K+V werving selectie interim management

Strategisch en praktisch leider en een prettig mens

Nieuwegein
Organisatie |

Gemeente Nieuwegein

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 61.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en uitstekend openbaar vervoer.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt.

De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een prettige werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief.

Doelstelling is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving. De organisatiefilosofie is gebaseerd op werken vanuit de bedoeling, als één organisatie en met eigenaarschap.

OPGAVEN
In 2015 is een ‘Transformatie-agenda Sociaal Domein’ opgesteld. Deze agenda heeft betrekking op het integrale sociale domein met twee inhoudelijke doelstellingen als uitgangspunt:

 • passende ondersteuning voor de inwoners, jong en oud, die dit nodig hebben
 • een hoog niveau van participatie van alle inwoners, met en zonder beperking

Binnen deze agenda zijn zeven programmalijnen ontwikkeld die geleid worden door gedreven programmamanagers. De programmaleider werkt als functioneel leidinggevende samen met het team van programmamanagers aan de realisatie van het totale programma. Het programmateam werkt vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, waarbij het afdelingshoofd hiërarchisch leidinggevende is. De gemeentesecretaris is ambtelijk opdrachtgever voor de Transformatie-agenda.

Inmiddels is de laatste fase van de transformatie-agenda (looptijd 2019–2021) vastgesteld. In deze fase is de grootste uitdaging het getransformeerd werken te borgen in de gemeentelijke organisatie en bij de partners in de stad.

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein staan niet stil. Naast de aansturing van het programma is het daarom ook van belang om te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en de strategische implicaties hiervan voor de doorontwikkeling van de beleidsagenda binnen het sociaal domein.

Functie | Programmaleider Transformatie Sociaal Domein

Je geeft sturing aan de uitvoering van fase 3 van de transformatie-agenda en draagt bij aan de verdere koersontwikkeling van het sociaal domein in Nieuwegein.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de onderlinge afstemming tussen de verschillende programma’s (ontkokering) en de samenwerking zowel binnen de gemeentelijke organisatie, als met inwoners en andere partijen in de stad. Binnen de gemeentelijke organisatie werk je in een prettig bestuurlijk-ambtelijk samenspel aan de gestelde doelen en bijhorende programmalijnen. Je bent de spin in het web, waarbij je (bestuurlijke) ambities verbindt met de benodigde personele capaciteit en prioritering. Je hebt daarvoor intensief contact met zowel bestuurders, als management en medewerkers.

Je neemt deel aan het programmaleidersoverleg van de regio Lekstroom. Hier stem je af waar regionaal kansen liggen voor samenwerking en reflecteer je op strategisch niveau op de resultaten die gezamenlijk zijn bereikt met betrekking tot onder andere inkoop van jeugdzorg en Wmo en wat dit betekent voor toekomstige opgaven.

Je onderhoudt een netwerk met regionale en lokale partners die voor Nieuwegein relevant zijn.

Als programmaleider ben je strategisch adviseur van het college van B&W op het integrale gebied van het sociaal domein. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, waarbij je signaleert welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen, waar mogelijke kansen liggen en waar knelpunten kunnen ontstaan.

Strategisch Bruggenbouwer-met-Realisatiekracht Praktisch Verbinder Communicatief

Profiel | Inspirerende verbinder

Bereikt resultaten door: realisatiekracht, mensen en belangen bij elkaar te brengen, te sturen zonder dwingend te zijn, een hoge gunfactor, te schakelen tussen beleid, strategie en uitvoering.

Kortom: een strategisch én praktisch leider en een prettig mens.

Je bent een bruggenbouwer en verbinder. Vanuit een helikopterview ben je in staat inhoudelijk en procesmatig mee te denken over alle onderwerpen die het sociaal domein aangaan. Je bent sterk in het uitzetten van processen die leiden tot integrale resultaten met een hoge mate van participatie vanuit de stad en de organisatie. Je staat stevig in je schoenen, bent gedreven om zaken goed af te ronden en hebt een goed gevoel voor (politieke) gevoeligheden en weerstanden. Je hebt ruime relevante werkervaring en kennis. Flexibiliteit, openheid en inlevingsvermogen behoren tot je kernkwaliteiten. Je hebt oog voor wat er speelt binnen alle werkterreinen van de gemeentelijke organisatie en houdt daar in je werk rekening mee. Je weet mensen te motiveren, enthousiast te maken en biedt ze ondersteuning in hun werk, niet vanuit hiërarchie, maar vanuit een persoonlijke meerwaarde die jij te bieden hebt!

Je bent een inspirerende verbinder die op basis van je inhoudelijke visie beleidsmedewerkers en sociaal professionals weet te binden aan de transformatie-agenda. Je hebt daarbij ook oog voor de grenzen die in de praktijk worden ervaren en weet deze te verleggen door aansprekende implementatie strategieën.

Je bent iemand die:

 • Sturend is zonder dwingend te zijn
 • Creatief en oplossingsgericht is / ‘out of the box’
 • Verbindt, luistert en verschillen weet te overbruggen
 • Omgevingsbewust is en een goede bestuurlijke antenne heeft
 • Resultaatgericht en doortastend is en die makkelijk schakelt tussen strategie en operatie
 • Communicatief en netwerkvaardig is
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau met brede kennis van het sociaal domein
 • Transparant is en graag verantwoording aflegt in bondige en heldere rapportages
 • Prettig in de omgang is en bij voorkeur anderen laat schitteren
Aanbod

Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris € 6.240 (functieschaal 13*) bruto per maand. Daarnaast kent de gemeente een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Ook heeft Nieuwegein goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
*) = de definitieve functieweging moet nog plaatsvinden.

Procedure

De werving en (voor)selectie worden uitgevoerd door K+V. Gesprekken bij K+V zijn op dinsdag 28 en woensdag 29 januari, de gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in de weken van 3 en 10 februari, we streven ernaar de procedure vóór 15 februari af te ronden.

Geïnteresseerd | Ben jij de programmaleider die we zoeken?

Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo spoedig mogelijk – uiterlijk dinsdag 21 januari – te reageren door bij ‘Solliciteer Direct’ jouw cv en motivatie te uploaden.

Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je vanaf maandag 6 januari telefonisch contact opnemen met Michiel van Wessem (06 52008834).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Programmaleider Transformatie Sociaal Domein
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.