Mensgericht leider, inhoudelijk sterk, daadkrachtig en faciliterend

Gouda (landelijke functie)
Organisatie |

Siriz

Siriz is een vernieuwende en resultaatgerichte organisatie voor preventie, ondersteuning en zorg op het terrein van onbedoelde zwangerschap. Siriz zoekt haar cliënten op, is vraaggericht en haar hulpverlening heeft een duurzaam karakter; dat betekent dat de cliënt met en na de hulp van Siriz zelfstandig verder kan!

Siriz werkt zowel landelijk als regionaal en doet dit met de motivatie en talenten van de medewerkers (zowel beroepskrachten (±45) als vrijwilligers (±60) en van haar cliënten.

In de ambulante- en online hulpverlening zijn maatschappelijk werkers landelijk actief en op de zorglocaties werken woonbegeleiders.
Daarnaast zijn er ook diverse vrijwilligers werkzaam in de preventie, online hulp en op zorglocaties. Deze vallen ook onder jouw verantwoordelijkheid samen met de coördinator vrijwilligers. Er heerst een informele sfeer, er wordt hard gewerkt en Siriz is volop in beweging.

Functie | Manager Zorg en Kwaliteit

Je bent als manager zorg en kwaliteit zichtbaar, benaderbaar en ook duidelijk en daadkrachtig. Daarnaast beschik je over een hoge mate van implementatiekracht. Je werkt onder verantwoordelijkheid van de bestuurder in duaal leiderschap met de manager bedrijfsvoering. Je aandacht richt zich op de koers en kwaliteit op de terreinen preventie, online hulp, keuzehulp, ambulante ondersteuning en zorg (beschut- en beschermd wonen).

Je zorgt ervoor dat de regioteams (ongeveer 28 hulpverleners en gedragswetenschappers) steeds meer zelfstandig uitvoering geven aan de hulpverlening en dat zij de gestelde doelen met de beschikbare middelen realiseren. Daarnaast heb je oog voor de kwaliteiten, ontwikkeling en het welbevinden van de individuele collega.

Je initieert kwaliteitsverbetering en methodiekontwikkeling. Je bewaakt de consistentie, kwaliteit en voortgang van de uitvoering van het inhoudelijke beleid en methodieken, signaleert en analyseert afwijkingen en knelpunten en coacht hiertoe de medewerkers.

Daarnaast bouw én onderhoud je een voor de functie relevant extern netwerk. In het MT wordt van jou een heldere inbreng verwacht; een duidelijke visie op zorg en kwaliteit en op de gewenste ontwikkeling van de organisatie, met een scherp inzicht hoe het in de uitvoering verloopt en wat er onder medewerkers leeft. Visie en strategie vertaal je naar concrete doelen, waarbij je helpt de vereiste acties te organiseren. Je zorgt voor duidelijke kaders en keuzen en vormt wanneer nodig een hitteschild voor de teams, zodat zij zich kunnen focussen op hun opdracht.

Samen met je collega-MT-leden en stafleden geef je impuls en inhoud aan verdere professionalisering, uitbreiding en groei van de organisatie.

Je hebt affiniteit met de doelgroep en je bent cultuursensitief. Je weet van ontwikkelingen in het sociaal domein.

Siriz is een professionele organisatie en werkt vanuit christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Uiteraard kun jij als manager je hierin vinden en weet je dit ook uit te dragen.

Faciliterend Resultaatgerichte leider
Profiel
  • WO/hbo+ werk- en denkniveau en een aantal jaren leidinggevende ervaring binnen zorg en welzijn
  • ervaring als hulpverlener en ervaring met zelforganiserende teams zijn een pré
  • je bent een verbindende, faciliterende en resultaatgerichte leider
  • sterk in de procesbegeleiding, het uitwisselen en stimuleren van feedback geven
  • mensgerichtheid en proactief
  • sensitief, ondernemend, daadkrachtig en een netwerker
  • planmatig en relativeringsvermogen
Aanbod

De hulpvragen van kwetsbare groepen in de samenleving worden meer en meer complex. Siriz biedt daarbij onvoorwaardelijke steun. Wij zijn er! Bij Siriz kom je in een zeer intrinsiek gemotiveerde organisatie met mensen met een enorme gedrevenheid die professioneel én vanuit het hart werken!

Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform schaal 12 van de cao Sociaal Werk.

Procedure

Kandidaten worden eerst uitgenodigd voor een oriënterend (evt. digitaal) gesprek bij K+V, daarna zijn de gesprekken op 22 en 24 november bij Siriz in Gouda. Het doel is de procedure in november af te ronden zodat de manager zorg en kwaliteit dan zo spoedig mogelijk kan starten.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel -maar uiterlijk 9 november- te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt bellen met Frank Wolff (Partner) voor vragen of om te sparren, op 06-15954079.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Zorg en Kwaliteit
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.