Gedreven en innovatieve teamleider

Westen van het land
Organisatie |

Gemeente

Grote gemeente in het westen van het land.

Functie | Programmamanager Inburgering

De interim programmamanager is verantwoordelijk voor de voorbereiding op de implementatie van de nieuwe inburgeringswet die per 1 januari 2021 ingaat. Dit doet de programmamanager, in nauwe afstemming met de verantwoordelijke portefeuillehouders, gemeentelijke diensten (sociale zaken & werkgelegenheid, Publiekszaken, Onderwijs) alsmede maatschappelijke organisaties en leveranciers. De programmamanager verbindt bestaande projecten op het gebied van inburgering met nieuwe, door hem-/haarzelf vorm te geven initiatieven. Tevens draagt de programmamanager zorg voor de verankering van de uitvoering van de nieuwe wet binnen de staande organisatie. De werkzaamheden zien er in grote lijnen als volgt uit:

  • Opstellen en inrichten van een programmaplan, waarin visie, doelen, governance, activiteiten, communicatie en financiën.
  • Al bestaande projecten rond inburgering verbinden met het nieuwe programma.
  • Draagvlak creëren en onderhouden voor het programma binnen de gemeente en bij externe stakeholders, zoals taalaanbieders en maatschappelijke organisaties.
  • Managen van het programma, aansturen van projecten, monitoren en rapporteren.
  • Advisering over de inrichting, financiering en governance van de uitvoering Inburgeringswet vanaf 2021.

Bouwer Draagvlakontwikkelaar Knopendoorhakker Volhouder Inventief Praktisch Pragmatisch

Ruime ervaring met programmatisch werken

Profiel

Wij zoeken een programmamanager die sterk is in het neerzetten van een nieuwe structuur en daarbij creatief gebruik maakt van al bestaande structuren en werkwijzen. De programmamanager bouwt makkelijk en snel een netwerk op, zowel binnen de gemeente, als daarbuiten met betrokken stakeholders. Indien nodig worden barrières doorbroken met behoud van relaties. Vanzelfsprekend gaan we er vanuit dat de programmamanager affiniteit met en enige kennis heeft van het thema inburgering.

Kortom: een programmamanager die stevig in zijn schoenen staat, knopen kan doorhakken en volhardend is als het gaat om het halen van de programmadoelen, waarbij constant gewerkt wordt aan het vergroten van het draagvlak.

Kerncompetenties:
Visie, omgevingsbewustzijn, uitstekend ontwikkelde vaardigheden op gebied van samenwerken, inspirerend vermogen en ontwikkelingsgerichtheid, overtuigingkracht, doorzettingskracht en resultaatgerichtheid met oog voor doel- en rechtmatigheid.

Aanbod

De opdracht start zo spoedig mogelijk, uiterlijk per medio oktober, voor één jaar; mogelijk met verlenging. Je bent fulltime beschikbaar.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze functie? We verzoeken uiterlijk zondag 15 september aanstaande te reageren door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie, met tarief-indicatie, te uploaden.
Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Michiel van Wessem, partner (06-5200 8834).

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken.

Programmamanager Inburgering
Interim
40

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.