Ondernemende netwerker met doorzettingsvermogen

Zoetermeer
Organisatie |

Stichting BIM Loket en het DSGO-programma

De organisatie van de Stichting BIM Loket is in 2015 ontstaan als uitvoeringsorganisatie van de BouwInformatieRaad. Deze Raad is overgegaan in de Bouwdigitaliseringsraad, de BDR. In 2019 hebben 40 partijen hun handtekening gezet onder de Digideal voor de gebouwde omgeving, waardoor vele versnellingsprojecten en nieuwe ontwikkelingen zijn geïnitieerd. Dit alles heeft ook geresulteerd in de start van een omvangrijk DSGO programma om door digitale samenwerking sneller  de maatschappelijke opgave te realiseren. De BDR stimuleert de komende jaren de inzet van digitalisering in de Nederlandse ontwerp, bouw- , techniekketen en beheer en onderhoud (assetmanagement) langs drie lijnen:

 • Betere beschikbaarheid van data in de keten (de standaardisatie-functie, het BIM Loket)
 • Veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data door het ontwerp en de implementatie van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (het DSGO-programma)
 • Actieve stimulering van ontwikkeling en gebruik van nieuwe toepassingen (de aanjaagfunctie, samenwerking tussen digiGO programma en het BIM Loket).

Voor meer informatie over BIM loket en DSGO zie www.bimloket.nl en www.digigo.nu.

Binnenkort start de nieuwe directeur van het BIM Loket en met de start van het nieuwe DSGO programma vormt dit de aanleiding tot een heroriëntatie op de structuur. Doelstelling is hierbij om vanuit één organisatie te opereren.  Het BIM Loket is een compacte organisatie van circa tien medewerkers, nu nog gehuisvest zijn op de Bouwcampus van de Technische Universiteit Delft (binnenkort in Zoetermeer). Er wordt nauw samengewerkt in een netwerkorganisatie met meer dan 100 experts uit de sector in verschillende gremia.

Het zakelijk netwerk van het BIM Loket bestaat uit diverse samenwerkingspartners (o.a. de Bouw agenda, BTIC,  Duurzaam Gebouwd, Ketenstandaard Bouw en Techniek, Geonovum, CROW en BuildingSMART International) en wordt met name gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, Prorail, Schiphol, Bouwend Nederland, BNA, NLIngenieurs, Techniek Nederland,  en enkele gemeenten en provincies. Een andere belangrijke samenwerkingspartner is het Forum Standaardisatie (onderdeel van het ministerie van BZK), dat de overheid ondersteunt in het streven om zoveel mogelijk open standaarden toe te passen. Het Forum beheert daartoe onder meer de lijst “pas toe of leg uit”. Om op die lijst te komen, moet het beheer van een standaard aantoonbaar op orde zijn. Diverse standaarden die het BIM Loket in beheer heeft, staan op deze lijst.

Functie | Manager Standaarden

De Manager Standaarden verdeelt haar/zijn gemiddelde werkweek tussen DSGO  en het BIM Loket. Je rapporteert aan de directeur BIM Loket en de Programmadirecteur DGSO. Doel: je kunt sneller, beter, digitaliseren en innoveren als je de goede standaarden hebt.

In je rol voor het BIM Loket ben je de regisseur van de Roadmap Standaarden en vervul je de rol van programmamanager internationale aansluiting en ontwikkeling.  De Roadmap dient ertoe om de verbinding tussen de verschillende standaarden te versterken, met als einddoel: een ecosysteem van samenwerkende standaarden, dat ervoor zorgt dat data kunnend doorstromen in de hele levenscyclus  van een bouwwerk. Het is een levend document, dat twee keer per jaar een update krijgt. Belangrijk is te weten welke standaardisaties in Europa op de rol staan en welke daarvan interessant zijn voor Nederland. Zodra een standaard overgaat in de fase van beheer wordt deze overgedragen aan een kennisinstelling (bijv. Ketenstandaard). Van groot belang is dat het houden van de balans met de partijen uit de markt, zowel als het gaat om de ontwikkelingen in de markt als het zorgen voor draagvlak.

In je rol voor het programma DSGO koppel je het stelsel van afspraken aan de maatschappelijke opgave van het programma om samen, slimmer en sneller te bouwen. Ook hier ligt een focus op de internationale aansluiting met afstemming op projecten en standaarden. Je verbindt de DSGO beheer standaarden met de mogelijkheden van beheer standaarden van het BIM Loket.

De manager Standaarden beweegt zich in een breed netwerk en werkveld van inhoudelijk deskundigen uit verschillende disciplines, die soms inkind bijdragen leveren, soms elders werkzaam zijn. Voor de planvorming werk je op basis van een beheerdocument met een jaarplanning om het geheel effectief te laten lopen.

Het netwerk bestaat uit diverse kennisinstellingen (zoals Ketenstandaard Bouw en Techniek, CROW, GeoNovum, NEN, buildingSMART International), die vaak ook de standaarden beheren. Je bent betrokken bij de Beheercommissies van de standaarden, die het BIM Loketzelf in beheer heeft. Je coördineert het team van Productmanagers van de desbetreffende standaarden en ondersteunt de ontwikkeling van hun jaarplannen en ontwikkelingsprojecten. Je haakt op een wisselend aantal beheercommissies in om feeling te houden met de ontwikkelingen en tegelijkertijd vanuit het overzicht invloed uit te oefenen. Je maakt deel uit van de NEN-commissie, die stemt over internationale normen op het gebied van digitalisering/BIM. Via deze NEN-commissie participeer je, samen met een aantal andere vertegenwoordigers van de Nederlandse ontwerp-, bouw- en technieksector, in werk- en taakgroepen van onder andere de Europese normcommissie voor BIM. Je neemt het initiatief voor de afstemming van de Nederlandse inbreng in het werk van CEN- en ISO-commissies en building BuildingSMART internationaal. Hierbij is de input van en het draagvlak van de marktpartijen relevant omdat het gaat om investeringen in het belang van het bedrijfsleven. Je vraagt daarom van tijd tot tijd leden van het netwerk om mee te lezen en commentaar te leveren op concept-normen. Je informeert samen met direct betrokkenen de sector over relevante internationale ontwikkelingen via de website van BIM Loket en seminars/webinars.

Uitgangspunt is het effectief regie voeren op de Roadmap Standaarden, het professioneel ondersteunen van beheercommissies en het beheer van standaarden verbinden aan gebruikersbelangen. Daarnaast het bieden van extra ruimte vanuit de verschillende communities en het borgen van de verbinding met de DSGO Beheer Standaarden.

Strateeg Verbinder Procesgericht Zelfstarter Communicator Overview Nieuwsgierig Netwerker

Profiel

Je deinst niet terug voor wat techniek en de taaie kost waarin de standaarden zijn beschreven, omdat je snapt wat de impact van regie op de Roadmap op de keten heeft en de betekenis daardoor op de versnelling in de bouw. Je biedt het platform, zorgt voor ontmoetingen en nieuwe initiatieven. BIM Loket heeft een groeiend netwerk van jonge professionals, die inspirerend en motiverend zijn. Het model vraagt goed overzicht van hetgeen loopt, waarbij je weet dat standaardisatie een lange adem vraagt, waarbij je de gebruikers en stakeholders maximaal betrokken houdt.

 • Een academisch werk- en denkniveau (bijv. bedrijfskunde), affiniteit met commercie en techniek.
 • Overzicht in grote lijnen en anticiperen op ontwikkelingen, trends en daarin het overzicht behouden.
 • Ervaring met het leggen van duurzame relaties met stakeholders, kennisorganisaties.
 • In een complex werkveld van veel partners leg je verbindingen, werk je samen en verlies je tegelijkertijd de jaarlijkse beheer- en ontwikkelcyclus niet uit het oog.
 • Nieuwsgierig van aard, communicatief zeer vaardig, en vragen te blijven stellen.
 • Communicatief op inhoud en proces met goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
Aanbod

Je bent per direct van harte welkom! Welkom op het best denkbare moment om dat te doen: met focus, een ambitieus digitaliseringsprogramma om echt het verschil in de sector te gaan maken. Als je houdt van maatschappelijke opgaven die echt complex zijn,  in een enorm netwerk met een grote variëteit aan opdrachtgevers en opdrachtnemers en hun onderlinge relaties.  Het BIM Loket biedt:

 • Een mooie fulltime werkweek (40 uur; minimaal 32 uur).
 • Een veelzijdige en uitdagende functie binnen een innovatieve netwerkorganisatie, die de komende jaren echt het verschil gaat maken vooraan in de maatschappelijke opgave.
 • Diverse ontwikkelmogelijkheden.
 • Met een goede bijbehorende beloning: circa € 6.000,–, pensioencompensatie en 8% vakantietoeslag.
Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht om de benoeming in april 2022 af te ronden en rond mei/juni te starten. De selectiecommissie bestaat uit de directeur BIM loket, Programmadirecteur DSGO en collega’s.

Geïnteresseerd

Wanneer deze functie je aanspreekt zien wij jouw reactie zo snel mogelijk tegemoet. Dat kan door onderaan bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Helga Bijker (06-2269 8599) of Micha van Aart (06-4639 0312).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Standaarden
Vast
32-40 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.