Ondernemend, resultaatgericht en met oog voor de doelgroep

Purmerend
Organisatie |

Prinsenstichting

Prinsenstichting maakt deel uit van Stichting De Opbouw. De Opbouw bestaat uit verschillende (zelfstandige) werkmaatschappijen. Prinsenstichting is binnen De Opbouw een van de werkmaatschappijen die zich richt op de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Prinsenstichting werkt vanuit de principes van Gentle Teaching aan de ondersteuning, begeleiding en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Ook participatie en sociaal ondernemen staan hoog in het vaandel.

Het wonen, werken en de vrijetijdsbesteding voor cliënten wordt binnen Prinsenstichting vormgegeven in zelforganiserende teams verdeeld over regio’s. Iedere regio kent diverse woon- en dagopvangvoorzieningen. Deze voorzieningen vallen direct onder de verantwoordelijkheid van de regiomanager. De teams worden (onder andere in de ontwikkeling naar effectieve zelforganisatie) ondersteund door teamcoaches. Prinsenstichting heeft onder andere locaties in Schagen, Zaandam en Purmerend en werkt intensief samen met deze gemeenten. Het facilitair bedrijf ondersteunt de cliënten via de teams in de regio’s. Zodiak is het expertisecentrum van Prinsenstichting, dat haar deskundigheid inzet voor intramurale en extramurale cliënten en stakeholders. Begeleidende en behandelende functies op medisch en paramedisch gebied zijn ondergebracht bij Zodiak; het gaat hier zowel om lang- als kortdurende behandelingen.

HORECA EN RETAIL
In de afgelopen periode is de basis gelegd voor participatie door bewoners/cliënten. De verschillende horeca locaties – zoals het Grand Café (aansturing door een floormanager), Fred’s winkel en atelier (aansturing door een bedrijfsleider), Brownies &Downies (aansturing door een floormanager) en het eetcafé De Prins (aansturing door een regiomanager) – zullen onder de nieuwe Manager Horeca / No Limits komen te vallen.
Wat al deze voorzieningen delen is dat zij zijn gericht op de externe klant, de bezoeker of gast. Om deze externe oriëntatie nog meer centraal te stellen is besloten om deze voorzieningen onder één manager samen te voegen. Hoofdzaak is en blijft de ontwikkeling van cliënten, met een heldere exploitatie.

NO LIMITS
In de afgelopen periode is tevens een aantal ‘leerlijnen’ ontwikkeld om in- en externe cliënten/bewoners op te leiden en te begeleiden naar de zelfstandigheid die bij hun ontwikkeling past. Het gaat om de lijnen groen, logistiek, zorg, schoonmaak, detachering en horeca (vooral intern op het eigen terrein). No Limits kent een aantal jobcoaches, die twee hoofdtaken hebben. Namelijk het beoordelen van een aanmelding (ook extern van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) en het begeleiden van cliënten/bewoners. Het betreft interne en externe dagbesteding. Cliëntbegeleiders focussen op de interne dagbesteding, persoonlijk begeleiders op de doelgroep van de externe dagbesteding. No Limits is als onderdeel zelf ook in ontwikkeling, waarbij productontwikkeling een aandachtspunt is, met als basis de wens van cliënten/bewoners, gericht op nieuwe sectoren.

Functie | Manager Horeca / No Limits

DE OPDRACHT
De focus voor de komende periode ligt op het ontwikkelen van het huidige concept, waarbij de samenwerking tussen het facilitair bedrijf, Horeca, No Limits en overige dagbestedingslocaties binnen Prinsenstichting op een natuurlijke wijze vorm krijgt. Deze natuurlijke samenwerking, zowel intern als extern, is gericht op het ontwikkelen van een voor cliënten zo passend mogelijk aanbod van werk, participatie of dagbesteding. Dit is gebaseerd op de visie, dat cliënten/bewoners burgers in de samenleving zijn en dat zij daaraan hun eigen bijdrage willen leveren.

Tevens ligt er een duidelijk accent op het uitbreiden van (externe) cliëntplaatsen en op mogelijkheden voor cliënten/bewoners om deel te nemen, door te werken op werkplekken in het bedrijfsleven.

De middelen die daartoe bestaan zijn de bestaande contacten in de regio (collega VG-organisaties, gemeenten, UWV en brancheorganisaties), om deze te behouden en uit te breiden, waarbij het accent ligt op opleiden en plaatsingen vanuit gemeentelijke instanties zoals Werkom (het participatiebedrijf in Purmerend). Belangrijk is dat de manager eindverantwoordelijk is en bijdraagt aan een financieel verantwoorde bedrijfsvoering van Horeca/Retail en No Limits. Tenslotte draagt de manager bij aan beleidsontwikkeling rond participatie in brede zin voor de beleidsuitvoering.

FUNCTIE-EISEN
De droomkandidaat is een ervaren manager met:

 • Een HBO Bedrijfskunde of HBO horeca opleiding.
 • Relevante werkervaring.
 • Affiniteit met zorg voor mensen met beperkingen.
 • Strategisch inzicht en kennis van het inrichten van organisaties en bedrijfsprocessen.
 • Kennis van onderwijsprogramma’s voor de horeca en ontwikkelingen in (regionale) horeca.
 • Een systematische aanpak, strategische en tactische blik op relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen.
 • Ervaring met leiding geven aan teams in de ontwikkeling naar zelforganisatie.
 • De kwaliteit om commercieel met zorgondersteuning te verbinden.
 • Een visie op participatie van mensen met een verstandelijke beperking, die aansluit bij de uitgangspunten van Prinsenstichting.

Ondernemend Resultaatgericht Oog-voor-de-doelgroep Communicatief Analytisch Besluitvaardig Sociaal Enthousiast Teamspeler Kritisch Loyaal

Profiel

Wij zoeken iemand met natuurlijk overwicht, uitstekende communicatieve en onderhandelingsvaardigheden, die:

 • Bedreven is om activiteiten goed te organiseren en te (laten) plannen.
 • Beschikt over groot reflecterend vermogen, analytisch, strategisch inzicht, resultaatgericht, stressbestendig.
 • Besluiten durft te nemen en deze te communiceren, ook wanneer er sprake is van tegengestelde belangen.
 • Zorgt voor een goede reputatie bij relaties.
 • Sociaal vaardig is: luisteren, empathie, enthousiasmeren, weten hoe mensen voor zich te winnen, creatief zijn in het creëren van ruimte voor nieuwe oplossingsrichtingen, overbruggen van tegenstrijdige belangen.
 • Onafhankelijke teamspeler: kritisch en loyaal.
 • Initiatief en ondernemend is, een uitstekende netwerker met regionale stakeholders en partners.
 • Overtuigingskracht en flexibiliteit heeft voor het aangaan en onderhouden van in- en externe contacten op diverse niveaus.
Aanbod | Prinsenstichting biedt

Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar; bij onveranderde bedrijfsomstandigheden en gebleken geschiktheid wordt de overeenkomst omgezet in overeenkomst voor onbepaalde tijd. De functie is ingedeeld in functiegroep 65, met een 32-urige werkweek. Een flexibele invulling van de werktijden is mogelijk. Prinsenstichting kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een werkkostenregeling.

Procedure

Gesprekken bij K+V zijn in week 2 en 3, de kandidaat presentatie en de gesprekken bij Prinsenstichting zijn in week 4. Beoogd is de procedure voor 1 februari 2020 af te ronden.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie, dan vragen wij jou – zo spoedig mogelijk – te reageren door bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden.

Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie graag bij je reactie vermelden. De vacature staat vooralsnog open tot en met maandag 6 januari 2020. Bij voldoende geschikte kandidaten sluiten we de vacature mogelijk eerder. Deze vacature is in behandeling bij Helga Bijker, partner (06 22 698 599) en Frank Wolff, partner (06 15 95 40 79).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Een verdiepend assessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Manager Horeca / No Limits
Vast
32 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.