K+V werving selectie interim management

Expert en verandermanager

Velsen-Noord
Organisatie |

ViVa! Zorggroep

ViVa! Zorggroep biedt als betrouwbare zorgverlener een breed pakket aan zorgdiensten en zorgproducten voor iedere levensfase. Van thuiszorg tot wonen in een verpleeg- of verzorgingshuis, van gezondheidsvoorlichting tot zorg en ondersteuning aan jonge kinderen. Met ruim 3.600 gemotiveerde medewerkers en een omzet van circa € 170 miljoen per jaar levert ViVa! Zorggroep professionele zorg. Eén van de doelen is dat cliënten zolang mogelijk zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen. Alle activiteiten op het gebied van zorg, welzijn, wonen en dienstverlening worden dicht bij de cliënt, ‘in de wijk’, georganiseerd en vormen zo een toegankelijk en samenhangend geheel. Het werkgebied van ViVa! Zorggroep omvat de regio’s Zuid-, Midden- en Noord-Kennemerland.

De organisatie wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur met een Managementteam van vier Zorgmanagers, de Manager Bedrijfsvoering en de Manager HR. De Manager Bedrijfsvoering stuurt de bedrijfsonderdelen Finance, ICT en Vastgoed aan, elk ook onder leiding van een Manager. ViVa! Zorggroep is momenteel op zoek naar een tweede Bestuurder. Met de komst van de tweede Bestuurder zal de topstructuur van de organisatie mogelijk wijzigen.

ViVa! Zorggroep werkt de komende jaren aan het versterken van de basis voor de zwaardere zorg met speerpunten op HRM, ICT-ondersteuning en een omvangrijk huisvestingsprogramma. Een belangrijke fase in de ontwikkeling van de organisatie, waarbij financiële kaders strak moeten worden bewaakt. De dienstverlening wordt vanuit verschillende soorten vastgoed geleverd: woon-zorgcomplexen, wijkcentra en kantoorpanden (deels in eigendom en deels gehuurd van derden). ViVa! Zorggroep verhuurt delen van het vastgoed aan zakelijke huurders en particuliere huurders.

Functie | Manager Vastgoed

Het organisatieonderdeel Vastgoed is verantwoordelijk voor integrale aansturing (inclusief exploitatie) van het Vastgoed (nieuwbouw, renovatie en onderhoud), de terreinen en de gebouw gebonden installaties van ViVa! Zorggroep. Voor de Manager Vastgoed zijn er twee hoofdopdrachten.

Expert

ViVa! Zorggroep heeft de ambitie haar vastgoed strategisch verder te ontwikkelen en goed in lijn te krijgen met de visie op wonen, welzijn en zorg. Dit vraagt om verdere uitwerking van de strategische vastgoedvisie en het meerjarig onderhoudsplan met betrekking tot zowel de gehuurde panden als de eigendomspanden. De komende planperiode zal sprake zijn van een aantal nieuwbouwprojecten om bestaande locaties om te vormen naar huizen waar zware zorg geleverd kan worden.

De Manager Vastgoed is verantwoordelijk voor het inzichtelijk maken en duiden van de volledige vastgoedportefeuille, -visie, -strategie en -beleid. Hij/zij brengt het masterplan ‘Vastgoed en bouw’ en meerjarig onderhoudsplan op het niveau van de afzonderlijke locaties in overeenstemming met de gemaakte strategische keuzes en vervult de regierol op de projectleiders van de diverse projecten.

Verandermanager

ViVa! Zorggroep heeft de wens al haar facilitaire services (met name huisvesting, techniek, schoonmaak en voeding) door te ontwikkelen en te professionaliseren tot een regie-organisatie, die kennis en kunde kan toevoegen aan de operationele processen onder leiding van het management op de locaties. Voor de integrale ondersteuning op de locaties dient het facilitaire concept beproefd en na bestuurlijke besluitvorming vervolgens uitgerold te worden.

De Manager Vastgoed, als functie in deze rol nu ad interim ingevuld, is de dagelijks leidinggevende van de Afdeling Vastgoed (circa 25 fte, waarvan een groot aantal medewerkers technische dienst) en neemt deze afdeling mee in de vorming van de regie-organisatie. Hierbij worden tevens keuzes gemaakt over wat ze zelf blijven doen en in welke structuur en over services die beter kunnen worden uitbesteed. De Manager Vastgoed heeft bij deze veranderingen goed oog voor talent en groeipotentieel.

Beide rollen zijn sterk met elkaar verbonden. De Manager Vastgoed stuurt vanuit de zorgvisie de vastgoedplanning, prioriteert ten behoeve van de Raad van Bestuur de investeringen en is verantwoordelijk voor de bouw- en renovatieprojecten tot en met de fase van nazorg. En zet een tevens afdeling neer met verschillende expertrollen, die bewaakt dat de geboden huisvesting blijvend past bij de eisen die vanuit (eigentijds) wonen, welzijn en zorg daaraan worden gesteld.

Deskundig Representatief en Ontwikkelingsgericht

Profiel

Wij zijn op zoek naar een gedreven en professionele Manager Vastgoed. De ideale kandidaat spreekt de taal van de (ouderen)zorg en kan zich goed verplaatsen in de wensen van de zorgmedewerkers en in het verlengde daarvan de cliënten. Natuurlijk geeft ervaring in deze branche extra houvast, maar we laten ons graag overtuigen door een kandidaat met gevarieerde ervaring in andere klant-georiënteerde organisaties en daar vergelijkbare functies heeft vervuld.

De functie vraagt om aantoonbare affiniteit met woonbeleving en facilitaire zaken en het vermogen om die onderwerpen door het strategische, tactische en operationele niveau heen te verbinden.

De kandidaat voldoet (verder) aan de volgende eisen:

  • HBO+/academisch werk- en denkniveau, met de theoretische bagage voor de gevraagde expertrol;
  • Door ervaring verkregen deskundigheid op het thema Vastgoed (inclusief techniek);
  • Ruime ervaring met projectontwikkeling en financiële haalbaarheidsonderzoeken;
  • Kennis om nieuwbouw-, renovatie- of onderhoudsprojecten te beoordelen en te begeleiden;
  • Representatieve en onderhandelingsvaardige vertegenwoordiger van de vastgoedthema’s zowel intern als bij externe partners (gemeenten, woningcorporaties);
  • Ervaring met de werking van een regieorganisatie (integrale dienstverlening voor de zorg);
  • Talent- en ontwikkelingsgericht in de rol van leidinggevende;
  • Doorpakkend en koersvast, ook om plannen door te zetten in een sterk bewegend veld;
  • Flexibele en sensitieve samenwerker en sparringpartner, met een servicegerichte houding.
Aanbod

ViVa! Zorggroep is een innovatieve dienstverlenende organisatie met hoge ambities, in een markt die fundamenteel verandert. Werken bij Viva! Zorggroep betekent werken in een motiverende omgeving waarin ontwikkeling en ontplooiing worden gestimuleerd. Fulltime dienstverband; gestart wordt met een jaarcontract, met de intentie te verlengen voor onbepaalde tijd.

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO VVT in overeenstemming met de zwaarte van de functie; onderdeel hiervan is de eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een prima pensioenregeling.

Procedure

De procedure is erop gericht om de benoeming van de Manager Vastgoed in de maand september 2019 af te ronden. De selectiegesprekken bij Viva! Zorggroep worden gepland in de tweede helft van die maand. Daaraan voorafgaand vindt een oriënterend gesprek bij K+V plaats.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd heb je tot en met dinsdag 10 september aanstaande de mogelijkheid om te reageren door hieronder bij ‘solliciteer direct’ je cv en motivatie te uploaden. Voor vragen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek bij K+V worden gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Vastgoed
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.