Communicatief, daadkrachtig, zichtbaar en verbindend

Zuid-Holland/Zeeland
Organisatie |

Siloah

De betrokken en bevlogen medewerkers van Siloah bieden lokaal op een respectvolle en liefdevolle manier zorg en ondersteuning aan cliënten met een beperking, vanuit een reformatorische mens- en zorgvisie. De zorg en ondersteuning vindt plaats in verschillende vormen; wonen, dagbesteding, logeren, zaterdagopvang, begeleid zelfstandig wonen, zorg aan huis en praktisch pedagogische gezinsbegeleiding. Siloah doet dit vanuit 22 locaties in Nederland. De medewerkers van Siloah nemen een belangrijke plaats in het leven van de cliënten in en andersom is dit ook zo. De geleverde kwaliteit van zorg wordt met een gemiddeld cijfer van 8,2 door de bewoners en cliënten goed gewaardeerd.

Begeleiden met Perspectief is de visie waarop zorg en begeleiding binnen Siloah is gestoeld. Hierbij horen drie belangrijke pijlers: ken de cliënt, ken jezelf en ken de ander. Dit wordt in alle facetten ten uitvoer gebracht.

Voor de regio Zuid-West, met 11 zorg locaties, verspreid over de provincies Zuid-Holland en Zeeland, is K+V voor Siloah op zoek naar een daadkrachtige, ondernemende en betrokken Manager Zorg.

Functie | Manager Zorg met portefeuille bedrijfsvoering

De Manager Zorg is primair verantwoordelijk voor de initiatie en implementatie van de strategie voor kwalitatieve en identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening in het (geografisch) zorggebied. Ook levert de manager een bijdrage aan de landelijke beleidsvorming binnen de organisatie. Op ondernemende en conceptuele wijze beweegt de manager mee met de veranderende zorgmarkt en is gericht op de kwaliteit van zorg, de cliënttevredenheid en gemotiveerde professionals. De manager ondersteunt medewerkers om vanuit eigen inzicht de juiste oplossingen te vinden. Daarbij stimuleert de manager hen tot het nemen van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het versterken van het eigenaarschap en probleemoplossend vermogen. Naast het geven van aandacht aan de medewerkers zorgt de manager voor een resultaatgerichte bedrijfsvoering binnen de financiële kaders. De Manager Zorg onderhoudt externe contacten met lokale en regionale netwerken en fungeert als het lokale gezicht en aanspreekpunt voor Siloah en beweegt zich actief in het (zorg)netwerk en zorgt dat de contacten met familie/wettelijk vertegenwoordigers, leden van de cliëntenraad, vrijwilligers, gemeenten en kerkelijke vertegenwoordigers, goed onderhouden blijven.

Siloah maakt onderdeel uit van Zorggroep Sirjon, gevestigd in Ridderkerk. Binnen Zorggroep Sirjon functioneren naast Siloah ook Elim (ouderenzorg) en Maranatha (ouderenzorg) als eigen werkmaatschappijen. De werkmaatschappijen worden ondersteund door het Dienstencentrum Sirjon (DCS) in Ridderkerk, als faciliterend centrum. Samen met de manager diensten centrum zorgt de Manager Zorg ervoor dat de zichtbaarheid en verbinding van het dienstencentrum in het zorggebied op adequate wijze gestalte krijgt. De Manager Zorg maakt samen met drie collega’s deel uit van het management team van de regio Zuidwest dat gezamenlijk verantwoordelijk is voor de portefeuilles ‘kwaliteit en veiligheid’, ‘bedrijfsvoering’ en ‘mens en organisatie’. Deze portefeuilles worden onderling verdeeld. Rapportage vindt plaats aan de Raad van Bestuur.

Zorggroep Sirjon is ontstaan vanuit de bewogenheid om mensen met een beperking en ouderen te ondersteunen in dezelfde vertrouwde sfeer zoals thuis. Waarin het belangrijkste, de identiteit, vastgehouden kan worden. Dat betekent dat de identiteit concreet handen en voeten krijgt in zorg, spreken en begeleiding. Denk aan het met elkaar in gesprek gaan over de belangrijkste dingen in het licht van Gods Woord, het houden van dagopeningen en -sluitingen, het gezamenlijk beginnen van maaltijden en de manier waarop de zondag wordt ingevuld.

De grondslag van Zorggroep Sirjon is de Heilige Schrift, als het onfeilbaar Woord van God, en de Drie Formulieren van Enigheid. Voor alle activiteiten die binnen de organisatie verricht worden, is dit de basis.

Zichtbaar aandachtig daadkrachtig verbindend reformatorisch communicatief sensitief

Profiel
  • Minimaal HBO geschoold in bijvoorbeeld gezondheidszorg en/of bedrijfskunde.
  • Ruime leidinggevende ervaring bij voorkeur in (zorg)organisatie(s) in transitie.
  • Aantoonbare ervaring in de zorg, organisatieontwikkelingen, veranderprocessen en managementtechnieken.
  • Ondernemend, samenwerkend, sensitief, proactief, analytisch.
  • Communicatief vaardig en in staat om veel verschillende stakeholders te managen, soepel schakelend tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
  • Lid van één van de kerken van de reformatorische gezindte en onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid.
Aanbod

Zorggroep Sirjon biedt een verantwoordelijke functie binnen een groeiende en brede zorgorganisatie met ruimte voor het inbrengen van ideeën en ervaringen ten behoeve van kwaliteit van zorg voor de cliënten. Sirjon investeert graag in de ontwikkeling van medewerkers door middel van scholing. Dit geldt evenzeer voor het management.

De functie vraagt een inzet van 32 tot 36 uur per week. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Gehandicaptenzorg FWG schaal 65. Sirjon biedt goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure

De procedure wordt begeleid door K+V en is erop gericht de procedure zo snel als mogelijk af te ronden. De eerste gesprekken met K+V vinden digitaal plaats en daarna zullen de gesprekken bij Siloah volgen. De data van de deze gesprekken volgen later. Het afnemen van een assessment is onderdeel van de procedure.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk 31 mei te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Frank Snethlage (06-5131 0178).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Een assessment is onderdeel van de procedure.

Manager Zorg met portefeuille bedrijfsvoering
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.