Manager

ZUIDEN VAN HET LAND
Organisatie |

woningcorporatie

De historie van de woningcorporatie gaat terug tot 1917. De woningcorporatie is een echte kleine plattelandscorporatie en gericht op wonen voor mensen met een smalle beurs. De corporatie beschikt over meer dan 5.000 woningen.

Samen wordt gewerkt aan een betere toekomst en een professionele volkshuisvestelijke opgave. De organisatie heeft de opdracht de onderwerpen uit het herstelplan voor 1 juli 2019 uit te voeren.

Functie | Manager wonen

Wij zoeken een manager wonen die leiding geeft aan de afdeling Wonen. Het doel van deze afdeling is het realiseren van de verhuur aan de doelgroepen van de corporatie, het realiseren van de leefbaarheid in de wijken en buurten en het maken van prestatieafspraken met de afdeling Vastgoed.

U rapporteert aan de waarnemend directeur – bestuurder.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Mensgerichte manager

Wij vragen:

  • Een ervaren manager die zijn of haar rol pakt in het management team
  • Beleidsmatig sterk met visie op de relatie van maatschappelijke en regionale ontwikkelingen in relatie tot huisvesting
  • Ervaring met realisatie en opstellen van jaarplan en begroting
  • Ervaring met vastgoed en verhuur
  • Ervaring met participatie en sociaal beheer
  • Een aansprekende persoon die openheid, waardering en respect creëert
Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Manager wonen
Interim
32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.