K+V werving selectie interim management

Inspirerend en gezaghebbend, met liefde voor het vak

Drachten
Organisatie |

Caparis

‘Ieder talent heeft recht op werk’, daar staat Caparis voor. Caparis biedt werk, maar voor haar medewerkers ook structuur in de dag, sociale contacten en de mogelijkheid om mee te doen in onze samenleving. Caparis is talentvinder, talentcoach en matchmaker.

Het bedrijf (ruim 2.000 medewerkers) biedt in opdracht van acht Friese gemeenten, ontwikkeling, begeleiding en werkgelegenheid voor mensen die minder makkelijk op eigen kracht aan het werk komen. Het gaat hierbij met name om mensen die onder de Participatie-wet vallen, waaronder de voormalige sociale werkvoorziening.

De hoofdstructuur bestaat uit drie werkbedrijven: Productie, Diensten en Stream (doorstroom). Deze werken voor circa 450 klanten. Naast de werkbedrijven is er een unit ‘beschermd werk’ en een stafonderdeel waarin bedrijfsvoering en ondersteunende diensten zijn ondergebracht.

Om meer te weten te komen over het werk van Caparis, kun je onderstaande uitzending van Omroep Friesland bekijken:

Functie | Manager HRM

De opgaven

Recentelijk zijn belangrijke bestuurlijke keuzes gemaakt betreffende zowel de toekomstige structuur als de koers van het bedrijf. De huidige NV met acht aandeelhouders zal worden omgevormd naar een NV met vier aandeelhouders waarbij de andere vier door middel van dienstverleningsovereenkomsten bij het bedrijf betrokken zullen blijven. Caparis zal zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een:

 • Professionele en volwaardige partner van gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet;
 • Ontwikkelbedrijf dat de kwaliteit van het leven van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verbetert door opleiding, begeleiding en werk;
 • Betrouwbare dienstverlener voor bedrijven en organisaties in de regio.

De functie

Op HRM-gebied staat Caparis voor een aantal belangrijke ontwikkelingen.

Zo wordt gewerkt aan de verdere uitrol van ‘integraal management’. Bij een toenemende HRM uitvoerings-verantwoordelijkheid van het lijnmanagement verschuiven de activiteiten van de afdeling HRM naar beleidsontwikkeling, toetsing, advies en ondersteuning. Dit impliceert een andere verdeling van verantwoordelijkheden, rollen en taken tussen het lijnmanagement en HRM.

Naast deze ontwikkeling werkt Caparis aan (nieuw) beleid op onder meer de volgende HRM-gebieden: (persoonlijk) leiderschap, strategische personeelsplanning, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid & vitaliteit en scholing & opleiding. Belangrijk uitgangspunt bij deze ontwikkelingen is ‘minder op regels & procedures’ en ‘meer op bedoeling en zingeving’.

Een derde ontwikkeltaak betreft de HRM-afdeling zelf. In het verlengde van bovenstaande ontwikkelingen en als gevolg van personeel mutaties binnen de afdeling zal de organisatie, samenstelling en takenpakket hiervan de komende tijd veel aandacht vragen.

De manager HRM heeft een belangrijke rol bij deze ontwikkelingen. Als adviseur van het MT, schuif je periodiek aan bij het MT en ben je mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie en de doorvoering van integraal management. Je adviseert directie en management op het gebied van organisatie- en HRM beleid. In je rol van manager geef je leiding aan de uitrol van de HRM-beleidsagenda en aan de organisatie en inrichting van de afdeling. Ook de verbetering van HR-managementinformatie / invoering van e-HRM is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

Je bent tevens verantwoordelijk voor het contact met de Ondernemingsraad. Je zorgt dat de OR goed en vroegtijdig betrokken is bij belangrijke ontwikkelingen in de organisatie. Hierbij zijn planning en voorbereiding van adviesaanvragen belangrijke aandachtspunten, evenals de balans tussen individuele medewerkers en de organisatie.

HR-Manager Passie Adviseur Inspirerend Resultaatgericht Communicatief

Profiel

Voor deze uitdagende functie in een maatschappelijk relevante werkomgeving zoeken wij een HR-manager in hart en nieren. Je houdt van het vak en bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen hierin. Je kracht ligt in het ‘vertalen’ van organisatievisie en -doelstellingen naar concreet beleid en professionele en praktische HRM-ondersteuning. Je bent ‘rolvast’ waar het de afstemming met het lijnmanagement betreft en hebt hierbij een dienstverlenende instelling.

Door je kennis en persoonlijkheid ben je een gezaghebbende adviseur op HRM-gebied voor directie, management en organisatie.

Vanzelfsprekend heb je uitstekende leidinggevende kwaliteiten en een grote betrokkenheid bij de doelgroepen waarvoor Caparis zich voor inzet.

Je  bent iemand die:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau met actuele kennis van HRM;
 • Uitstekende leidinggevende kwaliteiten heeft;
 • Dienstverlenend en resultaatgericht is;
 • Makkelijk schakelt tussen strategie en operatie;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is;

Een passie heeft voor de doelgroepen waar Caparis voor werkt.

Aanbod

Het betreft een functie voor 36 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 5.520,– (functieschaal 12) bruto per maand met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Caparis biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving waarin persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal staat.

Procedure

De werving en voorselectie wordt uitgevoerd door K+V management search. Het wervingstraject bestaat uit drie onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie zult ontmoeten.

 • Speed op 21 oktober waarin je in drie korte gesprekken kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
 • Slow op 24 of 25 oktober waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
 • Show op 28 of 29 oktober waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

Het is de bedoeling om de procedure voor 1 november af te ronden. Beoogde startdatum is uiterlijk 1 januari 2020.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo spoedig mogelijk te reageren door bij ‘Solliciteer Direct’ jouw cv en motivatie te uploaden. Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen met Michiel van Wessem (06 5200 8834) of Emile Douma (06 1045 2989), die deze procedure begeleiden.

 

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.