Inspirerende samenwerker

Purmerend
Organisatie |

Werkom

Werkom is het leerwerkbedrijf van de gemeenten Zaanstad en Purmerend. Werkom voert voor beide gemeenten de re-integratietaken in het kader van de participatiewet en de sw-wet uit. Als leerwerkbedrijf zet Werkom zich in voor een inclusieve samenleving waar voor iedereen een passende functie is. Werkom verbindt en ondersteunt mensen die werk zoeken en werkgevers die mensen kansen willen bieden.

Werkom (ruim 850 medewerkers) biedt leerwerkplekken binnen de eigen werkbedrijven (Industrie & Diensten, Post & Print en Groen & Schoon) en bij partnerbedrijven in de markt. Werkom is een hybride organisatie die enerzijds als uitvoeringsorganisatie voor wettelijke taken van de gemeenten functioneert, maar anderzijds als marktpartij met een omzet- en resultaatdoelstelling.

Werkom is formeel per 1 januari 2018 gestart. De afgelopen 1 ½ jaar is hard gewerkt om de nieuwe opgaven, ambities, initiatieven en activiteiten te verbinden met al eerder opgebouwde kracht, kennis en infrastructuur van de beide gemeenten en het voormalige sw-bedrijf.

Er is een fundament gelegd voor een professionele, effectieve en efficiënte uitvoeringsorganisatie die toegesneden is op de nieuwe opgaven en taken.

KV_Opdrachten_Werkom
Functie | Manager Finance, Informatie & Control

De kernopdracht is het verder ‘in control’ brengen en houden van de organisatie. Je hebt hierin een sturende, verbindende, ondersteunende en adviserende rol. Je geeft leiding aan de betreffende afdelingen. Je stimuleert (mede in je rol van MT-lid) de afstemming op en samenwerking met het primaire proces. Je ondersteunt en adviseert directie en bestuur. Je biedt relevante managementinformatie, zowel voor de huidige situatie als met betrekking tot de te verwachten ontwikkelingen en zorgt ervoor dat bestuur en deelnemende gemeenten goed en actueel geïnformeerd zijn. Je legt direct verantwoording af aan de directeur.

Als manager FIC ben je verantwoordelijk voor de aansturing van de afdelingen financiën, ICT en control. Naast deze algemene aansturing zijn er een aantal specifieke opgaven / uitdagingen:

  • Financiën; de basis-administratieve taken zijn op orde maar moeten nog verder toegesneden worden op de nieuwe structuur waarbij activiteiten deels worden uitgevoerd vanuit een Gemeenschappelijke Regeling en deels vanuit een besloten vennootschap. Ook de afdeling zelf en de samenwerking met de organisatie moeten nog doorontwikkeld worden.
  • ICT; op het gebied van automatisering en informatievoorziening moeten de komende periode nog flinke slagen gemaakt worden. Het gaat daarbij om zowel systemen en infrastructuur als software en applicaties.
  • P&C; de basisinformatie (managementrapportages, begrotingen en jaarrekening) is op orde. Op dit gebied is echter zowel inhoudelijk als procesmatig nog veel verbetering wenselijk. Hetzelfde geldt voor de AO/IC.

‘Inspirerend samenwerker’, ‘Vertrouwenwekkend en onafhankelijk’, ‘Uitnodigend en vasthoudend’

Profiel

Inspirerend samenwerker
Je bent een samenwerker ‘pur sang’. Je stimuleert samenwerking binnen en tussen je teams; maar nadrukkelijk ook met de rest van de organisatie. Je denkt en handelt in kansen en mogelijkheden en inspireert je medewerkers om het beste in zichzelf naar boven te halen. Je stimuleert eigen verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Je bent een ‘verbinder’. Je communicatiestijl is open en transparant. Je staat voor je afdelingen en achter je medewerkers.

Vertrouwenwekkend en onafhankelijk
Je bent deskundig op het gebied van financiën en ICT. Je bent bekend met de gemeentelijke begrotings- en rapportagesystematiek of bent in staat deze je snel eigen te maken. Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Daarnaast heb je ervaring (in ieder geval affiniteit) met omzet- en resultaat gestuurde organisaties. Je beschikt over een goed ontwikkeld inlevingsvermogen waardoor je je kunt verplaatsen in je gesprekspartners bij de deelnemende gemeenten en anderen.

Je beschikt over de ‘stevigheid’ om naar collega MT-leden, directie en bestuur een onafhankelijke positie in te nemen, wanneer de situatie daar vanuit je verantwoordelijkheid voor financiën en P&C om vraagt. Ook in dit soort situaties blijf je gericht op een goede werkrelatie en verbinding.

Uitnodigend en vasthoudend
Je werkstijl laat zich typeren als uitnodigend en vasthoudend. Je daagt je omgeving nadrukkelijk uit om mee te denken, zelf met initiatieven te komen en nieuwe ideeën, activiteiten en aanpakken te ontwikkelen. Maar je bent ook vasthoudend wanneer er hier vervolgens afspraken over uitvoering en implementatie zijn gemaakt.

Functie-eisen
Als ideale kandidaat heb je daarnaast:

  • HBO+ / Academisch werk- en denkniveau
  • Actuele kennis van c.q. ervaring met financiën, ICT en P&C
  • Helicopterview met oog voor detail
  • Uitstekende managementkwaliteiten en communicatieve vaardigheden
  • Aantoonbare affiniteit met het werkveld van Werkom en de doelgroepen.
Aanbod

Werken bij Werkom betekent werken in een collegiale, ambitieuze, inclusieve en innovatieve omgeving met professionele en betrokken collega’s met veel ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.

De functie is vooralsnog gewaardeerd in CAR-UWO schaal 13.

Procedure

De oriënterende gesprekken bij K+V vinden plaats in week 26.
De selectiegesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in week 27; we streven ernaar de procedure vóór 13 juli 2019 af te ronden.
Beoogde startdatum is 1 september 2019.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan verzoeken wij je zo spoedig mogelijk maar uiterlijk donderdag 20 juni aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen. Deze vacature is in behandeling bij Michiel van Wessem, partner (06 52 008 834).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Manager Finance, Informatie & Control
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.