Bevlogen op inhoud en beweging

Hilversum
Organisatie |

Bink Kinderopvang

Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk met circa 875 medewerkers, ruim 75 kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvangcentra in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide en is marktleider in de regio. Medewerkers van Bink voelen zich trots, betrokken bij elkaar en het kind, en zijn bevlogen op de inhoud. In beweging zijn en ontwikkeling is belangrijk, dat voel je en is merkbaar. Met de ambitie om als organisatie hoge kwaliteit te leveren en iets bijzonders te betekenen. Altijd op zoek naar wat het beste is voor het kind, nu en in de toekomst. Door multidisciplinair in teams te werken, samen groeien met plezier!

Dat betekent ook zelf verder groeien, als organisatie en als mens. Bink is een lerende organisatie en dus vanzelfsprekend is er veel aandacht en ruimte voor vernieuwing en verdere professionalisering. Een voorbeeld is de ontwikkeling en implementatie van natuurlijk leiderschap waar reflectie, verbinden en samenwerken centraal staan. Hoe verhoud ik me tot de ander en betrek ik mijn omgeving bij het realiseren van doelen? Daarnaast zorgen onder andere de Bink Academie en de samenwerking met de Universiteit Utrecht en ROC Midden Nederland, voor verdere professionalisering van medewerkers en de innovatie in het pedagogisch handelen. Ook staat samenwerking met primair onderwijs, jeugdzorg en vorming van IKC’s hoog op de agenda.

Functie | Manager Pedagogische Kwaliteit

Bink staat voor samen groeien met plezier en dat vraagt om een manager die gericht is op ontwikkeling van kinderen en medewerkers, met daarbij oog voor een hoogwaardige prestatie op thema’s als pedagogische kwaliteit, kansengelijkheid, creativiteit en eigenaarschap. Altijd vanuit de bedoeling en met het belang van het kind voorop. Pedagogiek bepaalt het handelen van alle medewerkers van Bink en er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het aanbod onder andere door de methode ‘Spelend ontwikkelen’ voor peuters.

In de rol van manager werk je vanuit de visie van Bink op natuurlijk leiderschap en ben je in staat om anderen te betrekken en in beweging te brengen bij het realiseren van de strategische doelen. Daarbij voel je aan wanneer je moet vertragen, versnellen en besluiten nemen. Als Manager Pedagogische Kwaliteit ben je verantwoordelijk voor het team pedagogiek dat bestaat uit veertien medewerkers met de functies pedagogisch coach, pedagogisch beleidsmedewerker, manager sport en bewegen en kwaliteitsmedewerker. In deze spilfunctie is het jouw verantwoordelijkheid de missie, visie, kernwaarden en strategie te vertalen naar concrete jaarplannen, rekening houdend met wetgeving. Daarnaast ben je ook de manager die zorgt voor werkplezier, ontwikkeling en verdere professionalisering en positionering van jouw team. Je leeft natuurlijk leiderschap voor door reflecterend te handelen, je kwetsbaar op te stellen, zorg te dragen voor verbinding en samenwerking, aan te spreken en je te laten aanspreken. De uitdaging voor de komende tijd is het vertalen van het pedagogisch beleid naar handelen, de implementatie van een nieuw kindvolgsysteem en het werken vanuit een te ontwikkelen toetsingskader.

Je werkt nauw samen met onder andere de managers opvang en bent lid van het MT. Je rapporteert aan de algemeen directeur/voorzitter bestuurder.

Bevlogen Communicatief Innovatief Analytisch Betrokken Eigenaarschap Samenwerken

Profiel | Bevlogen op inhoud en in beweging

Bevlogen op inhoud

Je hebt inhoudelijke ambities, straalt dit uit en biedt nieuw perspectief. Je bent gedreven om maatschappelijke impact te maken door kindontwikkeling voorop te zetten. Voor alle kinderen, zodat elk kind dezelfde kansen krijgt. Je wilt weten wat de toekomst gaat betekenen, hoe je hierop inspeelt en je bent realistisch in wat voor nu kan én wat voor morgen moet. Daarbij neem jij jouw team mee en zorg je dat het pedagogisch beleid eenduidig en helder is binnen de hele organisatie. Door richting te geven, te coachen en kennis met elkaar te delen om dit procesmatig te stroomlijnen en te borgen. Hierdoor wordt je gezien als een inspirerende gesprekspartner die de ander motiveert en aan het denken zet.

Samen in beweging

Dit is een functie met veel invloed en mogelijkheden, maar je gelooft dat dit uitsluitend kan in samenwerking met anderen. In verbinding met jouw team, het netwerk, de sector en jouw collega’s, actief, stimulerend en realiserend. Je brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Je durft alles bespreekbaar te maken en wordt zelf ook graag aangesproken. Je bouwt op het juiste tempo verder uit, ontwikkelt en bevordert eigenaarschap.

Je bent nieuwsgierig naar de ander en je stelt het oordeel even uit, om te kunnen onderzoeken. Niet direct in de actie schieten, maar ruimte nemen om te kijken en te luisteren, zodat bijzondere ideeën kunnen groeien, bij jezelf en bij de ander. Daardoor zie je kansen, weet je deze te benutten en speel je in op jouw omgeving en nieuwe ontwikkelingen.

Wat heb je in huis?

Je bent innovatief en hebt uitgebreide ervaring op het gebied van kwaliteitsontwikkeling, implementatie en borging. Als natuurlijk leider heb je bewezen teams binnen een organisatie geprofessionaliseerd en gepositioneerd. Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt een duidelijke visie op pedagogiek en de toekomstige ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Daarnaast ben je gewend procesmatig te denken en planmatig te werken in een dynamische omgeving.

Aanbod | Blijven ontwikkelen en bewegen

Werken bij Bink betekent aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Leren en groeien is daarin belangrijk. Via onze Bink Academie bieden we de medewerkers een uitgebreid scholings- en begeleidingsprogramma aan. Alle managers doen mee aan ons natuurlijk leiderschapsprogramma.

De functie is voor 32-36 uur en ingeschaald in schaal 13 volgens cao kinderopvang. Daarnaast biedt Bink een ruime reiskostenvergoeding (0,26 cent per kilometer, ongeacht afstand), collectieve ziektekostenverzekering, flexibele werktijden en mogelijkheden om deels vanuit huis te werken.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start bij K+V met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur door middel van een oriënterend gesprek (eventueel digitaal). Deze zullen plaatsvinden in week 24 of 25. Hierna volgen, bij wederzijds enthousiasme, gesprekken met de organisatie op 22 juni en zal een tweede ronde plaatsvinden op 27 juni. Het streven is de procedure voor 1 juli af te ronden met zorg en zorgvuldigheid voor iedereen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | Bouwen op inhoud

Ben jij deze bevlogen manager met een duidelijke visie op de brede ontwikkeling van het kind?  Dan zien wij graag uiterlijk 13 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Pedagogische Kwaliteit
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.