Vacature gemeente Den Haag Sport Manager

Mensgericht en stevig leider

Den Haag
Organisatie |

Gemeente Den Haag

Den Haag is een unieke stad. Een veelvormige stad, internationaal en ligt als enige grote stad aan zee. Den Haag heeft ruim 500.000 inwoners met 180 nationaliteiten. Werken voor de gemeente Den Haag betekent samen met 7.000 collega’s werken aan een stad waar iedereen prettig en veilig kan wonen, werken en verblijven. Waar alle inwoners van Den Haag dezelfde kansen hebben en waar de ambitie is iedere Hagenaar een leven lang sportief in beweging te laten zijn. Sport biedt mensen de mogelijkheid met elkaar in verbinding te komen en is een belangrijk middel om de samenleving te vitaliseren en levert een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke thema’s. Wij zoeken een Productgroepmanager Sportvoorzieningen die gaat bijdragen aan de vitalisering van de organisatie (mens en proces) en de stad.

Gemeente Den Haag
Functie | Productgroepmanager Sportvoorzieningen

Als manager van alle sportvoorzieningen van de gemeente Den Haag heb je een essentiële rol in de sport- en beweegambities van Den Haag; zeven zwembaden, zestien sporthallen, 166 sportvelden en de schitterende Sportcampus vormen samen de gemeentelijke sportvoorzieningen. Het beheer, de exploitatie en het onderhoud ervan is in handen van 300 medewerkers van de productgroep Sportvoorzieningen. Als Productgroepmanager ben je verantwoordelijk voor deze grote uitvoeringsafdeling. De groep kent drie onderdelen:

1. Exploitatie Sportaccommodaties: verantwoordelijk voor het gebruik en de bezetting van de accommodaties. Centraal staat de wijkgerichte aanpak zodat het sportaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de doelgroepen in de wijk.

2. Bouw Onderhoud & Techniek (BOT): verzorgt de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor het projectmanagement, de marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplanningen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering en het toezicht en de controle op realisatie.

3. Projecten Organisatie & Advies (POA): levert kennis en ondersteuning aan de gehele productgroep Sportvoorzieningen. Dit betreft het coördineren en leveren van een bijdrage aan de totstandkoming van bestuurlijke stukken. Ook draagt POA zorg voor het vertalen van de beleidsvoornemens naar de uitvoering en de betekenis daarvan voor de exploitatie. POA wordt bovendien ingezet om verbeterprojecten te begeleiden die binnen de productgroep Sportvoorzieningen worden geïnitieerd. Medewerkers van het team POA worden rechtstreeks aangestuurd door de Productgroepmanager Sportvoorzieningen.

Leider Mensgericht Verandering Zakelijk Autonoom Professioneel Stevig Vasthoudend Schakelkracht Operationeel Communicatief Politiek-bestuurlijk-sensitief

Profiel | Vitaliteit in de stad

De belangrijkste opgaven voor de komende jaren zijn het vitaliseren van de organisatie (mens en proces) en een bijdrage leveren aan de vitaliteit in de stad. We zoeken een stevige manager die met de mensen de organisatie brengt naar deze tijd en zorgt voor een gezonde club en dito bedrijfsvoering. Je bent integraal verantwoordelijk voor het functioneren van de productgroep en een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Dat doe je met betrokkenheid en aandacht voor de medewerkers en focus op gezonde en integere processen. Je bent een professionele en bedrijfsmatige leider met de menselijke maat en hebt een succesvol trackrecord met veranderopgaven. Je geeft direct leiding aan twee exploitatiemanagers, manager Bouw, Onderhoud & Techniek, coördinator STiP (gesubsidieerde banen voor langdurig bijstandsgerechtigden) en de staf (tien medewerkers).

Je informeert en adviseert de portefeuilledirecteur, het directieteam van de dienst OCW en de verantwoordelijke wethouder(s). Je werkt aan een goede samenwerking met de collega’s van de portefeuille Sport en andere onderdelen binnen de gemeente Den Haag. Ook bouw je aan in- en externe netwerken en ben je actief in (externe) samenwerkingsrelaties.

Als lid van het managementteam Sport denk je strategisch en tactisch mee over ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen vertaal je naar de opgaven en concrete doelstellingen voor je eigen productgroep en je geeft richting aan de doorontwikkeling van Sportvoorzieningen. Zo speel je een belangrijke rol bij de uitvoering van het Haagse sportbeleid. In de “Sportnota 2015 – 2030” staan de ambities beschreven.

Je voelt je thuis in een grote uitvoeringsorganisatie waar klanttevredenheid hoog in het vaandel staat. Je bent in staat om dit uit te dragen, het goede voorbeeld te geven en daagt mensen uit om dit verder door te ontwikkelen. Je kunt de medewerkers meenemen in de ontwikkelingen en uitdagingen waar de productgroep voor staat. Zowel de directe als indirecte medewerkers. Je bent duidelijk, consistent, doortastend en volhardend, een verbinder die kan luisteren en op verschillende niveaus met de nodige souplesse opereert. Je hebt schakelkracht! Je snapt de politiek-bestuurlijke context van je werk en houdt er in je handelen en communicatie rekening mee. Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen en bent in staat om tactisch beleid te vertalen naar concrete uitvoering. Verder beschik je over:

 • Een academisch werk- en denkniveau
 • Succesvolle meerjarige en gevarieerde ervaring met leidinggeven aan zowel managers als medewerkers in een uitvoeringsorganisatie
 • Aantoonbare successen met veranderopgaven
 • Affiniteit met sport
 • Affiniteit met bouw en techniek
 • Affiniteit met het publieke domein cq politiek-bestuurlijke organisaties

De ambities zijn hoog, de uitdagingen en opgaven groot. Schuw je deze niet, stroop jij je mouwen op en ga je hier succesvol zijn, dan zoeken we jou als hoofd van alle sportvoorzieningen van de gemeente Den Haag.

Aanbod | een echt uitdagende functie

Een echt uitdagende functie waarin je jouw leidinggevende kwaliteiten in de volle breedte moet benutten en veranderingen teweeg gaat brengen om het voor medewerkers en gebruikers beter te maken. Een gezonde organisatie draagt concreet bij aan de verbetering van de gezondheid van de inwoners van regio Haaglanden! Afhankelijk van je achtergrond en (werk)ervaring bieden we:

 • Een salaris van minimaal € 5.024,– en maximaal € 6.924,– bruto per maand (salarisschaal 14) op basis van een volledige (36-urige) werkweek.
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden. Bij goed functioneren is er mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht.
 • Een 36-urige werkweek, met ruimte om compensatieverlof op te bouwen.

Ook kun je rekenen op een uitgebreid arbeidsvoorwaardenpakket, zoals:

 • Diverse opleidings- en ontwikkelmogelijkheden.
 • Opname in het ABP-pensioenfonds.
 • Een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering.
 • Een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, salaris of lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het Stadhuis.
Procedure

De begeleiding van het traject is in handen van K+V en een eerste kennismaking zal in Veenendaal zijn in week 39.

De procedure is gericht op gesprekken in de eerste week van oktober en kent een drietal rondes. De gemeente Den Haag is nauw betrokken, het is een belangrijke positie. De eerste gespreksronde is gepland op maandagochtend 5 oktober en donderdagochtend 8 oktober. De tweede gespreksronde is gepland op woensdag 14 oktober. De derde gespreksronde is gepland op woensdag 28 oktober.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. De reactietermijn sluit op zondag 20 september. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Roel Roelfzema (06 43873326). Roel begeleidt deze opdracht.
Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Productgroepmanager Sportvoorzieningen
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.