K+V werving selectie interim management

Mensgericht en vasthoudend, resultaatgericht, hands on

Oosten van het land
Organisatie |

Ambtelijke werkorganisatie in het oosten van het land

Vanaf 1 mei 2018 zijn de ambtelijke organisaties van de twee gemeenten gefuseerd tot één werkorganisatie. De werkorganisatie is een gemeen­schappelijke regeling (bedrijfsvoering organisatie). Het bestuur wordt gevormd door de twee burgemeesters en wethouders financiën van beide gemeenten. De organisatiestructuur is opgebouwd in vijf domeinen, waarvan bedrijfsvoering er één. Financiën bestaat uit drie teams: beleid, control en beheer.

De organisatie is momenteel sterk in beweging. Het stadium van de organisatie­ontwikke­ling ken­merkt zich door fusieperikelen, teamvorming en harmo­nisatie van werkwijzen. Zelforganisatie is een belangrijk einddoel.

Functie | Manager Financieel Beheer

De opdracht maakt deel uit van een verbeterplan Financiën 2.0 dat langs vier sporen wordt gerealiseerd. Het gaat om Teamontwikkeling, Organisatie en Formatie, Operatie 2019 en Harmonisatie.  Harmonisatie bestaat uit 2 delen: Financiële verordeningen en P&C-cyclus (gevorderd stadium) en harmonisatie financiële werkprocessen. Op het systeem is inmiddels een Quick Scan uitgevoerd, die input biedt voor het verbeterproces. Op grond van continuïteit, efficiency, financiële risico’s en voortgang is het noodzakelijk om tot harmonisatie en verbetering te komen.

Voor de interim manager bestaat de opdracht uit twee delen: Harmonisatie financiële administratieve processen en het opbouwen en versterken Team Financieel Beheer. Voor dit team heb je de p-verantwoordelijkheid.

De kerntaken van de interimmanager bestaan uit:

 • Opstellen en uitvoeren projectplan voor harmonisatie administratieve werk processen
 • Aansturen projectteam en voortgang
 • Afstemmen en betrekken teams, medewerkers Financiën, MT en andere betrokken partijen
 • Strakke sturing op besluitvorming en daar waar nodig zelf beslissingen nemen om tot harmonisatie en voortgang te komen
 • Deelname aan stuurgroep Financiën 2.0
 • Implementatie beheerprocessen
 • Goed gebruik van K2F Centric
 • Formatieontwikkeling team Financieel Beheer
 • Goede taakverdeling binnen team FB ondersteunend aan werkprocessen

Mensgericht en vasthoudend, resultaatgericht, hands on

Profiel

Aantoonbare kennis en ervaring van:

 • Gemeentefinanciën/BBV
 • Financieel-administratieve processen
 • Crediteuren- en factureringsprocessen
 • Lean procesoptimalisering
 • Harmonisatie- en veranderprocessen
 • Centric K2F is een pre

Je brengt mensen samen om tot gedragen oplossingen te komen, daartoe heb je ervaring als leidinggevende met een HHM-verantwoordelijkheid. Je bent per direct beschikbaar voor vier dagen per week voor een periode van 5 – 6 maanden. De presentatie van kandidaten bij de opdrachtgever is in week 40.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd en gekwalificeerd voor deze opdracht? We verzoeken je snel te reageren door bij “reageer nu” je cv en motivatie (met een indicatie van je uurtarief) te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06  22 698 599).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Financieel Beheer
Interim
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.