Manager Primair Proces voor SKBNM

Ontwikkelingsgerichte coach die de weg wijst
Locatie: Naarden
Organisatie |

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg

Voor Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNM) zoeken we een Manager Primair Proces die het als een uitdaging ziet om een in gang gezette transitie verder te begeleiden en een strategische positie te bekleden binnen een dynamische organisatie.

SKBNM is al bijna 40 jaar een professionele, maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Met ruim 350 medewerkers bezorgt zij wekelijks meer dan 3.500 kinderen een fijne, leerzame (mid)dag. SKBNM staat voor betrouwbare, betrokken en betaalbare kinderopvang. Kwaliteit, niet prijs, is dé leidraad voor deze maatschappelijke organisatie, die kwalitatieve kinderopvang voor álle kinderen toegankelijk wil maken. SKBNM-ers hebben hart voor kinderen én voor de zaak. Zij zijn trots te werken voor een organisatie waar het kind altijd centraal staat en waar ruimte is voor groei voor iedereen.

Functie | Manager Primair Proces

De Manager Primair Proces betreft een functie met een strategisch karakter. De manager is verantwoordelijk voor en geeft leiding aan het gehele primaire proces en bewaakt en ontwikkelt het daarbij behorende beleid. In deze functie sta je aan het hoofd van ons team van managers kinderopvang, die op hun beurt weer integraal verantwoordelijk zijn voor één of meerdere locaties. SKBNM bedient verschillende soorten opvang, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen (VVE), buitenschoolse en tussenschoolse opvang, met een diverse doelgroep. Je team bestaat naast 15 managers kinderopvang uit een coördinator TSO en een projectondersteuner.

Als lid van het MT ben je medeverantwoordelijk voor het houden en realiseren van de uitgezette meerjarenkoers, overzie je het kinderopvanglandschap met haar kansen en bedreigingen en vertaal je deze naar de organisatie en stimuleer je ondernemerschap.

De afgelopen jaren is er een transitie naar een nieuw sturingsmodel in gang gezet gericht op ontwikkeling, eigenaarschap, ondernemerschap en groei voor iedereen. De komende jaren staan in het teken van het verder inbedden en bestendigen van deze transitie en de realisatie van het koersplan 2022-2025. Zodat SKBNM haar koers kan blijven varen binnen de dynamiek van de ontwikkelingen in de kinderopvang en de maatschappij. De pijlers van deze koers zijn: Kind op 1; Midden in de maatschappij; Beste werkplek voor betrokken professionals en Een gezonde organisatie.

Daarin en daarnaast spelen de volgende onderwerpen een belangrijke rol:

  • Sturen op pedagogisch leiderschap en kwaliteit, waarbij positief opvoeden, ontwikkelen voor groei, zoveel mogelijk kindtijd binnen een fijne speel- en ontwikkelplek en werkplezier belangrijke thema’s zijn.
  • Helderheid over de taken en bevoegdheden, samenwerking en verantwoordelijkheid binnen de processen en de relatie en wisselwerking tussen het primair proces en het servicebureau.
  • De basis verder op orde brengen door keuzes te maken, focus aan te brengen en dit te implementeren zodat processen duidelijk zijn en beter op elkaar afgestemd en effectief verlopen.
  • Het monitoren van en inspelen op de ontwikkelingen binnen de sector en in de maatschappij zoals ‘gratis’ kinderopvang, veranderende lokale en landelijke overheidsregels, de veranderende behoefte van ouders en kansengelijkheid.
  • Samenwerking met het onderwijs en binnen de regio, kansen in samen optrekken binnen lokale netwerken verder benutten.
  • Strategische keuzes maken in het kader van de krapte op de arbeidsmarkt en voor het binden en vinden van gemotiveerde en positieve professionals.
  • Sparringpartner zijn op verschillende niveaus: op locaties, in het MT en van stakeholders van SKBNM.

Strategisch Besluitvaardig Empathisch Luisterend Gestructureerd Humor Betrokken Bedrijfsmatig Positief

Profiel | Ontwikkelingsgerichte coach die de weg wijst

Ontwikkelingsgerichte coach

Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander, herkent talenten en geeft ruimte om te groeien. In vertrouwen en vrijheid, binnen duidelijk gestelde kaders. Je stimuleert anderen om zichzelf te ontwikkelen. Je staat naast en achter de mensen. Je kan over je eigen schaduw heen stappen ten dienste van de ander en stimuleert anderen om proactief integrale verantwoordelijkheid te dragen voor het organisatiebelang. Je hebt een duidelijke visie op wat de organisatie, jouw team en het kind nodig heeft en kunt dit vertalen in een helder beeld voor de korte en lange termijn. Daarbij neem je regie en durf je duidelijke keuzes te maken. Je kijkt daarvoor éérst naar wat nodig en goed is om te doen. Door te luisteren, dichtbij te zijn en te analyseren. Om vervolgens aan de slag te gaan. Je houdt mensen aan hun afspraken maar bent ook zelf aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol.

De weg wijzen

Als manager vind je het leuk om op alle borden te schaken en goed te weten wat er speelt. Om nú juist te handelen en in de toekomst de ingezette koers te realiseren. Je weet wat dit vraagt van de systemen, de bedrijfsvoering en jouw collega’s. Daarbij hoort groei, vrijheid, aanspreken en professionalisering aansluitend op de koers en ambities van de organisatie. Zodat nu, en in de toekomst, de juiste kwaliteit geboden kan worden en de vernieuwingen die hiervoor nodig zijn ingevoerd worden. Je organiseert en legt de juiste verbindingen hiervoor. Je krijgt de hulpvraag boven tafel en biedt de juiste oplossing en ondersteuning. Proactief en probleemoplossend, concreet en verhelderend.

En zelf wil je ook groeien. Je blijft onderzoeken en (hulp) vragen stellen, binnen en buiten je team, op zoek naar verbeteringen, organisatorisch, inhoudelijk en in de samenwerking. Daarbij zorg je dat processen en informatiestromen duidelijk zijn, goed aansluiten op elkaar en iedereen weet wat zij/hij moet doen.

Wat breng jij mee? 

We zijn op zoek naar een positieve persoonlijkheid die zich niet snel uit het veld laat slaan, gecommitteerd en dichtbij wil zijn. Een manager die in staat is en het leuk vindt om de organisatie verder te professionaliseren, anderen hierin meekrijgt, zaken concreet maakt en dit helder weet over te brengen. Daarnaast ben je gewend procesmatig te denken en planmatig te werken in een dynamische omgeving. Je kent het DNA van de sector of van het publieke domein. In ieder geval heb je ervaring als (eindverantwoordelijke) manager in het primaire proces en aantoonbaar teams naar een hoger niveau gebracht.

Last but not least zoeken wij iemand die zich betrokken voelt bij het doel van SKBNM als maatschappelijke organisatie waarin iedereen groeit. Iemand die onze trots deelt over waar SKBNM voor staat, wat SKBNM heeft opgebouwd en wat SKBNM doet.

Aanbod | groeien en ontwikkelen

Heb jij zin om SKBNM verder te laten groeien? Waarbij jij jouw expertise kan gaan inzetten om te stroomlijnen, focus en helderheid te brengen en ruimte te bieden voor ontwikkeling en professionalisering? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. De functie is fulltime (36 uur) en ingeschaald in schaal 13 volgens CAO kinderopvang. Daarnaast wil SKBNM graag investeren in jouw ontwikkeling en wordt uiteraard goed (thuis) kunnen werken gefaciliteerd.

Procedure | Gericht op persoonlijkheid en de dialoog

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een speeddate met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

  • Speed op maandag 17 oktober waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
  • Slow op donderdag 20 oktober  waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
  • Show op dinsdag 25 oktober waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 november, maar vooral met zorgvuldigheid en aandacht, succesvol af te ronden.

Geïnteresseerd | stimuleren en keuzes maken

Ben jij deze coach die stimuleert, besluiten neemt en resultaten wil boeken? Geïnteresseerd in en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag uiterlijk 9 oktober jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Primair Proces
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.