K+V werving selectie interim management

Eigenaar van de vitale organisatie

Zandvoort
Organisatie |

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum biedt multidisciplinaire zorg en behandeling aan volwassenen met een fysieke en veelal ook cognitieve beperking. Ruim de helft van de intramurale cliënten verblijven op basis van vergevorderde MS. Om die reden heeft Nieuw Unicum expertise opgebouwd ten aanzien van die doelgroep en is continu bezig met het ontwikkelen daarvan in samenwerking met kennisinstituten en landelijke belangenorganisaties. De ambitie is om dé leidende organisatie in Nederland te blijven en met steun van externe partners het landelijk expertisecentrum voor progressieve MS door te ontwikkelen en de kennis en kunde breder beschikbaar te maken. Excellente Warme Professionele Zorg voor alle bewoners en cliënten die nog thuis wonen, binnen gezonde financiële kaders. De organisatie heeft 460 medewerkers in dienst.

KV_Opdrachten_nieuw-unicum
Functie | Manager HR

De Manager HR is lid van het Managementteam (MT) en geeft leiding aan een afdeling van 11 medewerkers, bestaande uit 5 medewerkers HR en 6 medewerkers opleiding, die onder leiding staan van een hoofd opleidingen.

In verband met het vertrek van de huidige manager zijn wij op zoek naar kandidaten, die bekwaam zijn en zich uitgedaagd voelen om de volgende opgaven te realiseren.

 

  • Visie en beleid

Het management heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid. De doelstelling is een werkklimaat dat bijdraagt aan tevreden medewerkers, die goed kunnen presteren. Maar dat ook bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid in een veranderende organisatie met nieuwe eisen, aan doelmatigheid van investeringen in medewerkers en aan kansen en mogelijkheden voor iedereen.

In jouw rol als Manager HR voegt jouw expertise een abstractieniveau toe aan de vormgeving van het HR-beleid. In het MT ben jij de aanjager van de discussie over de ontwikkeling en inrichting van Nieuw Unicum en de gevolgen daarvan voor de eisen, die nu en straks aan het personeel en leidinggevenden worden gesteld. Je vertaalt dat met jouw afdeling in concrete plannen op het gebied van strategische personeelsplanning, recruitment in een krappe arbeidsmarkt, functie-indeling en -waardering, leerroutes voor de per functie gevraagde competenties, programma’s voor vitaliteit en preventie en beheersing van het verzuim.

Jij vertegenwoordigt de organisatie bij de overkoepelende brancheorganisaties en in diverse HR-overleggen en -verbanden met collega zorginstellingen in de regio. Je toetst en komt uit het netwerk terug met innovatieve ideeën, die je waar mogelijk toepasbaar maakt voor Nieuw Unicum.

  • Klantgericht ontwerpen en veranderen

De medewerkers van HR willen de processen zo goed mogelijk ondersteunen met advies en moderne faciliteiten. Op dit moment worden hun werkzaamheden echter nog te veel bepaald door de dagelijkse hectiek en is behoefte aan meer overzicht, structuur en een betere inzet van de ondersteunende systemen.

In jouw rol sta je in nauw contact met de proceseigenaren, meet tevredenheid en denk je proactief mee op welke wijze de leidinggevenden hun integrale verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Je hebt overzicht op alle onderdelen van HR en kunt optreden als sparringpartner voor de inhoudelijk specialisten.

Dit perspectief vanuit de ‘interne klant’ en de individuele medewerker bepaalt de inrichting van de HR-processen, die zo veel als mogelijk vereenvoudigd, gestandaardiseerd en gedigitaliseerd worden voor het benutten van efficiencyvoordelen. In jouw rol bewaak je en stuur je op het totale niveau van dienstverlening. Je bent realistisch in je doelen en maakt waar wat is afgesproken.

Samen met de Bestuurder heb je een specifieke rol in de relatie met de Ondernemingsraad. Je haalt op, luistert en bemiddelt, zodat de medezeggenschap van de medewerkers optimaal wordt bevorderd en benut.

  • Cultuur

Nieuw Unicum is een gespecialiseerde zorgorganisatie voor een specifieke, complexe doelgroep en levert zorg voornamelijk vanuit de hoofdlocatie.

De komst van de nieuwe Manager HR wordt gezien als een natuurlijke en extra stimulans om de cultuur en omgangsvormen in de gewenste richting te krijgen. Je herkent jezelf in een dergelijke rol en de kernwaarden (toegewijd, ambitieus en innovatief), voegt soepel in en weet de collega’s op een prettige en geaccepteerde manier met jouw kracht te versterken.

Door de directe relatie met de bewoners op de locatie heb je zicht op en toets je de effecten van je beleid en aanpak op de tevredenheid van de bewoners. Je snapt en draagt uit dat alles ten dienste staat van goede zorg.

Richtinggevend, dienstverlenend en resultaatgericht

Profiel

Wij komen graag in contact met kandidaten, die zich herkennen in de volgende beschrijving.

 

  • Ervaring en motivatie

Uit jouw CV en sollicitatiebrief blijkt en spreekt een academisch werk- en denkniveau, met voor de functie relevante opleidingen en (huidige of eerdere) functies. Je beschikt in ieder geval over de vereiste ervaring als leidinggevende van HR-professionals en bent gewend om dicht op het bestuurlijke niveau te opereren.

Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar jouw argumentatie om juist in deze fase van jouw loopbaan te kiezen voor deze functie bij Nieuw Unicum en, indien van toepassing, over te stappen naar de zorgsector. Je toont hierbij de gevraagde affiniteit en ambitie vanuit jouw werkveld en je kunt ons al meenemen in een eerste richting van de ontwikkelingen die we met jou gaan meemaken. Je overtuigt direct in visie en aanpak.

  • Leiderschap

In jouw presentatie staan jouw stijl van en visie op leiderschap centraal. Je bent in staat om een beeld te schetsen langs welke weg je een eigen en onderscheidende vorm hebt gevonden voor je rol als leider en dat je in staat bent om dat snel van toegevoegde waarde te laten zijn voor een organisatie.

Je beschrijft in de wederzijdse kennismaking wat voor jou werkt, hoe je delegeert en verantwoordelijkheden in je team belegt. Uiteraard weet je een concreet succes te benoemen; een resultaat op basis van jouw commitment en sturend vermogen, tot stand gekomen in complexe omstandigheden met weerstand.

  • Persoonlijkheid

Jij komt tot resultaten door middel van samenwerking en draagvlak voor je plannen. Je investeert in relaties, bent vrij van (voor)oordelen en verbindt mensen. Je voelt je thuis in beide rollen, manager en adviseur.

Je bent representatief en beschikt over een natuurlijk overwicht, dat je gepast en effectief inzet waardoor je mensen bindt en boeit. Jouw uitstraling is energiek, fris en positief waardoor je inspirerend en motiverend werkt op je gesprekspartners. In de gesprekken laat je zien flexibel te zijn. Je blijft daarbij steeds in verbinding, laat iedereen in waarde en toont aan dat je kunt variëren in gespreksstijlen.

Jij bent een Manager die scherp is op zelfontplooiing, eigenaarschap en de realisatie van afgesproken doelstellingen. Je bent onafhankelijk en durft besluiten te nemen. Waar nodig overwin je weerstanden en houd je het doel voor ogen. Je werkt vanuit jouw eigen autonomie maar kan leiderschap of positie prima delen.

Aanbod

Nieuw Unicum biedt een uitdagende functie (32-36 uur) in een stimulerende werkomgeving in de duinen van Zandvoort. Inschaling en arbeidsvoorwaarden zijn marktconform en overeenkomstig de geldende cao (gehandicaptenzorg). Je wordt uitgedaagd door de veranderopdracht, gericht op professionalisering van de organisatie en de combinatie van leidinggevende en inhoudelijke rollen.

Procedure

De selectie vindt plaats op basis van het vertrouwen dat jij de geschetste uitdagingen goed aankunt en dat je uit het juiste hout bent gesneden voor het type manager dat wij zoeken. Ervaring in de branche kan bij gelijke geschiktheid relevant zijn, maar geldt nadrukkelijk niet als voorwaarde om aan de procedure deel te nemen.

Het wervingstraject zal bestaan uit een drietal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten. Deze gesprekken vinden plaats op locatie bij Nieuw Unicum in Zandvoort.

  • SPEED op dinsdag 17 maart a.s. (14.00 – 20.00 uur, 1 uur per kandidaat) waarin je langs drie tafels in korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennismaakt met jouw persoonlijkheid.
  • SLOW op vrijdag 20 maart a.s. (9.00 – 13.00 uur, maximaal 1 uur per kandidaat), dat is een gesprek met een commissie waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • SHOW op donderdag 26 maart a.s. (11.00 – 13.00 uur, maximaal 1 uur per kandidaat), een presentatie waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe je jouw werk uitvoert.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Met de gekozen kandidaat vindt aansluitend het arbeidsvoorwaardengesprek plaats, waarbij referenties worden ingewonnen. De procedure is erop gericht om voor eind maart tot benoeming over te gaan.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd bent, heb je tot en met donderdag 12 maart 2020 de mogelijkheid om te reageren, met toezending van cv en motivatie, door hieronder bij ‘Solliciteer direct’ te reageren. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan de heer Emile Douma, partner, via 06 1045-2989.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.