Downies) geconcentreerd samen gebracht bij de (nieuwe) manager Horeca/No Limits.

Het Facilitair Bedrijf ondersteunt -net als de Ondersteunende Diensten- de cliënten via de teams in de regio’s op de terreinen van huisvesting, energie, duurzaamheid, telefonie & domotica, ICT, BHV, veiligheid, voeding en hospitality. De manager Facilitair Bedrijf rapporteert aan de directeur, neemt deel aan het Directieoverleg en is lid van de Stuurgroep Huisvesting, waar over alle huisvesting- en nieuwbouwactiviteiten wordt besloten. De manager Facilitair Bedrijf is namens Prinsenstichting lid van het Inkoopcomité van De Opbouw.

Functie | Manager Facilitair Bedrijf

De focus voor de komende periode ligt op het strategisch niveau, met name de invloed van de ontwikkelingen op Opbouw-niveau en de besluiten zelf op de bedrijfsvoering van Prinsenstichting in combinatie met de technologische ontwikkelingen.

In het verlengde van de focus gaat het erom een strategisch beleidsplan (2024 en verder) te maken, dat het huidige Facilitair Bedrijf ingericht wordt naar een toekomstbestendig Facilitair Bedrijf. De organisatie heeft behoefte aan passende ondersteuning bij het strategisch vormgeven van vraagstukken op het terrein van huisvesting, energie, duurzaamheid (in relatie tot bouw en vastgoed) en telefonie en domotica/ICT. Het verbinden van de regio’s, Horeca/No Limits, Zodiak en kennisdragers met heet Facilitair Bedrijf op de terrein van huisvesting, BHV, Veiligheid, Voeding en Hospitality is de andere belangrijke pijler.

De manager van het Facilitair Bedrijf maakt de verbinding tussen de werkmaatschappij Prinsenstichting en De Opbouw en vertegenwoordigen van Prinsenstichting binnen De Opbouw.

Als manager geef je leiding aan het team. Het team bestaat uit een hoofd Technische Dienst, specialisten, secretariaat, de receptie en een kenniscentrum. Meerdere specialisten opereren met een grote mate van zelfstandigheid binnen hun aandachtsgebied, waarbij van de manager gevraagd wordt richting te geven aan de operatie tegen de achtergrond van visie, missie en ontwikkeling van de organisatie.

Visionair Innovatief Koersgericht

 

 

Profiel

Functie-eisen

De manager Facilitair Bedrijf is een ervaren manager met:

 • Academisch/HBO + -opleiding/werk- en denkniveau, met een techn(olog)ische achtergrond
 • Bedrijfskundige kennis.
 • Ruime ervaring in het managen, (van) veranderprocessen op het vlak van ICT en domotica
 • Affiniteit met zorg voor mensen met beperkingen
 • Strategisch inzicht en kennis van het inrichten van organisaties en bedrijfsprocessen met een visie op relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen.
 • Kennis van de ontwikkelingen/mogelijkheden, die ICT biedt voor facilitaire doelen inclusief de mogelijkheden voor huidige en toekomstige bouw(plannen)

Profiel

 • Beschikt over analytisch, strategisch inzicht, en vertaalt naar tactische implementaties
 • Sociaal vaardig is: luisteren, empathie, enthousiasmeren, creatief in het creëren van ruimte voor nieuwe oplossingsrichtingen, overbruggen van tegenstrijdige belangen en hanteren van conflicten
 • Overtuigingskracht:
  • goed onderhandelaar bij veranderprocessen,
  • voeren van in- en externe besprekingen met zwaarwegende belangen
 • Coachende stijl, sparringpartner voor medewerkers
 • Strateeg met een goede balans tussen mens(elijke verhoudingen) en organisatie(resultaten); diplomatiek
 • Uitstekend adviseur van directie en management
 • Initiatiefrijk, ontwikkelingsgericht en uitstekend netwerker
Aanbod

Een uitdagende functie en een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden: functiegroep 65 conform FWG CAO-G, een 32 – 36-urige werkweek, waarbij de mogelijkheid tot een flexibele invulling van de werktijden groot is en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden w.o. een werkkostenregeling.

Geïnteresseerd

ndien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie dan verzoeken wij je zo spoedig mogelijk te reageren door onderaan op ‘solliciteer direct’ te klikken, met toezending van cv en motivatie. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie graag bij je reactie vermelden. De vacature staat vooralsnog open tot en met 2 februari 2020. Bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de vacature mogelijk eerder. Deze vacature is in behandeling bij Helga Bijker, partner (06 22 698 599) en Frank Wolff, partner (06 15 95 40 79). 

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.  

Een verdiepend assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Manager Facilitair Bedrijf
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.