Leider

MIDDEN VAN HET LAND
Organisatie |

GGD

Voor een GGD in het midden van het land, zoekt K+V een interim Ontwikkelmanager Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Naast je taken als leidinggevende van meerdere zelfsturende teams JGZ binnen verschillende gemeenten wordt er een beroep gedaan op jouw ontwikkelkracht. In samenspraak met in- en externe partijen, initieer je nieuwe ideeën om de JGZ te herpositioneren. Daarnaast lever je een bijdrage aan het strategisch beleid als onderdeel van het MT binnen Publieke Gezondheid en rapporteer je aan de adjunct directeur.

KV_Opdrachten_ggd
Functie | Ontwikkelmanager Jeugdgezondheidszorg

Ontwikkeling JGZ

Op dit moment wordt een scan JGZ GGD uitgevoerd vanuit de behoefte aan een beknopte diagnose van hoe de JGZ GGD er op dit moment voor staat en welke kansen er liggen in de verdere doorontwikkeling en samenwerking. De scan gaat over het duiden van de relevante ontwikkelingen die in en rond(om) de JGZ aan de orde zijn. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in ontwikkelingen die zich voordoen bij kinderen en ouders, in de beleidscontext en ontwikkelingen die zich voordoen in het vak van de jeugdgezondheidszorg. De uitkomsten van de scan worden door jou vertaald in een actieplan dat richting geeft aan een gemoderniseerde JGZ die aan de huidige wensen en eisen van de regio voldoet.

Uitwerken nieuwe leidinggevende structuur JGZ

Momenteel wordt er nog gewerkt met twee teamleiders binnen JGZ. Dit zal, als gevolg van de uitwerking van een nieuwe leidinggevende structuur, uitkomen op één teamleider JGZ. Deze keuze is gebaseerd op het principe om verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie te beleggen en goed aan te sluiten bij lokale ontwikkelingen bij gemeenten en partners. De nieuwe structuur zal mede aan de hand van het hierboven beschreven actieplan door de ontwikkelmanager vormgegeven worden.

Aansturen teams JGZ

Vanwege de pensionering van een van de huidige twee teamleiders JGZ, worden de leidinggevende taken tijdelijk bij de ontwikkelmanager belegd.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Teamspeler Betrokken Inspirerend

Profiel | Adequate leider

Je hebt een opleiding op academisch niveau. Je bent als leidinggevende in staat om de kwaliteiten van je medewerkers optimaal in te zetten en te benutten. Je hebt ruime ervaring op het gebied van verander-/innovatiemanagement. Kennis van de Jeugdgezondheidszorg én een grote mate van sensitiviteit in politieke en bestuurlijke verhoudingen is een harde eis. Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden, waarmee je in staat bent om verbindingen te leggen tussen alle niveaus binnen en buiten de GGD en je kunt adequaat optreden in complexe overlegsituaties. 

Aanbod | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Helaas, u kunt niet meer reageren.

Ontwikkelmanager Jeugdgezondheidszorg
28-32 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.