Onafhankelijk denker, verbindende persoonlijkheid

Roermond
Organisatie |

Laurentius Ziekenhuis Roermond

Het Laurentius Ziekenhuis Roermond (hierna LZR) is een vooruitstrevend en vooraanstaand middelgroot ziekenhuis met een sterke regionale positie. Het is een algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van de gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond. Een ziekenhuis met sterke wortels in de regio Midden-Limburg. Alle patiënten die medisch-specialistische zorg nodig hebben, kunnen die in of via het ziekenhuis ontvangen.

Onder het motto ‘Liefdevolle zorg met passie’ wordt zorg geboden zoals je als patiënt zou willen, met aandacht, optimisme, deskundigheid en respect. Meer dan 2.000 medewerkers en vrijwilligers en meer dan honderd medisch specialisten dragen iedere dag op een deskundige, zorgvuldige en ambitieuze manier bij aan kwalitatieve zorg in de regio. Het LZR biedt een compleet pakket aan medisch specialistische functies, afgestemd op de zorgvraag in het verzorgingsgebied Roermond en omstreken. Het ziekenhuis voelt zich verantwoordelijk voor het goed organiseren van de zorg, zodat patiënten goede zorg ontvangen en veilig, snel en efficiënt geholpen worden.

Goede zorg omvat meer dan alleen ziekenhuiszorg, daarom wordt vanzelfsprekend samengewerkt met andere partijen, zoals huisartsen (en andere verwijzers) of VVT-instellingen. Daarbij vervult het ziekenhuis een portaalfunctie en staat zij patiënten bij om de zorg te krijgen die zij nodig hebben, ook als zij die niet bij het ziekenhuis kunnen ontvangen. Kwaliteit van zorg, patiëntgerichtheid, maar zeker ook een goede relatie met de partners in de regio staat bij het LZR voorop. Door de wensen en behoeften van de patiënten steeds centraal te stellen blijft het LZR, in een veranderende omgeving, bekend staan als een klantgerichte en toegankelijke zorgvoorziening. Dit uit zich onder meer door de behaalde eerste plaats in het onderzoek van Elsevier ‘Beste Ziekenhuizen 2019’ (november 2019).

De focus van LZR is gericht op samenwerking in de regionale keten met huisartsen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg (VVT), GGD en ziekenhuizen.

Het beleidsvoornemen is om een nieuwe strategische koers 2021-2025 uit te zetten gebaseerd op de volgende pijlers: verder ontwikkelen van de samenwerking in de regionale keten Midden-Limburg, het verder verkennen en ontwikkelen van samenwerkingen met de 2de en 3de lijn-organisaties en het aangaan van langlopende contracten met zorgverzekeraars.

Functie | Manager Financiën & Control

De Manager Financiën & Control (hierna F&C) is stafafdelingsmanager en geeft leiding aan de volgende onderdelen van de financiële kolom: Control, Interne Controle & Administratieve Organisatie, Financiële Administratie/Boekhouding, Facturatie, Medische Registratie, en de DBC-helpdesk, in totaal 25 medewerkers. Daarbij werkt de Manager F&C nauw samen met Internal Audit. De functie wordt op dit moment ad interim waargenomen.

Wij zijn op zoek naar kandidaten, die zich uitgedaagd voelen om de volgende opgaven te realiseren.

  • Visie en beleid

Het LZR heeft een gezonde financiële positie. In jouw rol als Manager F&C draag je vanuit jouw expertise proactief, ondernemend en creatief bij aan de vormgeving van het toekomstige LZR, als onderdeel van een netwerk in de regionale zorgketen. De uitdagingen zijn groot en de tijden onzeker. Het is jouw verantwoordelijkheid om de strategische koers van het ziekenhuis te vertalen in duurzaam en zorgvuldig financieel beleid met beheersbare risico’s.

Je investeert in de relatie met de zorgverzekeraars en zorgt daarmee voor het juiste fundament om hen mee te nemen in en te verbinden aan een aantrekkelijk portfolio, doelmatige zorg en kansrijke experimenten.

Het vastgesteld financieel beleid wordt onder jouw regie omgezet in een eigentijdse en begrijpelijke PDCA-cyclus, met een duidelijke verankering van de verantwoordelijkheden en de afstemmomenten met het management in brede zin. Je toont hierbij het vermogen om complexiteit tot de essentie terug te brengen.

Je besteedt specifieke aandacht aan de relatie met de medisch specialisten en hun vertegenwoordiging in het Medisch Specialistisch Bedrijf.

  • Adviseren

Het LZR is een dienstverlenende organisatie met hoge ambities, in een markt die fundamenteel verandert. In jouw rol als Manager F&C ben je concerncontroller en strategisch adviseur voor de Raad van Bestuur. Een spil in het richten en op koers houden van de organisatie met een specifieke en continue focus op de businesscase van het bedrijf, risicomanagement en compliance. Je signaleert strategische risico’s, ontwikkelingen en trends en geeft krachtige impulsen die ertoe leiden dat de organisatie op concernniveau ‘in control’ is en op een effectieve en efficiënte manier haar strategische doelen bereikt.

Je beschikt over een natuurlijke onafhankelijkheid in je denken en oordeelsvorming, waarbij je beoordeelt en waar nodig prikkelt en een belangrijke bijdrage hebt bij het nemen van beslissingen en in gang zetten van (tijdige) corrigerende acties. Vanuit dezelfde autonome positie heb je een sparringpartner rol richting de Raad van Toezicht en geeft daarmee inhoud aan de rol van ‘critical friend’ en die van ‘financieel geweten’. Je neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

  • Managen en organiseren

In jouw rol geef je leiding aan, profileert en positioneert, de afdeling F&C en ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening. Je draagt zorg voor de voortdurende professionele ontwikkeling van je medewerkers. Je bent daarbij een belangrijke verbindende schakel tussen diverse organisatieonderdelen en disciplines.

De afdeling F&C vormt zich maximaal naar de behoeften van het primair proces. Je hebt daarbij door je stijl van werken en communiceren een voorbeeldfunctie. Verbinding, uitleg en draagvlak horen bij jouw tweede natuur. Processen worden ingericht vanuit het perspectief van de klant en vereenvoudigd, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd voor het benutten van schaal- en efficiencyvoordelen. In jouw rol bewaak je en stuur je op het totale niveau van dienstverlening. Je bent realistisch in je doelen en maakt waar wat is afgesproken.

Je staat in nauw contact met de (lijn en staf) managers, meet tevredenheid en denkt mee op welke wijze zij hun integrale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Je hebt verstand van en overzicht op alle onderdelen van F&C en kunt optreden als sparringpartner voor de inhoudelijk specialisten binnen jouw afdeling.

Proactief, ondernemend en creatief

Profiel

De selectie vindt plaats op basis van het vertrouwen dat jij de geschetste uitdagingen goed aankunt en dat je uit het juiste hout bent gesneden voor het type manager, dat wij hierboven hebben beschreven.

Ervaring in de branche kan bij gelijke geschiktheid relevant zijn, maar geldt nadrukkelijk niet als voorwaarde om aan de procedure deel te nemen.

Tijdens de selectieprocedure wordt voorts aan de volgende aspecten aandacht besteed:

  • Persoonlijkheid

Je bent representatief en beschikt over een natuurlijk overwicht, dat je gepast en effectief inzet waardoor je mensen bindt en boeit, maar tegelijk duidelijk maakt dat men niet om jou heen kan. Jouw uitstraling is energiek, fris en positief waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners.

Jij bent een manager die oprechte interesse toont voor zijn of haar medewerkers. Tegelijkertijd ben je scherp op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen. Je bent onafhankelijk en durft besluiten te nemen. Je werkt vanuit jouw eigen autonomie maar kan leiderschap of positie prima delen.

  • Leiderschap

In jouw presentatie staan jouw stijl van en visie op leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent om dat snel van toegevoegde waarde te laten zijn voor een organisatie.

Je beschrijft in de wederzijdse kennismaking wat voor jou werkt, hoe je delegeert en verantwoordelijkheden in je teams belegt. Uiteraard weet je een concreet succes te benoemen; een resultaat op basis van jouw commitment en sturend vermogen, tot stand gekomen in complexe omstandigheden met weerstand.

  • Ervaring en motivatie

Uit jouw CV en sollicitatiebrief spreekt een academisch werk- en denkniveau. Je bent bedrijfseconomisch opgeleid en hebt gewerkt in complexe organisaties. Je beschikt over senior ervaring als leidinggevende van professionals en bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren.

Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar jouw argumentatie om juist in deze fase van jouw loopbaan te kiezen voor deze functie bij LZR en, indien van toepassing, over te stappen naar de sector ziekenhuizen. Je toont hierbij de gevraagde affiniteit en ambitie vanuit jouw werkveld en je kunt ons al meenemen in een eerste richting van de ontwikkelingen die we met jou gaan meemaken. Je overtuigt direct in visie en aanpak.

Aanbod

Niet alleen onze patiënten verdienen het beste, ook jij als manager F&C. Daarom bieden wij een marktconform salaris (cao-ziekenhuizen) en een arbeidsovereenkomst voor gemiddeld 32 tot 36 uur per week in een ziekenhuis dat goed staat aangeschreven en hoog scoort op kwaliteit van dienstverlening. Je rapporteert aan de Raad van Bestuur, portefeuillehouder financiën.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V Management Search en is erop gericht om de benoeming in de maand januari 2021 af te ronden. Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Deze gesprekken vinden plaats op locatie bij Laurentius Ziekenhuis te Roermond.

  • SPEED-ronde op maandag 25 januari 2021 (15.00 – 19.30 uur, 1 uur per kandidaat), waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • SLOW-ronde op woensdag 27 januari 2021 (13.00 – 17.00 uur), dat is een gesprek met een selectiecommissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • SHOW-ronde op vrijdag 29 januari (9.30 – 12.00 uur), een presentatie waarin je alle eerder betrokken commissieleden aan de hand van een casus laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij werkt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.  Het nemen van referenties is standaard onderdeel van de selectieprocedure. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. We vragen je uiterlijk woensdag 20 januari 2021 te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de SPEED-ronde wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Let op! Bij voldoende geschikte kandidaten kunnen wij de reactietermijn eerder sluiten, reageer daarom snel!

Update: de reactietermijn is eerder gesloten.

 

Manager Financiën & Control
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.