K+V werving selectie interim management

Communicatief, collegiaal, executiekracht

Zaandam
Organisatie |

Zaans Medisch Centrum

Het Zaans Medisch Centrum (ZMC) is een algemeen ziekenhuis met een jaarlijkse omzet van € 160 miljoen, 1.400 medewerkers (bijna 1.000 FTE) en 100 medisch specialisten in 25 basisspecialismen. Naast het bieden van zorg is ook het opleiden van professionals een kernactiviteit van het ziekenhuis. Het ZMC is georganiseerd in zeven patiëntgebonden clusters die elk worden geleid door een Manager Zorg en een Medisch Manager. Er zijn drie Managers Zorg, die als team zeer nauw samenwerken. Naast de clusters zijn er ondersteunende afdelingen: Facilitair, ICT en Techniek (FIT), Financiën & Control en HRM. De afdelingen Kwaliteit & Veiligheid en Communicatie en het Bestuursbureau zijn gepositioneerd bij de Raad van Bestuur.

Begin 2017 is het Zaans Medisch Centrum naar een nieuw gebouw verhuisd. Dit nieuwe ziekenhuis is het eerste Lean ziekenhuis in Nederland. Dit betekent dat het ziekenhuis zo ingericht is, dat patiënten met zo min mogelijk obstakels die zorg krijgen die het beste voor hen is. Bij de ingebruikname en ter financiering van het nieuwe ziekenhuis is een omvangrijk optimalisatie- en efficiency programma gestart, dat naar de huidige stand van zaken voor een belangrijk deel is afgerond. De kernwaarden van ZMC zijn: vernieuwend, betrouwbaar en gastvrij.

Functie | Manager Zorg (lid MT)

De Manager Zorg is verantwoordelijk voor de drie clusters die bestaan uit de acute en snijdende afdelingen (chirurgie, orthopedie, anesthesiologie, dagopname, recovery, CSA, hygiënisten, acute opname afdeling, OK, level 2 SEH, intensivisten en ICU) en een aantal aanpalende poli’s. De drie clusters beslaan samen 250 – 300 FTE. De Manager Zorg geeft direct leiding aan vijf afdelingshoofden, waarbij het afdelingshoofd leidinggeeft aan meerdere afdelingen per cluster.

De Manager Zorg ressorteert direct onder de Raad van Bestuur. Er is sprake van duaal management: de Manager Zorg is met de drie Medisch Managers van elk van de omschreven clusters samen, (eind)verantwoordelijk voor de strategisch/tactische keuzes en de integrale bedrijfsvoering en -resultaten. Ze leggen gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Bestuur. De Medisch Manager heeft de focus op medisch beleid en de medische praktijk voor zijn/haar cluster; de Manager Zorg heeft de integrale bedrijfsvoering inclusief personeelsmanagement als primair aandachtsgebied.

De Manager Zorg is ook verantwoordelijk voor het managen van een van de drie waarde stromen van ZMC, in dit geval de waarde stroom acute zorg. Deze loopt als een dwarsverband door alle clusters van de zorgorganisatie waarbij belangenafweging, horizontale afstemming en efficiency, kritische succesfactoren zijn. De Manager Zorg maakt deel uit van het managementteam ZMC.

Kerntaken zijn:

 • Bijdrage leveren op strategisch niveau, waaronder marktverkenning en onderkennen van relevante trends extern/intern en het vormgeven van samenwerking met andere (academische) ziekenhuizen
 • Strategie en overeengekomen (beleid)kaders vertalen in meerjarenplan, bedrijfsvoering/output
 • Innovaties omzetten in valide businessplannen en -cases
 • Zorgdragen voor een progressiegerichte, professionele bedrijfscultuur
 • Onderhouden van relevante externe/interne netwerken, inclusief het uitdragen van ZMC breed gedachtengoed/kaders
 • Leidinggeven aan en in kracht zetten van afdelingshoofden clusters
 • (Bij) sturen op omzet, productie, kwaliteit, veiligheid, service/patiënten tevredenheid, formatie en kostenontwikkeling
 • HR-management (beleid, flexibele, duurzame inzetbaarheid, professioneel gedrag) met effectieve sturing op medewerkerstevredenheid
 • ZMC brede projecten, die voor een belangrijk deel zijn gekoppeld aan de waarde stroom, waaronder procesverbetering, capaciteitsmanagement en aanpak arbeidsmarkt problematiek

Communicatief Collegiaal Executiekracht

Profiel

De kandidaat van keuze heeft meerjarige ervaring in een (vergelijkbare) leidinggevende functie binnen een complexe organisatie, met diverse disciplines en professionals van verschillend niveau, met complexe vraagstukken en eigen resultaatverantwoordelijkheid. Gezien de huidige fase van ZMC, maar ook in relatie tot de samenstelling van het MT en de laag van afdelingshoofden binnen de clusters, wordt van de kandidaat gevraagd om ervaring in de medisch specialistische zorg en is meer specifieke ervaring op de as van acuut en snijdend een belangrijke pre bij de selectie.

Verder beschik hij/zij over een voor de functie relevante afgeronde WO-opleiding, aangevuld met een managementopleiding. Hij/zij denkt en handelt bedrijfsmatig en toont voorbeeldgedrag met het houden aan afspraken en halen van budgetten. De Lean aanpak is bekend en wordt ondersteund.

Belangrijke competenties:

 • Resultaatgerichtheid en executiekracht
 • Servicegerichtheid
 • Continu verbeteren
 • Innovatief
 • Besluitvaardigheid
 • Veranderingen initiëren en tot succes maken
 • Zakelijk inzicht
 • Organisatiesensitiviteit
 • Leiderschap (natuurlijk en faciliterend)
 • Onderhandelen
 • Veerkracht en robuustheid
Aanbod

Een spilfunctie in het zorghart van een middelgroot en dynamisch ziekenhuis, waar veel aandacht is voor samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Het ZMC heeft de maat voor het daadwerkelijk centraal stellen van de patiënt, kent korte lijnen, met medisch specialisten die volledig in het bestuur en management zijn geïntegreerd. Het ZMC beschikt over de uitstraling, het gebouw met de verdere innovatieve mogelijkheden om de groeipotentie in de Zaanstreek en wijde omgeving waar te maken. Deze functie is voor de kandidaat die zich aangetrokken voelt tot deze kenmerken.

De functie is fulltime en gewaardeerd volgens de cao-ziekenhuizen in FWG 75. De secundaire arbeidsvoorwaarden zijn volgens cao. Er zijn volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van competenties en het vergroten van kennis. In 2019 wordt gestart met een leiderschapsprogramma voor alle echelons.

Procedure

De procedure is gericht op een zo spoedig mogelijke benoeming van de Manager Zorg. Gesprekken bij ZMC staan gepland in de week van 10 december, in twee rondes waarbij de kandidaten kennis maken met de beide leden Raad van Bestuur, de collega-Managers Zorg, de drie Medisch Managers, het afdelingshoofd OK en de Manager HRM. Daaraan voorafgaand vindt een eerste gespreksronde bij K+V plaats. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd

Indien je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd, bent verzoeken wij je uiterlijk 1 december aanstaande te reageren door jouw cv en motivatie te uploaden bij solliciteer direct. Voor vragen en opmerkingen kun je contact opnemen met Emile Douma (06-1045 2989).

Kandidaten die worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Manager Zorg (lid MT)
Vast
36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.