K+V werving selectie interim management

In de fase van nieuwbouw en verandering

Hilversum
Organisatie |

Tergooi

Tergooi is hét ziekenhuis van de regio Gooi- en Vechtstreek, met als speerpunten ouderen, oncologie en hart- en vaatziekten. In het ziekenhuis werken 2.700 medewerkers, 200 medisch specialisten en 400 vrijwilligers. Tergooi is een belangrijk opleidingsziekenhuis en initieert eveneens wetenschappelijk onderzoek.

De visie van Tergooi is: Zorg moet dichterbij. Zorg dichterbij gaat om zorg die van waarde is voor de patiënt. Als je dichtbij de mens staat, ben je in staat om aandacht en zorg te verlenen die bijdraagt aan kwaliteit van leven. Tergooi vindt het belangrijk dat dichtbij de mens te staan. Dichterbij heeft daarnaast ook te maken met de fysieke afstand. Tergooi gaat zorg letterlijk dichterbij brengen door zorg op de juiste plek aan te bieden. Dit door zorg bij de patiënt thuis te organiseren, bij de huisarts, in het verpleeg- of verzorgingshuis of in het Regionaal Medisch Centrum. Hierdoor kan zorg die echt in een complexe en kostbare ziekenhuisomgeving moet plaatsvinden, daar ook blijven plaatsvinden. Innovatieve e-healthmethodes ondersteunen de nieuwe zorgconcepten.

Om waardevolle zorg te kunnen blijven verlenen is de samenvoeging van de locaties Hilversum en Blaricum noodzakelijk. Er is gestart met de bouw van een volledig nieuw ziekenhuis op locatie Hilversum. Deze ingezette vernieuwing zorgt voor enorme beweging, transformatie en verbinding. Met als uitdaging om innovatieve zorgoplossingen, nieuwe zorgvormen en technologische ontwikkelingen toe te passen en tegelijkertijd het rendement structureel te verbeteren.

Functie | Manager Finance & Control

In de structuur van Tergooi worden de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE’s) duaal aangestuurd door een Medisch (specialistisch) Manager en een Bedrijfsvoeringsmanager, die rapporteren aan de Raad van Bestuur. Verschillende stafafdelingen geven ondersteuning aan de Raad van Bestuur en aan de RVE’s, waaronder de stafafdeling Finance & Control (38 FTE).

De Manager Finance & Control heeft de volgende rollen:

 • Stuurt de afdeling aan en is verantwoordelijk voor de strategie, de personele en financiële zaken.
 • Geeft direct leiding aan de afdelingsmanagers Planning & Control, Financiële Administratie en Zorgcontrol en de medewerker AO-IC.
 • Is verantwoordelijk voor een optimale planning & control cyclus in nauwe samenwerking met alle betrokkenen binnen de organisatie waaronder de (medisch) managers.
 • Signaleert in- en externe kansen en risico’s en volgt de ontwikkelingen in de zorg.
 • Kan als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht optreden op het vakgebied.
 • Neemt deel aan het organisatie brede managementoverleg

Resultaatgebieden van de Manager Finance & Control zijn:

 • Nieuwbouw: aanspreekpunt voor financiers nieuwbouw (banken/WFZ), verantwoordelijk voor periodieke update management case.
 • Zorgverkoop (lid onderhandelteam).
 • Inspelen op externe ontwikkelingen en onderhouden van relaties die daarmee samenhangen zoals zorgverzekeraars en banken/WFZ.
 • Verantwoordelijk voor risicomanagement en AO-IC.
 • Projecten: Horizontaal Toezicht, onderzoek/implementatie van nieuw (of upgrade van bestaand) ERP pakket.
 • Verantwoordelijk voor afspraken en afrekening met het MSB.
 • Verantwoordelijk voor uitvoering van het treasurybeleid.
 • Sturing op de financiële resultaten, neemt de lead in de financiële ontwikkelingen betreffende de nieuwbouw en werkt daarin nauw samen interne en externe stakeholders.

Professioneel, overstijgend, natuurlijk gezag

 

Profiel

Wij zoeken een Manager Finance & Control die met veel energie en een positief-kritische houding leidinggeeft aan de afdeling Finance & Control en gaat bijdragen aan de transformatie van de komende jaren richting Nieuwbouw. Tergooi zoekt een stevige, zichtbare manager met een krachtig ontwikkelde politieke antenne en een hoge sociale intelligentie die zich voor langere tijd aan het ziekenhuis wil verbinden. De nieuwe collega heeft bij voorkeur van binnen de sector ervaren hoe de dynamiek en complexiteit in ziekenhuizen is en weet zich soepel en met natuurlijk gezag te verhouden tot zowel de overige managers, de medische staf, de financiële collega’s, en externe financiers.

Hij of zij is een netwerker, formeel en informeel, is nieuwsgierig en denkt ook van buiten naar binnen. De nieuwe manager bouwt voort op wat er is (o.a. Toolings, BI-omgeving) en weet medewerkers verder te laten groeien. Humor en relativeringsvermogen maken het geheel compleet.

De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

 • Afgeronde academische opleiding, RC, RA of bedrijfseconomie.
 • Stevige integrale meerjarige managementervaring in een financiële functie, bij voorkeur opgedaan in een ziekenhuis.
 • Ervaring met het leiden van veranderprojecten en daarin aantoonbaar goede resultaten behaald; het is een pré als de kandidaat ervaring heeft met situaties waar rendementsverbetering noodzakelijk was.
 • Een inspirerend manager die een duidelijke visie heeft op Finance & Control in een ziekenhuis, dit goed kan vertalen in plannen en activiteiten en zorgt dat de brede financiële functie in het ziekenhuis stevig wordt gepositioneerd.
 • Pragmatische instelling, gewend om te schakelen tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau.
 • Heeft overzicht, is analytisch en werkt vanuit een heldere structuur. Is een verbinder en een veranderaar en stuurt bij waar nodig.
 • Communiceert helder en betrekt de medewerkers en het (medisch) management bij de processen en keuzes die gezamenlijk worden gemaakt.
Aanbod

Tergooi biedt een spilfunctie voor de geschikte en gemotiveerde kandidaat. Arbeidsvoorwaarden marktconform met inschaling op basis van fulltime dienstverband volgens de cao-ziekenhuizen.

Procedure

De procedure is gericht op benoeming van de nieuwe Manager Finance & Control voor 1 juni a.s. De daadwerkelijke start zal in nader overleg bepaald worden. De selectiegesprekken bij Tergooi staan gepland op 23 april a.s. (tussen 10 uur en 15 uur). Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent verzoeken wij je uiterlijk woensdag 15 april aanstaande te reageren, met toezending van cv en motivatie via ‘Solliciteer direct’, onderaan de pagina. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Finance & Control
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.