K+V werving selectie interim management

Creatieve strateeg die de ander sterker maakt

Naarden
Organisatie |

Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg

Voor Stichting Kinderopvang Bussum Naarden Muiden Muiderberg (SKBNM) zoeken we een Manager Servicebureau die het als een uitdaging ziet om voor twee jaar samen de structuur en cultuur verder te ontwikkelen. En deze vervolgens sterk neer te zetten en te implementeren. De opdracht is tijdelijk en het contract kan via een management fee of tijdelijk dienstverband ingevuld worden.

SKBNM is al meer dan 30 jaar een professionele en dynamische kinderopvangorganisatie. Met ruim 370 medewerkers bezorgt  zij wekelijks meer dan 3.000 kinderen een fijne, leerzame (mid)dag. SKBNM staat voor betrouwbare, betrokken en betaalbare kinderopvang, waarbij kwaliteit, niet prijs, dé leidraad is en dat kwalitatieve kinderopvang voor álle kinderen toegankelijk moet zijn.

Bij SKBNM staan naast kinderen de medewerkers centraal. Zij stimuleren en faciliteren professionele én persoonlijke ontwikkeling, om goed in het vak te zijn en blijven én om zo een goed rolmodel te kunnen zijn. De organisatie is in ontwikkeling naar een meer marktgerichte organisatie waarbij het servicebureau de organisatie professioneel ondersteunt met haar stafdiensten.

Functie | Manager Servicebureau (fase)

Het servicebureau is verantwoordelijk voor de bedrijfsmatige ondersteuning en sturing van de organisatie. Binnen het servicebureau werken ongeveer 38 professionals op het gebied van financiën, HRM, planning, huisvesting/ICT, pedagogiek en communicatie. De medewerkers hebben een hoge betrokkenheid bij de organisatie. Dienend aan het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.

De manager stuurt de receptie en 4 leidinggevenden aan (HR, financiën, planning, facilitaire zaken/ICT), is onderdeel van het MT en legt verantwoordelijkheid af aan de directeur-bestuurder.

Als manager van het servicebureau heb je de positie dat je eigenlijk over alles gaat zonder echt de specialist te zijn. Daarbij vervul je verschillende rollen.

 • Je bent coachend leider van het servicebureau. Met een warm hart en koel hoofd, zorg jij ervoor dat in synergie taken efficiënt worden opgepakt en uitgevoerd. Daarbij stimuleer je en spoor je anderen aan hun talenten optimaal te benutten.
 • Daarnaast ben je adviseur op verschillende niveaus. Van de directeur, het MT en de medewerkers. Als manager spar je inhoudelijk met de specialisten, helpt hen met de keuzes die zij moeten maken. Dit versterkt de expertise en de kennis van de verschillende afdelingen.
 • Als facilitator zorg je dat het servicebureau en bijbehorende taken optimaal worden ingericht en vormgegeven zodat collega’s op de opvanglocaties hun werk met plezier en kwaliteit kunnen uitvoeren.
 • Verbinder, zowel van de afdelingen op het servicebureau als met de opvanglocaties. Om de faciliterende en adviserende rol te kunnen waarmaken, ben of raak jij goed op de hoogte van wat er op de werkvloer speelt en nodig is.
 • Tenslotte ben je als MT-lid verantwoordelijk voor het houden en realiseren van de koers van de organisatie en lever je daarmee een bijdrage aan de strategie en doelstellingen van SKBNM.

De kinderopvang heeft de afgelopen jaren groei, krimp en weer groei doorgemaakt. Ook de eisen die de maatschappij en overheid aan de kinderopvang stelt, zijn veranderd. De organisatie zit op dit moment in een transitiefase waarbij ook het servicebureau een zeer belangrijke rol speelt. SKBNM wil als maatschappelijke organisatie haar zelfstandigheid borgen op de lange termijn. Met een duidelijke positionering naar de toekomst toe in een sector waar sprake is van toenemende private equity organisaties.

In dit kader heeft de organisatie voor het servicebureau, met respect voor de historie en de mensen die werken binnen SKBNM, de komende twee jaar de volgende doelen gesteld.

 • Stroomlijnen van de werkprocessen en de aansturing ervan.
 • Duidelijke positionering en inrichting van het servicebureau. Een mooie balans tussen faciliterend en adviserend zichtbaar en professioneel uitdragen.
 • Expertise van de verschillende onderdelen van het servicebureau verder ontwikkelen en versterken.
 • Vergroten van de bedrijfsmatige sturing en de kwaliteit van de managementrapportages. Door uniforme werkwijze en informatievoorziening.
 • Focus op projectmatig denken, duidelijke planning & control cyclus en procesmatig en gestructureerd werken.
 • Werken vanuit een cultuur waarbij eigenaarschap en samenwerken over de afdelingen en opvanglocaties heen centraal staat.
 • Vergroten van de executie- en implementatiekracht. Van adhoc naar herhaalbaar. De ene keer ondersteunend, de andere keer de regie pakkend.

Mensgericht Communicatief Energiek Vasthoudend Betrokken Creatief Procesmatig

Profiel | Creatieve strateeg die de ander sterker maakt

Creatieve strateeg

Als strateeg ben je organisatie- en politiek sensitief, sta je boven en toch tussen de partijen. Je bent in staat het integrale perspectief vast te houden en kan dit goed uitleggen. Je zorgt dat een ieder weet wie waar van is en vooral waarom. Je houdt mensen aan hun afspraken en bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol. Je bent zakelijk warm, transparant, voert het eerlijke gesprek en maakt alles bespreekbaar. Als strateeg kijk je altijd integraal, voor jouw team maar met passie voor de hele organisatie. Overzicht houden, koers bepalen, maar ook goed weten wanneer je wel mee moet bewegen en flexibiliteit moet tonen. Je snapt dat dit nodig is om samen verder te komen.

Daarnaast ben je creatief. Anders durven kijken, stimuleren en goede ideeën omarmen. Je nodigt daarbij iedereen uit mee te doen en maakt de verbinding tussen servicebureau en de opvanglocaties. Je hebt het lef om het ambitieniveau ter discussie te stellen en daagt uit tot het stellen van hoge doelen en behalen van uitstekende resultaten. Je zorgt dat processen slim georganiseerd en gestructureerd zijn en dat dit zichtbaar geborgd is in de hele organisatie. Daarbij ben je communicatief sterk. Je kan goed uitleggen welke veranderingen waarom worden doorgevoerd.

De ander sterker maken

Je zet lijnen en kaders uit zonder dat de ander vrijheid verliest. Brengt samenhang, overzicht en focus met een goede balans tussen mensgericht en taakgericht. Ook bouw je op het juiste tempo verder uit, je ontwikkelt en bevordert eigenaarschap en integraal leiderschap. Je hebt hierin ervaring en weet wat er nodig is om procesmatige veranderingen door te voeren en verder te ontwikkelen. Daarbij ben je realistisch in wat voor nu kan én wat voor morgen moet. Je kunt op een prettige manier vasthoudend en duidelijk zijn, medewerkers en managers meenemen in de keuzes en de consequenties.

Maar bewegen als organisatie doe je samen. Je bent oprecht geïnteresseerd in de ander, weet wat er speelt, over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Om het vervolgens met elkaar te gaan doen. Je bent ervan overtuigd dat het samen altijd beter gaat dan alleen. Daarom zoek jij hulp en verbinding bij anderen in de organisatie, zowel op het servicebureau als op de locaties. En stimuleer je ook de ander om het samen te willen doen. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren.

Aanbod | Fasemanager

Heb jij zin om met SKBNM verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie? Waarbij jij jouw expertise kan gaan inzetten om te stroomlijnen, helderheid te brengen maar ook ruimte is om rust te brengen en ontwikkeling te stimuleren? Dan hebben wij een mooi aanbod voor je. De functie is ingeschaald in schaal 14 en voor een periode van twee jaar. Invulling kan via een tijdelijk dienstverband of een managementcontract op maandbasis (fasemanagement).

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in en aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie? Dan zien wij graag zo spoedig mogelijk jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Wil je bij je motivatie ook jouw (maand) tarief of voorkeur contractvorm aangeven? Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Johannes Arets (06-1026 0480). Natuurlijk zijn Martine en Johannes bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Servicebureau (fase)
Interim
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.