Actiegerichte en positief ingestelde strategisch manager

Lelystad
Organisatie |

Triade Vitree

Triade Vitree biedt volwassenzorg  (Triade) aan mensen met een verstandelijke beperking en met een psychische stoornis en jeugdzorg  (Vitree) aan kinderen, jongeren en gezinnen. Triade Vitree heeft met ruim 1800 medewerkers en bijna 500 vrijwilligers een sterke keten van zorg voor gezinnen en volwassenen opgebouwd in Flevoland, IJsselland en omstreken. De jaaromzet bedraagt circa € 125 miljoen en de geboden zorg wordt gefinancierd vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Daarnaast zijn er cliënten met een persoonsgebonden budget (Pgb). De gewenste integratie van beide organisaties na de fusie van begin 2018 krijgt steeds meer vorm. Vanaf 2022 is er een vernieuwd tweehoofdige Raad van Bestuur geïnstalleerd. De RvB zal dan bestaan uit een voorzitter met een algemene zorgportefeuille en een lid met de portefeuille bedrijfsvoering. Als manager van Strategieontwikkeling en beleid maak je onderdeel uit van het managementteam.

Missie en visie
Triade Vitree denkt in mogelijkheden en helpt haar cliënten te ontdekken hoeveel ze zelf kunnen doen om minder afhankelijk van de zorg te zijn. De medewerkers van Triade Vitree stimuleren kinderen, jongeren, volwassenen alsmede de betrokken ouders/opvoeders met zorgvragen om zelf de regie over hun leven te houden. Hoe meer een mens zélf kan, hoe beter hij of zij zich kan ontwikkelen en zichzelf kan zijn. Thuis, op school of bij het werk. Dát maakt het leven waardevol. Triade Vitree helpt daarbij.

Voor Triade Vitree is K+V op zoek naar een mensgerichte manager Strategieontwikkeling en Beleid (SB). Een actiegerichte, authentieke, nuchtere, positief ingestelde en analytisch sterke manager.

Functie | Manager Strategieontwikkeling en Beleid

Achtergrond

De implementatie van de nieuwe organisatiestructuur staat in 2022 voor jou centraal. Regelmatig reflecteer je samen met jouw team op de te behalen doelen en op ieders rol en bijdrage. Daarbij creëer jij de ruimte voor jouw afdeling om verantwoordelijkheid en eigenaarschap te nemen. Samen met je team zal je verder kijken naar wat er in de organisatie nodig is om zo goed mogelijk ondersteuning te bieden op strategisch niveau. Hierbij zorg je ervoor dat je uitstekend op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen in het sociaal domein, de ggz en gehandicaptenzorg. Jij weet met je afdeling deze ontwikkelingen te vertalen naar nieuw (strategisch) beleid. Jij treedt op als verbinder tussen alle teams en de organisatie. Je draagt bij aan de professionalisering van de afzonderlijke teams. Als manager durf je risico’s te nemen, verantwoordelijkheid te dragen en kennis toe te passen.

Jij bent als manager SB integraal verantwoordelijk voor jouw afdeling. Daarbij leg je de nadruk op het verder professionaliseren van de nieuw samengestelde teams binnen SB. Dit vraagt om authentiek leiderschap en dat jij als manager in een continu sterk veranderende omgeving koersvast en resultaatgericht acteert. Jij en je team ondersteunen op strategisch niveau de Raad van Bestuur en het bestuurlijk proces. Je bent verantwoordelijk voor een gezonde bedrijfsvoering en realisering van de afspraken. Je neemt deel aan organisatiebrede projecten en monitort de voortgang daarvan. Verder adviseer je de Raad van Bestuur over vakinhoudelijke ontwikkelingen en strategische kwesties.

Voor Triade Vitree is K+V op zoek naar een proactieve manager Strategieontwikkeling en Beleid. Een originele en pittige natuurlijk leider, die goed de vertaling kan maken van strategie naar beleid en naar praktijk.

Authentiek Positief Strategisch Krachtig Analytisch Verantwoordelijk Koersvast Actiegericht

Profiel

Je staat bekend om je duidelijke en inspirerende leiderschap waardoor je teams uitblinken. Als geen ander weet jij wat er in de organisatie en buiten in het zorglandschap speelt en hoe jij dit het best vertaalt naar je team. Je brengt het beste in je team naar voren en weet hoe je dit kunt waarborgen.

Aanvullend:

 • Heb je ruime werkervaring als strategisch verandermanager in complexe zorgomgevingen, met inhoudelijke professionals en diverse stakeholders.
 • Relevante (management)opleidingen op HBO+ niveau.
 • Ben je communicatief, zowel mondeling als schriftelijk, zeer vaardig.
 • Heb je ervaring met beleidsontwikkeling en het managen hiervan.
Aanbod
 • Salarisschaal FWG 70 conform de CAO – Gehandicaptenzorg (maximaal € 6821,– o.b.v. 36 uur).
 • Een jaarcontract voor 32-36 uur per week met de intentie tot verlenging/vast dienstverband.
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%.
 • Een aantrekkelijke pensioenregeling bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Korting op collectieve ziektekostenverzekering.
 • Korting op bedrijfsfitness, theater en andere culturele evenementen.
 • Werkkostenregeling: fiets, computer, telefoon met korting en een meerkeuze arbeidsvoorwaardenpakket.
 • Onbeperkt trainingen via Goodhabitz en vakgerichte opleidingen.
Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend gesprek met K+V. De selectiegesprekken bij Triade Vitree zullen zo snel mogelijk plaatsvinden.

Geïnteresseerd

Geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Let op! Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage, Partner (06- 5131 0178) of aan Maartje Peters, Partner (06-1008 5811).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Strategieontwikkeling en Beleid
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT