K+V werving selectie interim management

Strategisch en praktisch leider en een prettig mens

Nieuwegein
Organisatie |

Gemeente Nieuwegein

Nieuwegein is een jonge, levendige stad met historische accenten. Een complete stad met veel ruimte en groen, uitstekende voorzieningen en moderne woningen voor ongeveer 61.000 inwoners. Nieuwegein ligt centraal en heeft eigen aansluitingen op de doorgaande autowegen A27, A2 en A12 en uitstekend openbaar vervoer.

De gemeentelijke organisatie is informeel en ambitieus. Met circa 550 medewerkers wordt gewerkt aan een toekomstbestendige en bedrijvige stad. Het prachtige, moderne en lichte Stadshuis staat in het levendige centrum van Nieuwegein met volop winkels in de buurt.

De lijnen in de organisatie zijn kort, er is een informele werksfeer en er is volop ruimte voor nieuwe ideeën en eigen initiatief. De bedoeling van de organisatie is om bij te dragen aan een bloeiende Nieuwegeinse samenleving.

De organisatiefilosofie kent de volgende uitgangspunten:

 • wij werken vanuit de bedoeling
 • wij zijn één organisatie
 • wij vertonen eigenaarschap

De programmaleider werkt vanuit de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) die samen met de afdeling Geynwijs het sociaal domein vormt. In de afdeling Geynwijs zijn de uitvoeringstaken ondergebracht. MO is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het beleid op het gebied van maatschappelijke opgaven. Voorbeelden van het brede scala aan onderwerpen waarop het beleid zich richt zijn: sport, onderwijs, jeugd & jongeren, kunst & cultuur, evenementen, Wet maatschappelijk ondersteuning en werk & inkomen.

DE OPGAVEN
Om goed invulling te geven aan de nieuwe taken als gevolg van de decentralisaties binnen het sociaal domein is in 2015 een ‘Transformatie-agenda Sociaal Domein’ opgesteld. Deze agenda heeft twee inhoudelijke doelstellingen:

 • passende ondersteuning voor onze inwoners, jong en oud die dit nodig hebben
 • een hoog niveau van participatie van alle inwoners, met en zonder beperking

In het kader van deze agenda zijn zeven programmalijnen ontwikkeld die ‘getrokken’ worden door programmamanagers. De programmaleider stuurt op realisatie van het totale programma en maximale verbinding tussen de programmalijnen en tussen het programma en andere beleidsdoelstellingen binnen de gemeente.

Onlangs is ‘fase 3’ van de transformatie-agenda vastgesteld (looptijd 2019–2021). In deze fase staan duurzame invulling en borging van getransformeerd werken centraal. Uitrol van de programma’s, versterking en ontwikkeling van samenwerking en het leggen van verbindingen op alle niveaus, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie vormen in deze fase dus de belangrijkste opgaven. Bovendien wordt nog sterker ingezet op integraal werken, preventie en (vroeg)signalering van problemen.

De ontwikkelingen binnen het sociaal domein staan niet stil. Naast de aansturing van het programma is het van belang om vooruit te blijven kijken en de strategie te bepalen met betrekking tot de doorontwikkeling van de beleidsagenda binnen het sociaal domein.

Functie | Programmaleider Transformatie Sociaal Domein

Je geeft sturing aan de uitvoering van fase 3 van de transformatie-agenda en draagt bij aan de verdere koersontwikkeling van het sociaal domein in Nieuwegein.

Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de onderlinge afstemming tussen de verschillende programma’s (ontkokering) en de samenwerking zowel binnen de gemeentelijke organisatie als met inwoners en andere partijen in de stad.

Binnen de gemeentelijke organisatie werk je in een prettig bestuurlijk-ambtelijk samenspel aan de gestelde doelen en bijhorende programmalijnen. Je bent de spin in het web, waarbij je (bestuurlijke) ambities verbindt met de benodigde personele capaciteit en prioritering. Je hebt daarvoor intensief contact met zowel bestuurders, als management en medewerkers.

Je neemt deel aan het programmaleidersoverleg van de regio Lekstroom. Hier stem je af waar regionaal kansen liggen voor samenwerking en reflecteer je op strategisch niveau op de resultaten die gezamenlijk zijn bereikt met betrekking tot onder andere inkoop van jeugdzorg en Wmo en wat dit betekent voor toekomstige opgaven.

Je onderhoudt een netwerk met regionale en lokale partners die voor Nieuwegein relevant zijn.

Als programmaleider ben je tevens strategisch adviseur op het integrale gebied van het sociaal domein. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies, waarbij je signaleert welke ontwikkelingen er op de gemeente afkomen, waar mogelijke kansen liggen en waar knelpunten kunnen ontstaan. Je kijkt daarbij over de grenzen van het sociaal domein en stemt met strategisch adviseurs van andere domeinen af wat je ziet aan mogelijke kansen, bedreigingen, sterktes, zwaktes en nieuwe ontwikkelingen.

Strategisch Bruggenbouwer Praktisch Verbinder Communicatief

Profiel

Bereikt resultaten door: realisatiekracht, mensen en belangen bij elkaar te brengen, te sturen zonder dwingend te zijn, een hoge gunfactor, te schakelen tussen beleid, strategie en uitvoering.

Kortom: een strategisch én praktisch leider en een prettig mens.

Je bent een bruggenbouwer en verbinder. Vanuit een helikopterview ben je in staat inhoudelijk en procesmatig mee te denken over alle onderwerpen die het sociaal domein aangaan. Je bent sterk in het uitzetten van processen die leiden tot integrale resultaten met een hoge mate van participatie vanuit de stad en de organisatie. Je staat stevig in je schoenen, bent gedreven om zaken goed af te ronden en hebt een goed gevoel voor (politieke) gevoeligheden en weerstanden. Je hebt ruime relevante werkervaring en kennis. Flexibiliteit, openheid en inlevingsvermogen behoren tot je kernkwaliteiten. Je hebt oog voor wat er speelt binnen alle werkterreinen van de gemeentelijke organisatie en houdt daar in je werk rekening mee. Je weet mensen te motiveren, enthousiast te maken en biedt ze ondersteuning in hun werk, niet vanuit hiërarchie, maar vanuit een persoonlijke meerwaarde die jij te bieden hebt!

Je bent een inspirerend verbinder die op basis van je inhoudelijke visie beleidsmedewerkers en sociaal professionals weet te binden aan de transformatie agenda. Je hebt daarbij ook oog voor de grenzen die in de  praktijk worden ervaren en weet deze te verleggen door aansprekende implementatie strategieën.

Je bent iemand die:

 • Sturend is zonder dwingend te zijn
 • Creatief en oplossingsgericht is / ‘out of the box’
 • Verbindt, luistert en verschillen weet te overbruggen
 • Omgevingsbewust is en een goede bestuurlijke antenne heeft
 • Resultaatgericht en doortastend is en die makkelijk schakelt tussen strategie en operatie
 • Communicatief en netwerkvaardig is
 • Beschikt over een academisch werk- en denkniveau met brede kennis van het sociaal domein
 • Transparant is en graag verantwoording aflegt in bondige en heldere rapportages
 • Prettig in de omgang is en bij voorkeur anderen laat schitteren
Aanbod

Het gaat om een functie voor 36 uur per week. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris € 5.984,– (functieschaal 13*) bruto per maand. Daarnaast kent de gemeente een Individueel Keuzebudget (IKB) van 17,05% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. Ook heeft Nieuwegein goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

*) = de definitieve functieweging moet nog plaatsvinden.

Procedure

De werving en voorselectie worden uitgevoerd door K+V. Gesprekken bij K+V zijn in de week van 14 oktober, de gesprekken bij de opdrachtgever worden gepland in de week van 21 oktober, we streven ernaar de procedure vóór eind oktober af te ronden. Beoogde startdatum is uiterlijk 1 januari 2020.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd voor bovengenoemde functie, dan vragen wij je zo spoedig mogelijk te reageren door bij ‘Solliciteer Direct’ jouw cv en motivatie te uploaden. Voor inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je telefonisch contact opnemen met Michiel van Wessem (06 52008834).

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijke profielmeting te maken.

Programmaleider Transformatie Sociaal Domein
Vast
36 UUR

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.