K+V werving selectie interim management

Volwaardig burgerschap

Amersfoort
Organisatie |

GGZ Nederland

GGZ Nederland is de brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Bij GGZ Nederland zijn ongeveer honderd leden aangesloten, variërend van grote regionale tot kleinere gespecialiseerde zorgaanbieders. Hun gezamenlijke omzet is ruim vijf miljard euro. Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze medewerkers verlenen zorg aan bijna een miljoen patiënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz.

GGZ Nederland heeft als missie de mentale gezondheid van mensen te versterken in een veilige en inclusieve samenleving. De vereniging streeft ernaar om landelijk goede afspraken te maken met overheid, politici, verzekeraars, patiëntenorganisaties en andere partners zodat lid-instellingen de ruimte krijgen om doelmatige en innovatieve ggz te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

Bij het verenigingsbureau werken ongeveer vijftig medewerkers. Dit zijn, naast bedrijfsondersteuning, met name beleidsadviseurs die zich inzetten om de belangen van de lid-instellingen zo goed mogelijk te behartigen.

Vorig jaar is GGZ Nederland gestart met een ontwikkeltraject, dat beoogt de impact van GGZ Nederland te vergroten en de kwaliteit van belangenbehartiging te versterken. Essentieel hierin is de ontwikkeling tot netwerkorganisatie en de vorming van waardenetwerken en regieteams. De waardenetwerken zijn geënt op maatschappelijke thema’s, terwijl de regieteams zijn gevormd op basis van specifieke expertisegebieden. Daarnaast worden tijdelijke winning teams geformeerd, die op wisselende thema’s aan de waardenetwerken en regieteams worden verbonden, om concrete onderwerpen uit te diepen en adviezen voor het bestuur en de leden voor te bereiden.

De vijf waardenetwerken zijn: ‘Mentale gezondheid’, ‘Gezond opgroeien’, ‘Zorg en veiligheid’, ‘Volwaardig burgerschap’ en ‘Gezonde leefstijl’. De regieteams zijn: Mens & Werk, Zorg & Financiering, Wet- en regelgeving en Informatiebeleid.

DE OPGAVEN

De belangrijkste opgave voor de komende periode is de verdere uitrol van het hierboven geschetste ontwikkeltraject; doorgroei tot ‘next level vereniging’ voor de ggz en een verenigingsbureau met de volgende kernwaarden:

 • Leden centraal
 • Flexibiliteit en wendbaarheid
 • Hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en lobby
 • Inbreng en betrokkenheid van leden: we doen het samen!
 • Waardecreatie en innovatie
 • Impact voor de maatschappij

De medewerkers van het verenigingsbureau leveren hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening en belangenbehartiging. Zij doen dat in nauwe samenwerking met de leden. De leden, hun belangen en idealen staan centraal en het bureau ondersteunt hen in het realiseren van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie, de lobby en de belangenbehartiging.

De next level vereniging staat of valt met goede samenwerking binnen het bureau tussen de medewerkers, maar ook tussen het bureau, de leden en andere stakeholders. Waar mogelijk worden stakeholders in een vroeg stadium betrokken om actief te participeren.

In het kader van bovenstaande ontwikkeling zijn er vacatures binnen het bureau ontstaan, waarvan een aantal nog moet worden ingevuld.

In de volgende video licht Veronique Esman, Directeur GGZ Nederland, het werk van GGZ Nederland en de opgaven voor de komende jaren nader toe:


Abonneren

Functie | Netwerkcoördinator

Voor het waardenetwerk Volwaardig burgerschap zoeken we een Netwerkcoördinator. Je bouwt samen met de portefeuillehouder (uit het bestuur) aan een netwerk dat zich inzet voor een inclusieve samenleving voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mét een ernstig psychische aandoening volwaardig mee kunnen doen in de samenleving is het ideaal van het netwerk Volwaardig Burgerschap. Het netwerk helpt mogelijkheden te creëren voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoeningen om een maatschappelijk actief en kwalitatief zo hoogwaardig mogelijk leven te kunnen leiden. Herstel en participatie zijn kernwoorden.
Deze opgave vraagt om de inzet van velen op vaak verschillende leefdomeinen (ggz, wonen, schulden, werk, dagbesteding, somatische zorg). Het vraagt samenwerking tussen professionals, aanbieders, financiers, overige stakeholders, ervaringsdeskundigen en natuurlijk de patiënt/cliënt zelf. Juist op deze samenwerking loopt het systeem volgens velen vast. Het netwerk wil bijdragen aan het realiseren van een integrale behandeling, begeleiding en ondersteuning. Jij gaat helpen dit netwerk op te zetten, koers bepalen en maatschappelijke meerwaarde creëren.

In je functie van netwerkcoördinator draag je tevens bij aan de verdere ontwikkeling tot next level vereniging. Daarbij heb je de volgende rollen en opgaven:

 • Je haalt uitdagingen en dilemma’s op bij leden en stakeholders en vertaalt deze naar gezamenlijke ambities en doelen.
 • Je initieert en ontwikkelt activiteiten, verbindt partijen met elkaar en legt verbinding tussen landelijk en regionale programma’s om de doelen te behalen.
 • Je ziet wanneer het nodig is te schakelen van netwerksamenwerking naar belangenbehartiging. Daartoe schakel je tijdig met het relevante Regieteam. Je vertaalt de ambities naar beïnvloeding van landelijk en regionaal beleid, vertaalt de doelen naar noodzakelijke randvoorwaarden en draagt samen met de strategische adviseurs van GGZ Nederland bij aan wet- en regelgeving binnen het betreffende aandachtsgebied.
 • Je hebt een scherp oog voor de samenhang van verschillende dossiers en ontwikkelingen in het veld en daarmee vorm je een verbindende functie tussen het Waardenetwerk, de regieteams en de werkzaamheden van je collega’s. Je ontwikkelt scenario’s en draagt bij aan focus, prioriteitstelling en agendasetting.
 • Je ontwikkelt scenario’s en draagt bij aan agendasetting betreft de ambities, doelen en jaarplan van het waardenetwerk.
 • Je zorgt ervoor dat leden ervaren dat deelname aan het Waardenetwerk een toegevoegde waarde heeft, door het behalen van doelen, verbinden van partijen.
 • Je bent een actief lid in het team van Strategisch adviseurs en Netwerk Coördinatoren, waarbij je kennis en relaties deelt.

Zelfstarter Netwerker Samenwerker Strateeg-met-Realisatiekracht Inventief Communicatief

Profiel | NETWERKER MET PASSIE, VERBINDEND VERMOGEN EN REALISATIEKRACHT

Als medewerker van de next level vereniging bied je hoogwaardige kwaliteit van werken, ben je zelfstandig en dienstverlenend. Je bent stevig, zichtbaar, flexibel, bereikbaar, werkt autonoom, bent toetsbaar en gericht op resultaat voor de leden. Openheid en transparantie is waar de next level medewerker voor staat. Leden en stakeholders worden ‘meegenomen’ in de werkzaamheden. Je bent creatief in het vinden van oplossingen voor complexe vraagstukken en in het vinden van een gemeenschappelijk belang en je bent een verbindende persoonlijkheid.

Bij de nieuwe inrichting en werkwijze van de vereniging en – in het verlengde daarvan – de nieuwe inrichting en werkwijze van het bureau, passen de volgende kerncompetenties: Pro-activiteit, Resultaatgerichtheid, Dienstverlenend en Samenwerkend.

Als Netwerkcoördinator heb je daarnaast passie voor een inclusieve samenleving, kan je uitstekend anticiperen, heb je een goed inlevingsvermogen en ben je inventief en onafhankelijk in je oordeelsvorming.

Je bent iemand die:

 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • Makkelijk schakelt tussen strategie en realisatie.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden heeft en prettig in de omgang is.
Aanbod | EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING

Het betreft een functie voor in beginsel 32-36 uur per week. GGZ Nederland hanteert de CAO GGZ. Het salaris is in overeenstemming met de zwaarte van de functie. GGZ Nederland biedt daarnaast een inspirerende werkomgeving, met volop aandacht voor persoonlijke ontwikkeling van medewerkers.

Procedure | Met zorg en flexibel

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De exacte invulling is nog nader te bepalen, rekening houdend met de actuele ontwikkelingen betreffende maatregelen in het kader van het Corona-virus.
De selectieprocedure zal in ieder geval bestaan uit meerdere selectiestappen waarbij je (eventueel digitaal) met verschillende medewerkers van GGZ Nederland kennis zal maken. Het streven is de procedure snel maar vooral met zorg en veiligheid voor iedereen af te ronden, passend bij de huidige omstandigheden: flexibel, veilig (digitaal) en inspelend op de actuele ontwikkelingen.
De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week 20. De vervolggesprekken in week 21 en 22. We streven ernaar de procedure eind mei af te ronden.

Geïnteresseerd | Ben jij de Netwerkcoördinator die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd in én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo snel mogelijk – uiterlijk op vrijdag 1 mei 2020 – te reageren door onderaan bij ‘Solliciteer Direct’ jouw CV en motivatie te uploaden.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen Michiel van Wessem (06 52008834) of Emile Douma (06 10452989), die deze procedure begeleiden.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Netwerkcoördinator
Vast
32-36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.