Ondernemende en servicegerichte bouwer

Nieuwegein
Organisatie |

Nederland Sport

Nederland Sport is een organisatie die ontstaan is vanuit de sport. De sport is in transitie en richt zich onder andere op meer samenwerking om de markt van sport en bewegen beter te bedienen. Sportbonden ontzorgen – en dan met name gerichte op kleine en middelgrote bonden – door een aantal basistaken voor hen uit te voeren is de kern van Nederland Sport. De organisatie is als stichting opgericht en gaat vanuit Nieuwegein bouwen aan een dienstenpakket zodat deelnemende bonden ondersteund worden en kunnen focussen op hun kerntaak: meer sport en bewegen in Nederland.

De basis van de dienstverlening is de ledenadministratie (CRM) en financiële administratie. Op dit fundament kan elke vorm van gezamenlijke dienstverlening worden ontwikkeld waar de aangesloten bonden behoefte aan hebben. Het kan gaan om vele vormen van dienstverlening: secretariaat, verenigingsondersteuning, opleidingen, marketing en communicatie, inkoop, personeelszaken, juridische ondersteuning en / of belangenbehartiging. Het doel is sportbonden te ontzorgen zodat zij zich op de ontwikkeling van de sport zelf kunnen richten door de bedrijfsvoering efficiënt en effectief vorm te geven.

Functie | Manager Shared Service Organisatie

De stichting is eind 2018 opgericht en er is hard gewerkt aan het fundament. Nu is de organisatie toe aan een ondernemende bouwer. De opdracht is gericht op de ontwikkeling van het dienstenpakket. De financiering van de stichting is een combinatie van middelen vanuit het Ministerie van VWS / NOC*NSF (ontwikkeling van het dienstenpakket) en de contributie van de aangesloten bonden (exploitatie van de stichting).

Voor wat betreft de financiële administratie is een samenwerking vormgegeven met BONDcenter. Een aantal bonden participeert en verdere groei moet gerealiseerd worden. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan services op het gebied van CRM (ledenadministratie). De manager Shared Service Organisatie is gericht op de ontwikkeling van het dienstenpakket, het afsluiten van samenwerkingsafspraken met bonden, het leveren van de diensten en het realiseren van maatwerk per bond. Daarnaast bouwt de manager aan de organisatie van Nederland Sport in samenwerking met het bestuur.

Ondernemend Servicegericht Resultaatgericht Communicatief Analytisch Integer Autonoom Representatief

Profiel

De manager legt verantwoording af aan het bestuur en werkt nauw samen met de deelnemende bonden. De manager werkt vanuit een jaarplan, ontwikkelt en realiseert een dienstenpakket gericht op de bedrijfsvoering (harde en softe kant) en zorgt ervoor dat de organisatie gaat groeien en bloeien.

De gezochte manager heeft ervaring met back offices, administratie en shared services en is bekend met verenigingen. Een representatieve en betrouwbare persoonlijkheid, servicegericht en denkend vanuit meerwaarde en collectiviteit. De manager is bevoegd om binnen het vastgestelde jaarplan zelfstandig te handelen en vervult tevens de rol van bestuurssecretaris.

  • Opbouwen en leiding geven aan de Shared Service Organisatie. Deze bestaat uit een combinatie van medewerkers en externe uitvoerders
  • Beleidsvoorbereiding en -verantwoording en secretariaat in samenwerking met het bestuur
  • Ontwikkelen dienstverlening met, in eerste instantie, accent op ledenadministratie (CRM) en financiële administratie
  • Binden en boeien van bonden en werving nieuwe deelnemers
  • Vertegenwoordigen stichting Nederland Sport en in voorkomende gevallen aangesloten bonden

De manager is van vele markten thuis. De volgende competenties zijn essentieel:

  • Kennis van administratieve en financiële systemen, shared services
  • Leidinggevende ervaring in een back office omgeving
  • Ondernemend en communicatief
  • Servicegericht en autonoom
  • Kennis van en ervaring in de sportsector is gewenst, maar niet noodzakelijk
Aanbod

Nederland Sport biedt een uitdagende en ondernemende rol in een organisatie in opbouw. De functie is in vier of vijf dagen per week vorm te geven, dit is afhankelijk van de ervaring en capaciteiten van de kandidaat en nader te overleggen. De CAO van de sport is van toepassing, schaal 12. De functie is in eerste instantie voor twee jaar (tweemaal een jaarcontract). In overleg wordt samen met het bestuur bepaald hoe de verdere invulling na deze periode zal zijn.

Procedure

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start in Veenendaal met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen, bij geschiktheid, gesprekken met het bestuur van Nederland Sport. De procedure is erop gericht om eind september de manager Shared Service Organisatie te benoemen. We ontvangen je motivatie en cv graag uiterlijk maandag 26 augustus.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren (uiterlijk maandag 26 augustus) door bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Henk van der Velde (06 51 75 86 77) of Roel Roelfzema (06 438 73 326).

Kandidaten die worden uitgenodigd bij K+V wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Shared Service Organisatie
Vast
32 – 40 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.