Interim professional

centraal in Nederland
Functie | Operationeel coördinator Mobiliteitsteam

Nederland na de crisis uit de crisis!
Belangrijke stakeholders (vakbonden, ondernemersorganisaties, UWV, gemeenten, het MBO, participatiebedrijf) werken in deze regio samen om Nederland uit de crisis te halen. Tijdens de Coronacrisis verloren mensen in kwetsbare posities hun baan(zekerheid). Tegelijkertijd hebben werkgevers of teveel of te weinig werknemers en dus teveel werk of te weinig werk. Crisisdienstverlening is aanvullend. Afhankelijk van hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, is hiervoor de Tijdelijke regeling regionale mobiliteitsteams beschikbaar.

De kwartiermaker heeft het regionaal mobiliteitsteam opgezet. Centraal staat de werknemer in de aanpak, ongeacht inkomen of uitkering met extra begeleiding en loopbaanadvies, van werk naar werk, (om)scholing, scholing via praktijkleren in het MBO en hulp bij schulden. Extra aandacht voor jongeren, mensen uit de banenafspraak en zelfstandig ondernemers. De netwerkorganisatie staat en er ligt een plan van aanpak met drie scenario’s voor de toekomst.

Opdracht

Opdracht aan de operationeel coördinator
Onafhankelijke en objectieve rol als aanspreekpunt voor de stuurgroep en de coördinatie in nauwe samenwerking met alle betrokken partijen.

Je stuurt op voortgang, resultaten en doelen, bedenkt oplossingen voor risico’s en knelpunten. Je zet de projectadministratie verder op en coördineert inkooptrajecten ten behoeve van het team. Uitgangspunt is dat de dienstverlening goed bereikbaar is voor de doelgroep en aansluit bij en gebruik maakt van de bestaande infrastructuur. Je directe aanspreekpunt is de procesmanager van het regionale programmabureau voor voortgang en de agendering.

Het werkveld is buitengewoon dynamisch. De opgave is om deze diensten vooral zichtbaar èn vindbaar te maken, rekening houdend met de drukte op het speelveld en de verschillende belangen.

Profiel | Ervaren coördinator, resultaatgericht en teamspeler

Wij zoeken een interim manager met een grote professionaliteit, die gemakkelijk kan invoegen en ontzorgen. Hands-on waar het moet, strategisch waar het kan. Gesprekspartner voor alle samenwerkingspartners. Ervaring binnen een (samenwerkingsverband van) gemeente(n), werken in een netwerksamenwerking en/of in publiek-private samenwerking is je niet vreemd. Aantoonbare ervaring in het werken met een multidisciplinair team, bestuurlijk sensitief met oog voor verhoudingen en gelijkwaardigheid van partijen. Oog voor de problematiek van ondernemers, werknemers en werkzoekenden.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Besluitvaardig Klantgericht Creatief Ondernemend

Voorwaarden

Je bent per 1 december beschikbaar voor 24 uur per week. De opdracht is in eerste instantie voor een 12 maanden; verlenging behoort tot de mogelijkheden.
Tariefindicatie: uurtarief maximaal 80 euro.

Kennismakingsgesprekken bij de opdrachtgever op 9 of 10 november aanstaande.

Geïnteresseerd | Reageer snel!

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht ? We verzoeken je snel te reageren (uiterlijk 1 november) door bij “solliciteer direct” je cv, motivatie én een indicatie van je uurtarief te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Micha van Aart (06 46 39 0312) of Helga Bijker (06 22 698 599)

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Operationeel coördinator Mobiliteitsteam
Interim
24 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.