Vacature Badminton Nederland

Analytisch en strategisch

Nieuwegein
Organisatie |

Badminton Nederland

Badminton Nederland is een dynamische en ambitieuze sportorganisatie van en voor de badmintonsport. Badminton Nederland is een organisatie die staat voor het vergroten van de betekenis van badminton in de Nederlandse samenleving door verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit, ontwikkeling, promotie en organisatie van badminton. In 1931 is de Nederlandse Badminton Bond opgericht, een naam die in 2010 is gewijzigd in Badminton Nederland. Het doel is helder: iedereen in Nederland kennis laten maken met badminton en meewerken aan een vitale Nederlandse bevolking. Badminton Nederland bestaat uit veel verenigingen en leden. Uiteraard kent de organisatie een bondsbestuur, bondsvergadering, diverse landelijke commissies, een professioneel landelijk bondsbureau en teams van gemotiveerde vrijwilligers in de regio die zich richten op badminton op lokaal niveau.
Wil jij impact in de sportwereld en iets neerzetten met velen voor de badmintonsport vanuit een gezonde financiële organisatie? Dan is de rol van penningmeester bij Badminton Nederland iets voor jou!

logo badminton nederland
Functie | Penningmeester

Deze vacature is ontstaan door het eindigen van de derde zittingstermijn van de huidige penningmeester. Voor Badminton Nederland is de penningmeester een belangrijke speler in het bestuur. Het bestuur heeft de operationele taken gedelegeerd aan de directeur en focust op drie specifieke taken:

 • Representatie van de sport en Badminton Nederland
 • Strategisch sparringpartner van de directie
 • Toezichthouder op de inhoudelijk en financiële voortgang van Badminton Nederland

Er wordt bestuurd op afstand met een voorwaardenscheppende rol: klankborden, toetsen en dienen aan de belangen van onze achterban. Het Bondsbestuur vergadert ongeveer eenmaal per maand online of op het bondsbureau in Nieuwegein. Daarnaast vindt er één keer per jaar een jaarvergadering plaats en gemiddeld twee keer per jaar een bondsvergadering. Als penningmeester zijn er afzonderlijke contacten en netwerkbijeenkomsten waar je aanwezig bent. Denk hierbij aan de begrotingscyclus, de financiële commissie, de jaarrekening en het penningmeester overleg bij NOC*NSF.

Communicatief Strateeg Professioneel Politiek Bestuurlijk-Ervaren Relaties-Opbouwen Sturen  Coachend-Leidinggeven Analyse Samenwerken

Profiel

De afgelopen jaren is veel gerealiseerd op het gebied van finance en control. De cijfers zijn zwart en helder. De dagelijks administratie is uitbesteed aan een externe partij en de rapportages zijn goed. De penningmeester is er voor additionele analyse en maakt samen met de directeur vanuit financiën trends duidelijk en inzichtelijk. Hij of zij is de smeerolie vanuit cijfers tussen bestuur, bureau, verenigingen en NOC*NSF. Het bestuur legt verantwoording af aan de Bondsvergadering van Badminton Nederland.

De penningmeester

 • is schatbewaarder èn bestuurder
 • zorgt voor een helder financieel beleid
 • zorgt voor analyse en trends en is toekomstgericht
 • is een besluitvaardige teamspeler en een echte verbinder
 • beschikt over ruime ervaring als bestuurder in verschillende bestuursvormen
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, met een goede mix van luisteren / halen en brengen
 • houdt er een transparante en integere werkwijze op na
 • heeft voeling met de maatschappelijke ontwikkelingen, denkt in kansen en een voortvarende aanpak heeft
 • onderschrijft het belang van een inclusieve sportbond in al haar geledingen en sportuitingen
 • staat garant voor een duidelijke en efficiënte rolverdeling tussen bondsvergadering, bestuur en de uitvoerende organisatie
 • heeft affiniteit met sport/badminton
 • beschikt over voldoende tijd en energie om de functie uit te oefenen en een flexibele agenda
 • heeft humor en relativeringsvermogen
 • minimaal HBO+ werk- en denkniveau.

De benoeming vindt plaats door een besluit van de Bondsvergadering in juni dit jaar. De zittingstermijn bedraagt vier jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing. De huidige penningmeester is nog enige tijd betrokken en zorgt voor een goede overdracht waarbij er de tijd is om ingewerkt te worden en je alles eigen te maken.

Aanbod

Een prominente rol in de Nederlandse sport. Het flexibel kunnen inrichten van de eigen agenda is noodzakelijk. De functie is onbezoldigd.  Onkosten worden vergoed op basis van de regeling onkostenvergoeding bestuursleden.

Procedure

Het eerste gesprek met Badminton Nederland is online, de daaropvolgende gespreksronde is live. Deze gesprekken worden in de eerste weken van april gepland. Zodra wij de definitieve data hebben zullen wij deze hier vermelden.

De officiële benoeming plaatsvindt bij de bondsvergadering in juni deze zomer.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in bovengenoemde rol dan vragen we je uiterlijk 20 maart aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema, partner K+V (06 438 733 26). Roel begeleidt deze opdracht.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Penningmeester
Toezicht
4 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.