Onbevangen regisseur met lef

Enschede
Functie | Manager HR faculteit TNW

De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) bruist van nieuwe ideeën en technologieën die leiden tot vooruitstrevend onderwijs en onderzoek. Dat merk je aan alles: vernieuwende opleidingen, nieuwe leerstoelen en samenwerkingsverbanden met onder meer het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Bij de faculteit TNW zijn ruim 850 collega’s en 2.700 studenten actief.

Als HR manager ga je met een enthousiast en leuk team van 4 HR-adviseurs en 4 HR-assistenten belangrijke onderwerpen aanpakken. Van HR-dienstverlening tot HR-analytics en van organisatieontwikkeling tot strategische personeelsplanning. Als HR manager ben je de sparringpartner voor het faculteitsbestuur en adviseert hen (wekelijks) proactief over onder andere het strategische HR beleid in de faculteit en rapporteer je aan de Managing Director. Speerpunten in de komende jaren zijn: HR Analytics, Talent-, Leadership- en Organizational Development, Well-being, Inclusion, Rewarding & Recognition en Life Long Learning.

Als HR manager in de faculteit heb je ook te maken met de centrale dienst HR. Hiërarchisch val je niet onder deze afdeling, maar je zorgt voor de brugfunctie naar de faculteit en je draait mee in centrale projectgroepen.

Profiel | Onbevangen regisseur met lef

Regisseur
Als regisseur houd je altijd het grote geheel integraal in de gaten en bewaak je het gezamenlijke perspectief van de organisatie. Dit doe je samen met je collega’s op de afdeling, de faculteit en de centrale UT organisatie. Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt. Je maakt zaken klein zodat ook daadwerkelijk stappen worden gemaakt. Je weet wat er speelt en wie wat nodig heeft binnen en buiten de faculteit; je hebt oog voor ieders belang en bezit een goede dosis incasseringsvermogen. Hierdoor word je niet verrast en kan je met overtuiging overbrengen wat goed en nodig is om te doen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt uit waarom, naar je gehele omgeving. Als regisseur sta je voor vakmanschap, en zit scenario denken en richting geven in je dna.

Onbevangen
Je probeert andere mensen echt te begrijpen en te zien; onderzoekend, open en transparant. Daarbij waardeer en erken jij hun belangen en zorgen. Je haakt niet af maar vindt het juist leuk om erachter te komen waar het om gaat en wat de ander drijft. Je kan dit ook helder terugkoppelen, vanuit een open houding en zonder oordeel. Vanuit een brede (UT) blik kijken naar de mogelijkheden en niet de beperkingen. Meegaan met veranderende omstandigheden gaat jou goed af en je weet dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Je snapt het onderwijs en onderzoek (of wilt dit snappen) en wat er nodig is om vernieuwing te realiseren.

Lef
Je durft anders te kijken, snel te handelen en goede ideeën te omarmen. Je daagt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen binnen en buiten. Je hebt het lef om het ambitieniveau intern en extern ter discussie te stellen, daagt uit tot het stellen van hoge doelen en behalen van uitstekende resultaten. Vol vertrouwen pak jij jouw eigen domein, neem je zelf besluiten en stelt prioriteiten. Zelfstandig staan voor wat er binnen de faculteit en voor haar mensen moet gebeuren zonder de verbinding met de ander te verliezen. Je zet lijnen en kaders uit zonder dat de ander vrijheid verliest en stimuleert anderen te spelen en lef te tonen.

Wat breng je mee?

Je gelooft in ontwikkeling voor iedereen en je staat zelf ook open voor nieuwe ervaringen en werkwijzen zonder dat dit jouw autonomie aantast. Je kunt bogen op een stevige ervaring als leidinggevende. Je hebt een academisch werk- en denkniveau, brede kennis van het HR vakgebied en een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel in woord als geschrift.

Communicatief Toegankelijk Energiek Analytisch Creatief Professioneel Teamspeler Strateeg

Organisatie |

University of Twente

De Universiteit Twente is een pionier in het verbinden van technologie, wetenschap en engineering met sociale wetenschappen om het verschil te maken in de wereld om zich heen. De wetenschappers, docenten en studenten van de UT karakteriseren zich door een nieuwsgierige, ondernemende mindset en een sterke verbondenheid met anderen die ook deze mindset omarmen. Al sinds de oprichting in 1961 is de Universiteit Twente sterk verbonden met het rijke industriële erfgoed van onze regio en haar inwoners. Trots brengen zij deze verbinding verder in het regionale en internationale speelveld. Vandaag de dag fungeren ze als katalysator in hightech communities en sectoren met sterke banden in uiteenlopende industrieën en maatschappelijke domeinen.

Universiteit Twente (UT) is het nieuwe decennium ingegaan met een ambitieuze, nieuwe visie, missie en strategie. Als ‘de ultieme people-first technische universiteit’ breiden zij hun High Tech Human Touch-filosofie snel uit. Alles wat ze doen is gericht op maximale impact op mens, samenleving en verbindingen door duurzaam gebruik van wetenschap en technologie. Met een open, inclusieve en ondernemende houding wil UT bijdragen aan de ontwikkeling van een eerlijke, digitale en duurzame samenleving. Deze houding doordesemt alles wat zij doen en is aanwezig in alle afdelingen en faculteiten van de UT. Voortbouwend op een rijke traditie in het samenvoegen van technische en sociale wetenschappen, richt de organisatie zich op vijf onderscheidende onderzoeksdomeinen: Gepersonaliseerde ‘healthtech’; Intelligente productiesystemen; Slimme materialen; De digitale samenleving; en Een weerbare, veerkrachtige wereld. De nieuwe Strategie ‘Shaping 2030’ richt zich op drie pijlers: Individuals & Teams, Connections en Society.

De 5 faculteiten van de UT worden aangestuurd door meerhoofdige faculteitsbesturen. Deze faculteitsbesturen bestaan uit: decaan en portefeuillehouders onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast sluit een student aan bij het faculteitsbestuur in de rol van adviseur (studentassessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het bestuur van de faculteit. Daaronder valt ook de inrichting van de faculteit voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bijdragen aan het bestuur van de universiteit.

KV_Opdrachten_University-of-Twente
Aanbod | Impact maken

De functie is 32-40 uur en in eerste instantie voor de duur van 12 maanden met de intentie voor omzetting naar onbepaalde tijd. Je salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 5.922,- bruto per maand (conform schaal 12 van de CAO-NU). Een arbeidsmarktoelage kan van toepassing zijn. Daarnaast biedt de UT: de flexibiliteit om deels thuis te werken, 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering, een keuzemodel als het gaat om flexibele en aanpasbare arbeidsvoorwaarden, bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) 41 vakantiedagen (29 verlof- en 12 compensatiedagen).

Procedure | nieuwsgierige ontmoetingen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op maandag 6 december waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op maandag 13 december waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op maandag 20 december waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 januari 2022 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | onderzoeken waard?

Ben jij deze regisseur met lef die sterk verbindend is en integraal werkt? Dan zien wij graag uiterlijk 30 november jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Gerard van Rij (06-2824 6127). Natuurlijk zijn Martine en Gerard bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager HR faculteit TNW
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.