K+V werving selectie interim management

Een overtuigende regisseur die beweging creëert

Zoetermeer
Organisatie |

Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

SBB
De SBB is een jonge organisatie van ongeveer 600 medewerkers, die in 2015 is ontstaan uit een fusie van 18 organisaties. SBB verbindt beroepsonderwijs en bedrijfsleven op sectoraal, regionaal en landelijk gebied met als doel dat studenten de beste praktijkopleiding krijgen met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken over de juiste vakmensen, nu en in de toekomst. Om dit te bereiken verricht SBB een aantal wettelijke taken; erkennen en begeleiden leerbedrijven, onderhouden van de mbo-kwalificatiestructuur en verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt. Daarnaast adviseert SBB de ministeries van OCW, SZW, VWS en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

De taken worden uitgevoerd vanuit het kantoor in Zoetermeer waar ongeveer 120 mensen werken- en via de adviseurs in de buitendienst, die vanuit huis naar leerbedrijven en scholen gaan. De organisatie is ingedeeld in beleidsmatige teams, uitvoeringsteams en teams op het gebied van bedrijfsvoering. Deze drie aspecten komen samen in het Management Team.

De organisatie is in een volgende fase gekomen. Het huis staat en na een periode van inrichten van systemen en processen en wennen aan elkaar en de nieuwe organisatie is het tijd voor de volgende professionaliseringsslag. Daarbij staat het verstevigen van de rol als uitvoeringsorganisatie en groeien naar een strategische business partner voor alle stakeholders centraal. SBB wil impact behouden en creatief inspelen op de veranderende samenleving. Door kansen te benutten, de dienstverlening slimmer, moderner (digitalisering) en wendbaar te maken, afgestemd op de behoefte van de klanten. Daarnaast door proactief positie te pakken als adviseur door de expertise van de organisatie en de mensen die er werken beter te profileren.

Wil je meer weten over SBB? Kijk dan op de website www.s-bb.nl

Functie | Manager HR en Academie

Als manager ben je verantwoordelijk voor de teams HR & Organisatie, SBB Academie en Facilitair. De teams HR en Academie kennen een sterke verwevenheid, maar bevinden zich elk in een eigen ontwikkelfase. Er heerst een goede collegiale sfeer, de professionaliteit is hoog, ambities en energie zijn volop aanwezig. Voor beide teams geldt dat het goede niveau van de dienstverlening blijft en dat deze meebeweegt met de ontwikkelingen die de organisatie doormaakt. De afdelingen hebben als doel een proactieve houding en zijn sparringpartner op strategisch en tactische niveau voor HRM en ontwikkeling binnen de organisatie.

Het team Facilitair is een zelfstandig werkend team dat vanwege de beperkte grootte en de samenhang met het thema Arbo wordt ondergebracht bij deze functie.

Als leidinggevende stimuleer je de proactieve houding en behartig je de belangen van je teams, voor de mensen individueel en voor de rol die HRM moet spelen in een organisatie. Voor je MT-leden en de directie ben je een stevige strategische sparringpartner en de autoriteit op het gebied van HRM, ontwikkeling, talentmanagement, diversiteit en organisatieverandering.

De komende jaren staan op HRM-gebied de volgende thema’s op de agenda: professionele houding, aanspreken en leiderschap, strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, aantrekkelijke werkgever, cultuuromslag en ontwikkeling van medewerkers. Als manager HR en Academie ben je lid van het Management Team en val je direct onder de directievoorzitter.

HR & Organisatie
HR & Organisatie ambieert een sleutelrol te spelen die aansluit bij en ondersteunend is aan de (genoemde) SBB-ambities. Tegen die achtergrond faciliteert het team HR & Organisatie de totstandkoming en implementatie van het HRM-beleid. Het team zit in de fase van doorontwikkeling waarin een meer proactieve en strategische rol wordt ingenomen binnen de organisatie, zeker ook op het gebied van organisatieadvies. Het team bestaat uit vijf HR-adviseurs, twee HR-ondersteuners en tweevmedewerkers salarisadministratie.

De SBB Academie
SBB Academie richt zich op de ontwikkeling en certificering van medewerkers. Verder heeft SBB Academie de taak om binnen de organisatie alle opleidings- en professionaliseringsactiviteiten van het eigen personeel te coördineren of vorm te geven. Daarom inventariseert, ontwerpt en ontwikkelt SBB Academie opleidingsinterventies of koopt deze in. Daarnaast adviseert SBB Academie alle teams en het management van de organisatie. ‘Inspireren tot professionaliseren’, is wat SBB Academie drijft. Het team SBB Academie bestaat uit drie onderwijskundigen en een backoffice assistent.

Facilitair
Het team Facilitair is verantwoordelijk voor het vergadercentrum, de receptie, voor de facilitaire ondersteuning voor het pand in Zoetermeer en deels voor de medewerkers die vanuit huis werken. Het team bestaat uit 6 medewerkers waaronder 1 participatiemedewerker.

samenwerkend, bouwend, sensitief, expert, integraal, strategisch, communicatief, positioneren, klantgericht stimulerend, overtuigend

Profiel | Een overtuigende regisseur die beweging creëert

Overtuigende regisseur

Je bent een stevige adviseur en sparringpartner doordat je een autoriteit bent op jouw vakgebied. Je houdt vast aan je eigen expertise en deelt dit vanzelfsprekend proactief met jouw collega’s. Je wakkert aan maar houdt vervolgens ook vast door het belang van HRM te blijven behartigen. Je weet wat er speelt en wie wat nodig heeft. Hierdoor wordt je niet verrast en kan je met overtuiging overbrengen wat goed en nodig is om te doen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt uit waarom. Je geeft van nature sturing aan veranderprocessen en je snapt dat daarbij tempo en plannen soms moeten worden aangepast. Je kent immers ieders belang en bezit een goede dosis incasseringsvermogen.

Beweging creëren

Je weet wat er nodig is om een cultuurverandering ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Bewegen als organisatie doe je samen. Je weet wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je open en toegankelijk op te stellen. Bewegen en wendbaar worden is ontwikkelen en ontwikkelen kan alleen als er ruimte is. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Je bent creatief in wat echt kan en haalbaar is en adviseert wie welke stappen moet zetten en hoe we dit met elkaar gaan afspreken en doen. Want bewegen is uitvoeren. Doen wat afgesproken is. Daarbij ben je zelf aanspreekbaar en spreek je ook mensen aan. Met respect, eerlijk en transparant.  Dit doe je niet alleen. Daarbij zoek jij hulp en verbinding bij anderen in de organisatie. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren.

Tot slot bezit je een academisch werk- en denkniveau. HRM, ontwikkelen van mensen en veranderen hoort bij jou zowel inhoudelijk als in je werkervaring.

Aanbod

Een prachtige functie met een uitdagende opdracht in een sterk ontwikkelingsgerichte organisatie én een maatschappelijke rol die er toe doet. De arbeidsvoorwaarden zijn uitstekend. De functie is fulltime en ingeschaald in schaal 14, € 4.930,- tot € 6.283,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Een omvang van 0,8 fte is bespreekbaar. Je standplaats is het hoofdkantoor in Zoetermeer.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie en directie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.  Transparant maar wel zo vormgegeven dat veiligheid en privacy geborgd zijn.

Het wervingstraject bestaat uit een drietal onderdelen:

  • Speed op dinsdag 25 juni (hele dag) waarin je langs twee tafels kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op maandag 1 juli (middag) waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op donderdag 4 juli (middag) waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Geïnteresseerd

Ben jij de overtuigende regisseur die beweging mogelijk maakt? Geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag voor 17 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen, partner 06-5060 3351), velpen@kv.nl. Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager HR en Academie
fulltime
32-38 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.