Verbinder

GROESBEEK
Organisatie |

Woningcorporatie Oosterpoort

De organisatie wil voor haar klanten goed en betaalbaar wonen realiseren (5.000 woningen). Een fijn thuis, dat kwantitatief maar vooral ook kwalitatief aansluit bij de vraag. Hierin schuilt de overtuiging dat klantgedreven werken de enige wijze is om het maatschappelijke doel van Oosterpoort te realiseren. Dat staat er mooi, maar daarvoor is en wordt er hard aan gewerkt, de eerste stappen zijn gezet.

Met een kleinere en wendbaardere organisatie en een sterk naar buitengerichte cultuur, wil de organisatie haar ambitie van “een fijn thuis” realiseren. Samen met partners, publiek en privaat. Ketensamenwerking is de enig logische manier van werken. Samenwerken ‘buiten’ stelt hoge eisen aan het samenwerken ‘binnen’.

Vanuit dat klantperspectief ligt er een stevige agenda. Het portfoliobeleid actualiseren, en afstemmen op gemeentelijke woonvisies, met inbreng van de huurders(vereniging) en vanuit kennis en kunde van de organisatie en van vastgoedketenpartners. Parallel hieraan moet ook de dagelijkse dienstverlening doorgaan en verbeteren en betere producten realiseren voor de huurders en voor specifieke, minder zelfredzame groepen. En vanzelfsprekend passend binnen de bedrijfsvoering, tijd en budget.

In een platte structuur met een directeur-bestuurder en een manager organisatie en uitvoering, hebben sterke vak-adviseurs veel verantwoordelijkheden.

KV_Opdrachten_Oosterpoort
Functie | Manager organisatie en uitvoering

Nadrukkelijk wil Oosterpoort vooraan meedraaien in de ontwikkelingen van haar sector en daarvoor is een sterke en degelijke, maar ook ontwikkelingsgerichte organisatie nodig. De directeur-bestuurder heeft een sterk maatschappelijk profiel, met veel aandacht voor de externe omgeving. De manager organisatie en uitvoering heeft een bedrijfsmatig profiel met veel aandacht voor interne processen, de interne organisatie en verbeterprogramma’s. Beide functionarissen sturen 2 afdelingen aan, daarbij ondersteunt door 4 coördinatoren. Gezamenlijk vormen ze de leiding van de organisatie.

De manager stuurt zowel de afdeling bedrijfsvoering (finance, ICT, HRM, algemene zaken), als de afdeling klant (de afdeling waar de klantactiviteiten plaats vinden) aan. Belangrijke opdracht is het aansturen van de verdere verbetering en professionalisering van de processen binnen Oosterpoort, de financiële – en informatiehuishouding, alsmede het verbeteren van klantprocessen. We doen dit vanuit onze eigen ambitie, die is vastgelegd in de strategische koersnota. De prestatieafspraken met de twee gemeenten zijn leidraad voor ons handelen daarbij. Beide documenten zijn te vinden op onze website. De manager heeft natuurlijk een duidelijke bijdrage aan het management van Oosterpoort totaal. Van het management wordt verwacht dat ze sterk gericht is op het doorontwikkelen van medewerkers om de verdere professionalisering van ons werk gestalte te geven. Gericht op het verbeteren van onze belangrijke organisatiewaarden gedefinieerd in de koersnota.

In een platte organisatie en sterke vakinhoudelijke adviseurs vraagt deze functie stijlflexibiliteit en professioneel modern leiderschap. Je geeft duidelijk kaders mee, die voldoende ruimte bieden. Je bent in staat in te grijpen als buiten deze kaders wordt gehandeld.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Verbindende man/vrouw met handelingskracht

De manager die wij zoeken is:

  • Een leider met een uitstekend financiële, proces- en programmamanagement vaardigheden
  • Iemand die mensen laat groeien en door-ontwikkelen, stuurt maar zich ook zelf laat sturen
  • Een generalist die de kennis en kunde van de specialisten van zijn/haar afdeling inzet om de integrale organisatie en bedrijfsvoering op een hoger niveau te brengen
  • Servicegericht met goede verbindende eigenschappen zowel in de eigen teams als naar de organisatie
  • Is in staat mensen te verbinden en beschikt over een stevige dosis inlevingsvermogen om snel te schakelen met medewerkers, collega’s en externe leveranciers/partners
  • Een persoon die in staat is kwaliteit te leveren in een goede balans van kosten en wensen
  • Een persoon die nieuwsgierig is naar alle nieuwe organisatieontwikkelingen, technologie, informatieprocessen en helpt Oosterpoort daarmee om haar klantambitie te realiseren
  • Een teamspeler die samenwerkt om de beste resultaten te halen
  • Komt uit een klantgerichte organisatie
  • Vervangt de directeur-bestuurder bij zijn afwezigheid

Natuurlijk verwachten wij een academische denk en werkniveau met relevante leidinggevende ervaring in een dienstverlenende organisatie. Organisatie en Uitvoering betekent succesvolle ervaring zeker met finance, informatie huishouding en een flinke dosis programma- en procesmanagement ervaring.

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Manager organisatie en uitvoering
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.