Coach

LEIDEN
Organisatie |

Aquon

Goed Water, Goed leven. Werken bij AQUON is werken aan het verkrijgen van INZICHT IN WATERKWALITEIT. AQUON is een gemeenschappelijke regeling van waterschappen waarin de diverse laboratoriumfuncties zijn verenigd. Bij AQUON kan men terecht voor het gehele proces van monstername tot en met onderzoek en advisering. De organisatie bestaat uit ruim 180 gespecialiseerde en gemotiveerde medewerkers en opereert vanuit twee vestigingen in Leiden en Tiel, en vanuit de steunpunten Den Bosch en Breda. AQUONlevert haar diensten voornamelijk aan de negen waterschappen en hoogheemraadschappen. De werkomgeving van AQUON kenmerkt zich door de ombouw die zij op dit moment aan het realiseren is naar een full serviceketenpartner voor de aangesloten waterschappen. AQUON werkt vanuit de kernwaarden Samen, Verantwoordelijk en Professioneel.

Een productieorganisatie dient haar processen optimaal in te richten en de kosten/baten in balans te houden. De operationele kosten zullen verlaagd moeten worden naast verdere verbetering van de effectiviteit en efficiency in de organisatie. De AQUON organisatie moet verder geharmoniseerd en op orde gebracht worden, zowel in de processen en het gebruik van systemen als in de cultuur.

Naast de productieomgeving kent AQUON een bestuurlijke context, die gebaseerd is op een GR met een Dagelijks en Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur stuurt de directie aan. Alle deelnemende waterschappen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

KV_Opdrachten_Aquon
Functie | Manager Servicebureau / COO

De Manager Servicebureau is als MT-lid medeverantwoordelijk voor een goed lopende organisatie, een geheel van mensen, processen, cultuur en managementstijl. Het Servicebureau telt een 15-tal medewerkers, grotendeels bestaand uit Relatiemanagers, die verantwoordelijk zijn voor het dagelijkse contact met (de medewerkers van) de negen Waterschappen. Deze Relatiemanagers komen veelal voort uit deze Waterschappen en hebben daar voorheen voornamelijk gewerkt als Laborant of leidinggevend aan Laboranten en zijn dus inhoudelijk zeer kundig.

Het Servicebureau en daarmee de Relatiemanagers inventariseert de vraagbehoefte bij de opdrachtgevers van de Waterschappen en vertaalt deze naar een goed lopend proces van monstername, laboratoriumonderzoek en het terugkoppelen van de resultaten van onderzoek naar de Waterschappen. Ongeveer 90% van de vraagbehoefte van de Waterschappen is te kenmerken als “jaarlijks terugkerend” en daarmee te vervatten in duidelijke overeenkomsten (SLA’s) en daarmee in gestandaardiseerde processen. Daarnaast beantwoordt AQUON uiteraard ook (ongeveer 10% van het werk) acute vragen vanuit de Waterschappen. Ook deze behoefte dient zo efficiënt en snel als mogelijk beantwoord te worden. Vanuit AQUON maar ook ten faveure van de Waterschappen is elke partner erbij gebaat, zowel de vraagbehoefte als de procesgang zoveel als mogelijk te harmoniseren. Dat draagt voor alle partijen bij aan efficiency, kwaliteit en kostenbeheersing. Het Servicebureau is enerzijds dienstverlenend aan de Waterschappen maar stelt zich nadrukkelijk op als kennispartner/autoriteit en ontwikkelt zich van vraaggestuurde rol naar een voorschrijvende rol.

De manager levert een belangrijke bijdrage aan het ontwikkelen van het relatiemanagement en het in hun kracht zetten van de Relatiemanagers. Een coachend leider met een persoonlijke “touch” die werkt aan een verbetering van het zelfvertrouwen van medewerkers en kracht geeft aan de belangrijke rol die ze hebben. En ook zelf bij de vertegenwoordigers van Waterschappen zijn of haar rol neemt.

De Manager Servicebureau werkt daarbij nauw samen met het management van de afdeling Monstername en het management van de Laboratoria. Hij/zij is daarbij in een rol van COO de voorzitter van het OMO, het operationeel management overleg. Daarnaast is hij/zij uiteraard lid van het MT van AQUON.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Hands-on, procesmatig sterk, coachend manager
  • Een manager op academisch werk- en denkniveau
  • Kennis, ervaring en affiniteit met het primaire proces, liefst in een laboratorium en/of productieomgeving
  • Een uitstekende representant van AQUON, zichtbaar, communicatief en relationeel vaardig
  • Verbindend naar Waterschappen, medewerkers, organisatie en MT
  • Coach in een cultuur van elkaar aanspreken, ondersteunen en motiveren
  • Brengt relativeringsvermogen en humor zonder de gewenste resultaten uit het oog te verliezen
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Manager Servicebureau / COO
Vast
40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.