Financier

ENSCHEDE
Organisatie |

Livio

Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, verpleegzorg en woondiensten in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Livio wil zoveel mogelijk de regie over het leven, de ondersteuning en de zorg bij de cliënt laten. Samen ervoor zorgen dat er leefplezier bij Livio ontstaat die cliënten aanzet om graag bij Livio te willen (komen) wonen. Dagelijks staan meer dan 2.100 medewerkers en 1.000 vrijwilligers klaar voor meer dan 7.000 cliënten. De omzet ligt rond de € 100 miljoen.

Livio heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in:

 • Passende, excellente zorg en innoverende cliëntconcepten.
 • Herstructurering van de organisatie en het verstevigen van het managementteam.
 • ICT-projecten zoals het Elektronisch Cliënten Dossier en het werken vanuit de Cloud.
 • Introduceren van “professioneel organiseren”, waarbij het doel is om medewerkers en teams zoveel als mogelijk eigen regie te geven.

Men wil graag deze ingezette koers een vervolg geven, maar ziet in dat het nu beter is eerst te bestendigen, verbinden en empoweren. Bestendigen, om de financiële balans te stabiliseren, verbinden om door intrinsieke aandacht en volwassen dialoog de synergie te versterken, empoweren door collega’s te helpen in hun verdere ontwikkeling en invulling van hun ambities.

KV_Opdrachten_LIVIO
Functie | Manager Financieel Economische en Administratieve Zaken

Als manager, financieel expert en concerncontroller ben je zakelijk businesspartner voor de Raad van Bestuur en de collega MT-leden. Je ziet toe op de verbinding tussen de strategie en het financieel beleid en hebt tot primaire verantwoordelijkheid het ‘in control’ houden van het (meerjarig) bedrijfsmodel, opgebouwd uit de exploitatie van zorg/dienstverlening en vastgoed.

Je zorgt daarbij voor een soepel lopende planning & control cyclus, inclusief begrotingen, periodieke managementinformatie, verslaggeving en (externe) verantwoording. Je toetst de kwaliteit van processen en informatie, ziet toe op de (toekomstige) financiële situatie van de organisatie en signaleert daarbij, gevraagd en ongevraagd, de belangrijke risico’s.

Tevens vertegenwoordig je Livio in de contacten met de financiers en onderhoud je de relatie met de Raad van Toezicht met name via de auditcommissie. Je geeft leiding aan de financiële administratie (7 mw.), cliënten administratie (12 mw.), salarisadministratie (4 mw.), planning & control (2 mw.), business- en financial control (4 mw.) en het secretariaat (1 mw.). Een zeer gemotiveerd en getalenteerd team, dat onder jouw leiding verder professionaliseert. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Kerntaken zijn verder:

 • Ontwikkelen van continuïteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de financiën bij Livio binnen een steeds veranderende context.
 • Samen met het team de financiële vraagstukken die op Livio afkomen adequaat aanpakken, zowel strategisch, tactisch als operationeel.
 • Op een proactief en structurerende, inspirerende, enthousiasmerende wijze begeleiden en coachen van medewerkers en daardoor hun ontwikkeling stimuleren.
 • De afdeling FEAZ verbinden aan de zorg, zichtbaarder laten zijn door krachtiger profilering en sluitende managementinformatie.
 • De financiële risico’s beoordelen en omzetten in krachtige adviezen.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Expert die finance & control vanuit de eigen regie laat opereren

De kandidaat van keuze wordt in het bijzonder aangetrokken tot:

 • Het werken bij een innovatieve organisatie in een groeiende markt met een strategische rol, waarbij impact wordt gevraagd en mogelijk is.
 • De veranderopdracht gericht op professionalisering van de financiële functie.
 • De combinatie van leidinggevende en inhoudelijke rollen.
 • De solide positie van de organisatie met ruimte om te ontwikkelen en te verbeteren.

Als krachtige kandidaat voldoe je aan de volgende eisen:

 • Academisch opleidingsniveau (bedrijfseconomisch en/of bedrijfskundig, bij voorkeur met een aanvullende controllersopleiding).
 • Kennis van, visie op en ervaring met zorgfinanciering en het verbinden van de financiering met de zorg.
 • Ruime ervaring in het leidinggeven aan (groepen van) professionals in complexe omgevingen in de zorg of in een andere non-profit of profit organisatie.
 • In staat om medewerkers in hun kracht te zetten en te stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Gewend om in de aangegeven verantwoordelijkheden dicht op het bestuurlijke niveau te functioneren, met een bijdrage aan de (bepaling van de) strategische koers.
 • In staat om sturing aan processen te geven, gericht op kwaliteit, efficiency en resultaat.
 • Conceptuele kennis van vastgoed (strategie en financiering).
 • Affiniteit met ICT en informatiemanagement, visie op moderne bedrijfsadministratie.
 • Sterke affiniteit met zorgverleners/professionals en een intrinsieke motivatie om een bijdrage te leveren van de verbetering aan de zorg en in het bijzonder de ouderenzorg.

Persoonlijke eigenschappen zijn:

 • Volhardend, slagkracht en doorzettingsvermogen, in staat tegengestelde belangen te overbruggen, kan tegengas geven, raakt niet snel ontmoedigd, bewerkstelligt met tactische slimheid ingrijpende veranderingen in de totale bedrijfsvoering van Livio.
 • Sociaal intelligent en sterke communicatieve vaardigheden, gericht op het opbouwen van relaties.
 • Analytisch met een goed ontwikkeld vermogen om te abstraheren en te detailleren.
 • Servicegerichte instelling, dienstbaar, beleeft er genoegen aan wanneer hij of zij anderen laat excelleren.
 • Representatief, vertegenwoordigt Livio in overlegsituaties met externe contacten, is het gezicht van financiën binnen en buiten Livio.
 • Gunt zichzelf de tijd om te luisteren, observeren, een analyse te maken van boven- en onderstroom alvorens te handelen.
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Manager Financieel Economische en Administratieve Zaken

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.