K+V werving selectie interim management

Gedreven, Mensgericht, Strateeg

Horst
Organisatie |

Gemeente Horst aan de Maas

Je gaat werken in een moderne organisatie die initiatieven neemt en voorop durft te lopen. We zoeken actief naar manieren om de veranderende rol van de overheid in de praktijk te brengen. Dat vraagt een houding waarin samenwerken en verbinden centraal staan. Intern én extern, met onze inwoners, verenigingen en bedrijven.  Horst aan de Maas is een ondernemende, actieve en saamhorige gemeente waar veel mogelijk is en waar hard gewerkt wordt. De gemeente ligt in Noord-Limburg en bestaat uit zestien kernen waar meer dan 42.000 mensen samen leven, wonen en werken.  Een bijzonder mooi gebied waar de rivier en de mensen de ruimte krijgen, waar de agrarische sector en de vrijetijds-economie belangrijk zijn en waar het verenigingsleven een essentieel onderdeel is van de samenleving.

De gemeente is georganiseerd in drie grote clusters waar circa 300 betrokken medewerkers werken in negen teams. De clusters zijn Ruimte, Inwoners en Bedrijfsvoering. Binnen het cluster Ruimte zoeken we een Teamhoofd voor het team Economie en Gebiedsontwikkeling. Het gaat  in grote lijnen om twee grote opgaven:  de uitvoering van grote (exploitatie) projecten en het formuleren van strategisch beleid op de thema’s Wonen, Werken, Accommodaties / Vastgoed, Vrijetijdseconomie, Grondzaken, Duurzaamheid en Groen.

Functie | Manager Economie en Gebiedsontwikkeling

Als manager geef je leiding aan ongeveer 30 personen en rapporteer je aan de clustermanager. Je functioneert als teamhoofd Economie en Gebiedsontwikkeling en bent tevens plaatsvervangend clustermanager, je participeert in het directieteam. Het team Economie en Gebiedsontwikkeling is recentelijk ontstaan en zeer divers. Een groep professionals die in vrijheid met korte lijnen naar het bestuur hard aan de slag zijn met hun opgave: strategische en samenhangende, regionale en lokale beleidskeuzes voor te bereiden en te realiseren. Voor het team staat realisatie van de visie voorop. Creatief ontwikkelen, denken in mogelijkheden en regie voeren zijn belangrijk.

De twee grote opgaven (beleid en projecten) kunnen niet los van elkaar gezien worden. Aan de strategische beleidsthema’s wordt invulling gegeven door middel van projecten of door middel van een “programmatische” aanpak. Ook de thema’s zijn onderling verbonden. Een Strategische visie op economie verbindt, bijvoorbeeld, de thema’s Werken en Vrijetijdseconomie. Belangrijk  is om over de teamgrenzen heen te kijken en integraal te werken. De projecten en programma’s raken de hele organisatie, en zijn bovenal voor inwoners, instellingen en bedrijven. En daar gaat het om in de organisatie van Horst aan de Maas: toegevoegde waarde bieden aan de gemeenschap!

Natuurlijk Leider Ondernemend Sturend Communicatief Sensitief Delegerend leidinggeven Overtuigingskracht Verbindend Autonoom

Profiel | Mensgericht leider

Je bent een enthousiaste manager, die stevig in de schoenen staat. Een natuurlijk leider met een afgeronde HBO- of WO-opleiding. Een mensenmens, sensitief en communicatief vaardig, tegelijkertijd zorg je voor focus, beschik je over  daadkracht en confronteer je als het nodig is. Je hebt kennis over en ervaring met vastgoed en/of grondexploitaties en de inhoudelijke beleidsthema’s. Kennis van de gemeentelijke organisatie is een pré, kennis van en affiniteit met de regio idem.

Als manager weet je als geen ander jouw team mee te nemen in veranderingen en opgaven. Dit blijkt uit je ervaring bij andere werkgevers. Bovendien heb je een goed gevoel voor politieke verhoudingen. Het is belangrijk, dat je ervaring hebt met zowel het uitvoerende deel (projecten) als het beleidsmatige deel (visie, strategie) en op natuurlijke wijze de korte en lange termijn kunt verbinden.

  • Je geeft inspirerend leiding en sturing aan het team Economie en Gebiedsontwikkeling. Autonomie en delegerend leidinggeven zijn belangrijke competenties
  • Je functioneert als teamhoofd Economie en Gebiedsontwikkeling en bent tevens plaatsvervangend clustermanager en je participeert dan in het directieteam
  • Je bent verantwoordelijk voor het tot uitvoering brengen van grote (exploitatie) projecten en het formuleren van strategisch beleid. Je bent financieel stevig onderlegd. Vanuit je visie adviseer je ook het directieteam of het college
  • Je speelt daarbij snel en adequaat in op relevante ontwikkelingen
  • Je hebt een visie op projectmatig en programmagericht werken en kunt dit samen met een team naar een hoger niveau tillen
  • Je volgt ontwikkelingen binnen het werkveld, beoordeelt kansen en speelt hier proactief op in
  • De functie is in te vullen voor 32 of 36 uur per week.

Tenslotte herken je jezelf in de kernwaarden: sociaal vaardig, ondernemend, omgevingsbewust en sturend op mogelijkheden.

Aanbod | Prachtig pakket

De functie is ingedeeld op het niveau van salarisschaal 12 / 13. Inschaling vindt marktconform plaats en op basis van ervaring. Het betreft een fulltime dienstverband (36 uur), 32 uur is bespreekbaar. Je ontvangt jaarlijks een Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris. Dit kun je ieder jaar inzetten op het moment dat jij het wilt en voor het doel van jouw keuze. Denk aan extra verlofuren, studiekosten of pensioenopbouw. De rol wordt structureel ingevuld, in eerste instantie voor één jaar. Blijkt dan dat het van beide kanten prima past? Dan krijg je een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Procedure | Ben jij de Manager die we zoeken?

Herken je je in het profiel en wil jij samen met leuke collegae de komende jaren aan de slag in Horst aan de Maas? Reageer dan snel.

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met het insturen van je motivatie en cv. Hierna starten we met een speeddate met verschillende medewerkers van de gemeente Horst aan de Maas. Is er een goede ontmoeting? Dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en uiteindelijk een presentatie. Wij noemen dat speed, slow, show. Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen:

  • Speed op maandag 17 februari waarin je langs drie tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op woensdagmiddag 19 februari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op donderdagmiddag 20 februari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd | We zien je reactie graag tegemoet!

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren, uiterlijk zondag 9 februari, door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Helga Bijker (06 22 69 85 99 of Roel Roelfzema (06 438 73 326).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor de speeddate wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Economie en Gebiedsontwikkeling
Vast
32 – 36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.