K+V werving selectie interim management

Werken aan welzijn

Oss e.o.
Organisatie |

ONS Welzijn

Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. Dát wil ONS Welzijn bereiken. ONS Welzijn is dé aanbieder van welzijn in de regio Noordoost-Brabant; Oss, Meierijstad, Landerd, Bernheze, Boekel en Uden. ONS Welzijn is een stichting, die per 1 januari 2016 is ontstaan uit een fusie tussen vier organisaties op het gebied van welzijn . De organisatie heeft zichzelf als missie gesteld ‘ieder mens doet en telt mee’. Zij bouwt samen met burgers, netwerkpartners en beleidsmakers aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen vanuit de eigen rol gelijkwaardig mee mag en mee kan doen en waarin jeugd veilig kan opgroeien. De kernwaarden zijn autonomie, uitgaan van talenten en nabijheid. ONS Welzijn gaat ervan uit dat mensen zelf hun leven bepalen en dat ieder mens beschikt over talent en kracht. Hierbij is ONS Welzijn dichtbij en toegankelijk voor burgers, netwerkpartners en opdrachtgevers en gaan ze uit van de leefomgeving en levensvisie van de burger.

Functie | Manager Primair Proces

In deze strategische functie ben jij als manager verantwoordelijk voor operationele, financiële, personele en vooral inhoudelijke beleidsterreinen. Het doel van deze functie is het richten (strategie) en inrichten (tactiek) van de organisatie op een zodanige wijze dat de lange termijn doelstellingen worden gerealiseerd en de organisatie aansluit op de ontwikkelingen in de maatschappij en ook de markt. Kort gezegd breng jij de organisatie en jouw medewerkers van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Door jouw betrokken en ondernemende instelling zorg je er voor dat het primair proces haar doelstellingen behaalt en de kwaliteit van dienstverlening optimaal is én blijft. Samen met de Resultaat Verantwoordelijke Teams werk je aan het aanbieden van effectieve en efficiënte maatschappelijke ondersteuning aan cliënten en hun sociale systeem. In totaal zijn er vier RVT’s: Sociaal Teams, Basisteams Jeugd en Gezin, Gebiedsoverstijgend Team en het Team Flexpool, bij elkaar zo’n 250 personen.

Voor de korte termijn is het doel het realiseren van operationele doelen op het gebied van personeel, financiën en organisatieontwikkeling. Uiteraard dit alles in het licht van de transformatie en de stakeholders van ONS Welzijn.

De Manager Primair Proces valt hiërarchisch onder de bestuurder, is lid van het MT (samen met de Manager Bedrijfsvoering) en is daarmee verantwoordelijk voor het uitvoeren van het (strategisch) beleid. De Manager Primair Proces en de Manager Bedrijfsvoering zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de interne organisatie!

Een greep uit jouw taken en werkzaamheden:

 • Je neemt besluiten en weet hier helder over te communiceren.
 • Je bewaakt de effectieve en efficiënte inzet van mensen en middelen in het licht van een gezonde en verantwoorde bedrijfsvoering.
 • Je stuurt niet alleen op processen maar ook op resultaten. Je maakt dan ook heldere resultaatafspraken en toetst deze.
 • Je vertaalt de doelen van de organisatie naar een duidelijke koers en deelt deze met betrokken partijen en realiseert de beoogde doelen.
 • Je bent de verbindende schakel tussen het primair proces, de accounthouders en het MT.
 • Je organiseert en gebruikt je netwerk en dat van anderen om de belangen van de cliënt en ONS Welzijn te behartigen.
 • Naar de stakeholders weet jij (met de accounthouders) de dienstverlening van ONS Welzijn uit te leggen, te ontwikkelen en te verkopen. Je durft ook ‘nee’ te zeggen.
 • Je verkrijgt middelen op basis van de doel- en taakstelling van de organisatie en bent daarmee resultaatverantwoordelijk voor voortgang, uitnutting en bijsturing.
 • Je verkent en sluit aan bij de behoefte van de doelgroepen, ziet kansen voor bestaande initiatieven en innoveert waar nodig. Je werkt planmatig en doelgericht vanuit kosten versus baten.
 • Je zorgt voor de begroting, formatie, planning en ontwikkeling van mensen, middelen en kennis om jouw mensen te faciliteren en de doelen van de organisatie te realiseren.
 • Je draagt zorg voor de verdere ontwikkeling van de zelforganiserende teams.
 • Je bent zichtbaar (en aanwezig als dat nodig is) voor je medewerkers (ongeveer 250).
 • Jij staat er voor je medewerkers!

 

betrokken faciliterend ondernemend

Profiel
 • HBO+/WO werk- en denkniveau.
 • Kennis van sociaal/cultuur werk en maatschappelijke dienstverlening.
 • Kennis van bedrijfs- en/of organisatiekundige methodieken.
 • Brede ervaring in een soortgelijke functie (in de welzijnssector, zorg of bij een gemeente).
 • Ervaring met leiding geven aan zelforganiserende teams.
 • Een proactieve, ondernemende en op samenwerking gerichte houding.
 • Een coachende, daadkrachtige, resultaatgerichte, positieve en oplossingsgerichte werkstijl.
 • Goed ontwikkeld analytisch vermogen m.b.t. het realiseren van doelen en benodigde middelen.
 • Hands-on, adviesvaardig en communicatief: je weet de boodschap over te brengen.
 • Uitstraling en overtuigingskracht met relativeringsvermogen.
Aanbod

ONS Welzijn is een bevlogen en betrokken organisatie waarbij sprake is van korte lijnen, informele omgang en hands-on aanpak van de uitdagingen. Zelforganisatie, flexibiliteit, innovatie en samenwerking zijn belangrijke pijlers die bijdragen aan het werkplezier binnen ONS Welzijn en het leveren van de beste dienstverlening aan cliënten, gemeente en de keten.

Het gaat om een dienstverband voor 36 uur, in eerste instantie voor de duur van een jaar, met de intentie tot vaste aanstelling. De functie is ingeschaald in schaal 13 CAO-Welzijn. Uiteraard horen een mobiel en een laptop (die ook privé gebruikt mogen worden) ook bij de voorwaarden.

Procedure

De procedure is er op gericht om voor eind december een kandidaat aan te kunnen aanstellen. De eerste oriënterende gesprekken vinden in week 47 en 48 bij K+V op kantoor plaats. De selectiegesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats op vrijdag 6 december, gevolgd door een mogelijk 2e ronde op donderdag 12 december.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel, maar uiterlijk zondag 17 november aanstaande te reageren door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Wolff, partner, via 06 1595-4079 of Maartje Peters, partner, via 06 1008-5811.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Primair Proces
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.