Programmadirecteur Techniek en Technologie Onderwijs voor Unicoz Onderwijsgroep

Nieuwsgierige onderwijsversneller en sensitieve bouwer
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Unicoz Onderwijsgroep

“Bij Unicoz vinden wij ieder kind uniek”

Unicoz Onderwijsgroep is een stichting die primair en voortgezet onderwijs verzorgt in Zoetermeer. Met ongeveer 1.000 professionele medewerkers biedt de onderwijsgroep aan ruim 6.000 leerlingen in het basisonderwijs en 3.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs een veilige en uitdagende leeromgeving. Alle 26 scholen, waaronder rooms-katholieke en protestants-christelijke basisscholen, een interconfessionele school, een school voor speciaal basisonderwijs en een school voor het voortgezet onderwijs met twee locaties, creëren een leerklimaat waarin leerlingen zich optimaal en veelzijdig kunnen ontwikkelen. Hierbij heeft elke school zijn eigen sfeer en kernkwaliteiten. Uitgangspunt bij alles is de overtuiging dat iedere leerling uniek is en zijn of haar talenten voluit moet kunnen ontplooien. Om continu de meest ideale leer-, werk- en leefomgeving te blijven bieden, is Unicoz Onderwijsgroep voortdurend in beweging en bezig met vernieuwing, ontwikkeling en optimalisering van het onderwijs en de organisatie. De scholen worden ondersteund door het stafbureau (HR, Financiën, Huisvesting, Onderwijs & Kwaliteit, Communicatie & PR en ICT).

Wat wij de komende jaren gaan doen (strategisch perspectief 2026):
Wij bieden kansrijk onderwijs voor ieder kind.
Wij creëren ontwikkelkansen voor onze medewerkers.
We hanteren een op samenwerking gericht besturingsconcept.
We bouwen aan sterke partnerschappen met externe partijen.
Onze scholen ontwikkelen een sterk en onderscheidend profiel.

Functie

Programmadirecteur Techniek en Technologie Onderwijs

Het bestuur heeft in het najaar van 2022 besloten om te komen tot een bestuursbrede visie op techniek- en technologieonderwijs. Tevens is Unicoz penvoerder STO in de sterktechniekregio Zoetermeer. Het visievormingstraject is in maart 2023 afgerond, nu begint de uitvoering en implementatie. Om dit bestuursbreed aan te pakken, zoekt Unicoz een Programmadirecteur Techniek en Technologie Onderwijs.

In de komende vier jaar wil Unicoz bereikt hebben dat er een duidelijk en aantrekkelijk techniek- en technologieonderwijsaanbod ligt voor de leerlingen in Zoetermeer. Een onderwijsaanbod dat start in het PO en doorloopt naar het VO en aansluit op het MBO, het bedrijfsleven en een leven lang leren. Zoetermeerse leerlingen groeien op met leerkrachten en docenten die meester zijn in de techniek en technologie en de wereld van techniek en technologie binnenbrengen in hun onderwijs. Zichtbaar, merkbaar en voelbaar. Voelbaar met een Techlab of Technohub, werkplaatsen en belevenisplaatsen waar leerlingen, leerkrachten, docenten en partners elkaar ontmoeten en samenwerken. Er zijn crossovers in VO en PO én bedrijfsleven. Ook merkbaar omdat meetbaar meer leerlingen kiezen voor techniek/technologie en meetbaar meer leerkrachten en docenten zich betrokken voelen bij techniek en technologie. Dat gaat dan natuurlijk samen met een krachtige versterking aan het Sterk Techniek Onderwijs en haar samenwerkingspartners in de regio.

De programmadirecteur doet het niet alleen. Samen met de schooldirecties, partners en medewerkers van Unicoz is er ruimte voor de opzet van een programmateam en werkgroepen. Er is een begroting die ruimte biedt voor actie en tegelijk vraagt het ook ondernemerschap om middelen te vergaren en in te zetten voor het programma. De Programmadirecteur rapporteert aan de voorzitter College van Bestuur.

Schakelkracht Communicatief Aanstekelijk Toegankelijk Resultaatgericht Energiek Doorzettingsvermogen Praktisch Teamspeler Procesmatig Inspirerend

Profiel

Nieuwsgierige onderwijsversneller en sensitieve bouwer

Nieuwsgierige onderwijsversneller

Jij snapt de leerkracht, de docent, wat hen drijft en dus wat werkt om echt iets nieuws te gaan doen. Om in beweging te komen, een beweging te creëren, heb je momentum nodig. Jij kan dat samenbrengen. Onderwijs is techniek en technologie, jij kan het praktisch verbinden. Omdat jij de leerkracht snapt, snap je wat zij nodig hebben om echt mee te doen. Wat de leerlingen nodig hebben om mee te doen. Hoe je er ook voor zorgt dat het beklijft, geborgd wordt. Jij bent aanstekelijk inspirerend en enthousiast over techniek- en technologieonderwijs. Wat het bijdraagt aan het onderwijs en aan onze maatschappij waarvoor wij de leerling opleiden.

Sensitieve bouwer

De tekeningen zijn klaar en nu moet gebouwd worden. Jij kunt bouwen, zichtbaar maken en stappen maken van klein naar uiteindelijk groot. Bouwen van netwerken en bouwen van samenwerking. Met jou werkt iedereen graag samen en je inspireert om te realiseren. Techniek en technologie hoort bij jou. Je kent de spelers in het vak, de partners en het bedrijfsleven, je nodigt uit en verbindt om samen zichtbaar te bouwen aan scholen en werkplaatsen waar techniek en technologie echt samen komen. Jij snapt dat samen doen, zorgt voor ontdekken en ontdekken, zorgt voor leren.

Als onderwijsversneller breng je programma-/projectervaring mee en kennis en inzicht in onderwijs. Techniek en technologie zijn jouw terreinen, je kent het werkveld en het brede onderwijsveld. Je beweegt makkelijk in de netwerken en de politiek en brengt wellicht ook subsidie-ervaring mee. En als delen van het profiel (nog) niet passen dan heb je talent en lef om snel te groeien op de ontbrekende delen.

Aanbod

Mooie rol met een sterke maatschappelijke relevantie

Deze bijzondere uitdaging geeft je een unieke kans om echt te gaan voor de ontwikkeling van het brede techniekonderwijs voor het kind tussen 0-18 jaar. De kans om schotten en barrières weg te nemen en te bewijzen dat techniek overal is en zeker in het onderwijs. Unicoz biedt een uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden. Inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring binnen schaal 14 CAO VO. Je wordt aangesteld voor een periode van vier jaar.

Unicoz kijkt breed, staat open voor nieuwe mogelijkheden en sluit niemand uit. Als delen van het profiel heel goed passen en delen (nog) niet, reageer dan toch of bel met Johannes Arets die de procedure voor Unicoz namens K+V begeleidt.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start  ‘s ochtends met een eerste korte ontmoeting (speeddate) met verschillende mensen van de organisatie. In de speeddates willen we graag jou als persoon leren kennen. We zijn nieuwsgierig naar jou! Is er een goede ontmoeting, dan gaan we later op diezelfde dag verder met een diepgaand gesprek over de opdracht, je ervaringen en de match voor jou en voor Unicoz.

De selectiegesprekken zijn gepland op donderdag 29 juni. Het streven is de procedure voor midden juli af te ronden.

Geïnteresseerd

Verbind jij technologie echt met ons onderwijs?

Ben je geïnteresseerd en vooral gecommitteerd aan de mooie opdracht die er ligt? We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij jouw reactie uiterlijk 20 juni tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met Johannes Arets (06-10260480) die de procedure begeleidt.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd om online de Quinn managementrollen meting in te vullen. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.