Inlevende, energieke leider die integraal denkt

Hilversum
Organisatie |

Bink Kinderopvang

Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk met circa 800 medewerkers, ruim 75 kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangcentra in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide en is marktleider in de regio. Medewerkers van Bink voelen zich betrokken bij elkaar en het kind, zijn bevlogen op de inhoud en trots op hun werk. In beweging zijn, inspelen op veranderingen en ontwikkelen is belangrijk, dat voel je en is merkbaar. Door hoge kwaliteit te leveren en iets bijzonders te betekenen. Zo werken zij aan hun bedoeling voor kinderen, ouders en medewerkers: Samen groeien met plezier!

Dat betekent ook zelf verder groeien, als organisatie en als mens. Bink is een lerende organisatie en dus vanzelfsprekend is er veel aandacht en ruimte voor vernieuwing en verdere professionalisering. Een voorbeeld is de ontwikkeling en implementatie van natuurlijk leiderschap waar inspireren, stimuleren, doorvragen en verbinden centraal staan. Hoe verhoud ik me tot de ander en betrek ik mijn omgeving bij het realiseren van doelen? Daarnaast zorgen onder andere de Bink Academie en de samenwerking met de Universiteit Utrecht en ROC Midden Nederland, voor verdere professionalisering van medewerkers en de innovatie in het pedagogisch handelen. Ook staat samenwerking met primair onderwijs, jeugdzorg en vorming van IKC’s hoog op de agenda.

Functie | Manager Marketing, Communicatie, Klant en Planning

De manager marketing, communicatie, klant en planning ontwikkelt en voert het strategisch beleid uit op het gebied van marketing, communicatie, klantadvies en kindplanning. De manager geeft daarbij leiding aan de betreffende afdelingen, betrekt hen bij de totstandkoming van de plannen en zorgt er voor dat alle processen die te maken hebben met marktpositionering, reputatie, in- en externe communicatie, klantcontacten en klantlogistiek op een samenhangende manier worden uitgevoerd met een kwalitatief hoog (service)niveau. Ondersteunend aan de organisatie, het bestuur en de vestigingen en sturend op eigen vakmanschap.

De manager zorgt voor een optimale kindplanning en analyseert data zodat daarop geacteerd kan worden. Zij/hij is verantwoordelijk voor de wervingsstrategie en -campagnes (personeel en klant) en inzet van (digitale) media, afgestemd op de klantreis, de contactmomenten, het gewenste imago en het DNA van de organisatie.  Met de juiste tone of voice zodat klanten en (nieuwe) medewerkers zich herkennen en zich verbonden voelen. Daarnaast treedt de manager op als woordvoerder van de organisatie en is bij crisiscommunicatie de spil in het web.

De manager valt hiërarchisch onder de directeur bedrijfsvoering. Voor het deel organisatie positioneren, (marketing)communicatie in de breedste zin, valt de manager functioneel onder de voorzitter van het bestuur. De manager maakt deel uit van het managementteam bedrijfsvoering (MTB) en geeft hiërarchisch leiding aan de medewerkers van de afdelingen marketing & communicatie (5 medewerkers), klantadvies (5 medewerkers) en plaatsing (8 medewerkers). Op de afdelingen werken zelfstandige professionals die zeer gecommitteerd zijn aan Bink en de kinderopvang. Elke afdeling kent zijn eigen dynamiek en dit vraagt divers leiderschap. Daarnaast zijn er senior medewerkers die coördinerende taken hebben.

Een uitgebreid functieprofiel is op verzoek beschikbaar.

Communicatief Toegankelijk Energiek Verbindend Strateeg Betrokken Eigenaarschap Sensitief

Profiel | Inlevende, energieke leider die integraal denkt

Inlevend

Van nature denk je vanuit de ander. Je voelt aan wat de ander beweegt en waar het om gaat. Of het nu gaat om een collega of de klant. Door goed te luisteren, vragen te stellen en je te verdiepen in wat er speelt. Binnen de kinderopvang en binnen jouw organisatie, over de afdelingen heen. Hierdoor ben je in staat de klantreis die de ouder maakt en het DNA van de organisatie met elkaar te integreren. Zo wordt het beeld van Bink en waar Bink voor staat op een optimale manier uitgedragen naar ouders en (nieuwe) medewerkers. Met de juiste toon, het juiste middel en op het juiste moment zodat de communicatie past bij verschillende doelgroepen en situaties, ook bij een crisis. Als manager sta je met jouw afdelingen niet naast de organisatie maar er midden in. Door betrokken te zijn en de juiste vertaalslag te maken bij verandering in strategie of bij nieuwe ontwikkelingen.

Energieke leider

Vol zelfvertrouwen pak jij je eigen domein. Met enthousiasme werk je samen en in verbinding met jouw collega’s aan het halen van de doelen van jouw afdelingen en bevorder je de integrale rol die zij spelen binnen Bink. Je stelt hoge eisen aan jouw professionaliteit en anderen mogen jou daarop aanspreken. Je stimuleert collega’s om verantwoordelijkheid te nemen en helpt hen om senioriteit te ontwikkelen. Men ziet in jou de sparringpartner die je vanzelfsprekend betrekt bij nieuwe ontwikkelingen, strategie of calamiteiten.

Je bent een energiek en natuurlijk leider. Vanuit zelfbewustzijn en authenticiteit voel je aan wat nu nodig is en ben je bereid om belangen van anderen te behartigen. Je bent zichtbaar, geeft mensen de ruimte, faciliteert hen zodat ze tot hun recht komen en zich kunnen ontwikkelen.

Integraal denken

Je bent altijd op zoek naar verschillende perspectieven en wil bijdragen aan de strategie. Je hebt een hoog abstractieniveau waardoor je in staat bent altijd breed te denken en te doen. Wat de organisatie en de markt nodig heeft wil je in jouw vezels hebben en dit doorvertalen naar de afdelingen toe. Daarbij ben je communicatief sterk en in staat het perspectief van de ander duidelijk te schetsen. De collega’s op jouw afdelingen voelen zich verbonden met elkaar en met de organisatie, versterken elkaar en voelen zich gehoord en gezien. Hierdoor ziet men waar processen en werkzaamheden vanuit verschillende disciplines elkaar raken en geoptimaliseerd kunnen worden. Informatie wordt gedeeld en data opgevraagd en geanalyseerd zodat deze gebruikt kan worden bij strategievorming.

Wat heb je in huis?

We zijn op zoek naar een sterke persoonlijkheid die actief en betrokken blijft, ook als het moeilijk wordt. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, ben je data gedreven, communicatief sterk en weet je alle (digitale) communicatiemiddelen goed te benutten. Je hebt minimaal een academisch werk- en denkniveau, kent het DNA van de sector of wilt deze zo snel mogelijk leren kennen. Je hebt integrale leidinggevende ervaring op MT niveau en aantoonbaar teams naar een hoger plan gebracht.

Aanbod | Maatschappelijke impactvolle positie

Een strategische rol in een energieke organisatie waarbij je verantwoordelijk bent voor meerdere afdelingen. Je hebt een hoge mate van vrijheid en er is ruimte voor jouw professionaliteit.

Werken bij Bink betekent aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Leren en groeien is daarin belangrijk. Via onze Bink Academie bieden we de medewerkers een uitgebreid scholings- en begeleidingsprogramma aan. Alle managers doen mee aan ons natuurlijk leiderschapsprogramma.

De functie is voor 32-36 uur en ingeschaald in schaal 13 volgens CAO kinderopvang. Daarnaast biedt Bink een ruime reiskostenvergoeding (tot 30 km per enkele reis), collectieve ziektekostenverzekering, thuiswerkmogelijkheden en flexibele werktijden als dat nodig is.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op maandag 20 september waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.

Slow op woensdag 22 september waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Show op maandag 27 september waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 oktober 2021 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | Communiceren en verbinden

Ben jij deze manager die sterk verbindend is en integraal werkt? Dan zien wij graag uiterlijk 12 september jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Gerard van Rij (06-2824 6127). Natuurlijk zijn Martine en Gerard bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Marketing, Communicatie, Klant en Planning
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.