Manager Sociaal Domein voor Opella

Visionair, ondernemende gesprekspartner met implementatiekracht
Locatie: Ede
Organisatie |

Opella

Opella staat bekend als één van de beste zorgorganisaties op de zuidelijke Veluwe, die vanuit haar christelijke wortels antwoorden geeft op hedendaagse zorgvragen. De naam Opella betekent ‘kleine dienst’ en we willen ‘groot’ zijn in het centraal stellen van de klant. Met zo’n 1700 collega’s en 700 vrijwilligers leveren we kleine diensten om daarmee een groot verschil te maken voor onze klanten. Mensen willen hun eigen leven leiden. Wij ondersteunen met vakkennis en vanuit ons hart. Bij Opella ‘geven we thuis’ om thuis wonen mogelijk te blijven maken. Met onze vakkennis en kunde geven wij duidelijkheid over de keuzes die de klant kan maken om zijn of haar zorgvraag in te vullen. Met als doel dat mensen zich gezien, gehoord en ondersteund voelen. Opella biedt de complete keten van thuiszorg tot en met revalidatie en herstel en services op het gebied van zorg, welzijn en wonen. We zijn op weg om te werken volgens het principe: één klant, één plan, één regisseur, waarbij we over de grenzen van de financieringsdomeinen heen gaan.

Veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en willen mee blijven doen in de samenleving. Om dit ook in de toekomst mogelijk te maken is vergaande samenwerking tussen de formele en informele zorg en innovatie in de zorg van belang. Speerpunt voor de komende jaren is het inzetten op preventie en de juiste zorg op de juiste plek, vanuit een regionale samenwerking tussen zorgverleners.

Functie | Manager Sociaal Domein

De Manager Sociaal Domein is lid van het Managementteam, geeft leiding aan diverse bedrijfsonderdelen en een groot aantal professionals. De aandachtsgebieden richten zich op zorg thuis en betreffen:

 • Maatschappelijke dienstverlening, gericht op preventie en hulpverlening (gezinscoaching, jeugd- en schoolmaatschappelijk werk en algemeen maatschappelijk werk), o.a. in samenwerking met centra voor Jeugd & Gezin en kinderopvangorganisaties, en casemanagement dementie (ca. 55 medewerkers);
 • Begeleiding volwassenen, zowel ambulant als in dagbesteding op 8 locaties (ca. 45 medewerkers);
 • Hulp bij huishouden met een team van 6 voorvrouwen, 8 planners en ruim 350 medewerkers;
 • Team klantadviseurs (9 medewerkers), het servicepunt (5 medewerkers) en een aantal specifieke functies.

De externe contacten betreffen een achttal gemeenten waaronder gemeenten Ede, Wageningen en Veenendaal en de andere zorg- en welzijnaanbieders waarmee Opella een gezamenlijk aanbod heeft. De Manager Sociaal Domein is voorzitter van de ketens Dementie Gelderse Vallei en Veenendaal.

De vertrekkende manager laat zelfstandige afdelingen achter, die in structuur en bezetting zijn voorbereid op de toekomst en een goede bijdrage kunnen leveren aan het gewenste domeinoverstijgend werken.

De gezochte kandidaat voor de positie van Manager Sociaal Domein herkent zich en voelt zich aangetrokken tot de volgende opgaven.

Koers en visie
De Manager Sociaal Domein heeft de opdracht om op basis van de opgebouwde structuren Opella stevig en toekomstbestendig te verankeren in het sociaal domein. Vanuit visie en ideeën het voortouw nemen en samenwerkingsvormen creëren met als doel mensen langdurig gezond en vitaal thuis te laten wonen. Op basis van de ervaringen in de praktijk bewaak jij als manager de integraliteit van de dienstverlening, identificeert speerpunten en actuele thema’s (zoals de impact van de inflatie) en treedt daarbij op als gewaardeerd contractpartner en adviseur van de gemeenten en de verzekeraars bij het vormen van beleid.

Managen
Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het zelforganiserend vermogen van de verschillende teams, overigens ook noodzakelijk om deze span of control aan te kunnen. De medewerkers lossen (met elkaar) de problemen op en zijn goed ingesteld om zelf initiatief te nemen als escalatie nodig is, bijvoorbeeld bij klachten. Van de manager wordt verwacht dat jij toegankelijk en bereikbaar bent als de situatie daarom vraagt en zorgt voor verbinding van de veelal zelfstandig in het veld werkzame professionals. Je voegt de helicopterview daarbij toe. Daarnaast draag je als lid van het MT bij aan de besturing en beheersing van Opella als geheel.

Leidend in de ontwikkelingen
Als Manager Sociaal Domein heb je een meer prominente rol bij specifieke projecten, zoals de bouw van een nieuwe dagbestedingslocatie, de regionale preventieve aanpak en de afstemming met moskeeën om cultuursensitieve dienstverlening vorm te geven. Verder heeft de manager de regiefunctie op de financiering (vanuit subsidies, WMO, WLZ en ZVW) en het zorgdragen voor een verantwoorde bedrijfsvoering, wat op een aantal kwetsbare plekken om continue monitoring, bijsturing en aanpassing vraagt. Daartoe heb je de beschikking over een businesscontroller, die zich specifiek op het bedrijfsonderdeel Sociaal Domein richt.

Senior manager ondernemend en netwerker
Profiel

De kandidaat van keuze is een ervaren manager, die kan overtuigen dat de omschreven opgaven de komende jaren in vertrouwde handen zijn en voldoet aan de volgende eisen:

 • Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding en een academisch werk en denkniveau.
 • Je hebt aantoonbare integrale management ervaring in het aansturen van professionals, waarbij je rust en overwicht uitstraalt.
 • Je bent een strategische gesprekspartner en toegankelijke netwerker, en hebt ervaring met het leggen van duurzame relaties met diverse externe stakeholders.
 • Je bent open, dichtbij en makkelijk in de samenwerking en communicatie, terwijl je tegelijkertijd kunt zeggen waar het op staat, zakelijk en direct.
 • Je bent ondernemend, ontplooit initiatieven en werkt graag samen.
 • Je toont visie op de ontwikkelingen in het sociale domein en ziet voor jezelf daarin een mooie opgave.
 • Je bent resultaatgericht en zorgt dat doelstellingen worden gerealiseerd.
 • Je weet je goed en met respect te verhouden tot de christelijke traditie van de organisatie.
 • Last but not least: je bent energiek en staat te popelen om met lol en plezier de uitdagingen aan te gaan.
Aanbod

Opella biedt jou een uitdagende en op ontwikkeling gerichte positie waar je samen met enthousiaste en betrokken professionals en MT-collega’s bijdraagt aan mooie opgaven met de volgende voorwaarden:

 • Een dienstverband voor onbepaalde tijd van 36 uur per week.
 • Jouw salaris is volgens de CAO VVT (inschaling in overeenstemming met de zwaarte van de functie).
 • Een open en inspirerende werkcultuur met ruimte voor eigen initiatieven en verantwoordelijkheden binnen je functie.
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,33% en een fiscaal aantrekkelijk meerkeuzesysteem voor de voordelige aanschaf van bijvoorbeeld een fiets, mobiele telefoon of sportschool abonnement.
 • Flexibele werktijden en goede opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in de maand februari 2023 af te ronden. Je start met een (online) gesprek met K+V voor een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur. Hierna volgen gesprekken bij Opella, waarvan de exacte data zo spoedig mogelijk volgen. Voor de benoembare kandidaat worden referenties ingewonnen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor benoeming.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij uit naar jouw reactie. Je hebt tot en met maandag 20 februari a.s. de mogelijkheid om te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met de heer Emile Douma (06 1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor het oriënterend gesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Sociaal Domein
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.