Projectleider implementatie herpositionering GAD/G4-gemeente

Westen
Functie | Projectleider a.i.

Projectleider implementatie herpositionering GAD/G4-gemeente.

Opdracht

Recent heeft de Raad het besluit genomen om te kiezen voor de GAD-variant – uit een extern onderzoek met vier varianten – waarin de taken en activiteiten voor het College en de Raad scherp worden onderscheiden. In deze variant worden tweede of derdelijns-activiteiten voor het College in de ambtelijke organisatie belegd. De werkgeversrol en aansturing van de GAD liggen bij de Raad. Jouw opgave ligt in het maken van een plan/inventarisatie – als uitwerking van het Raadsbesluit – voor het komende traject (planning, uitwerking en bewaking) met als resultaat een reorganisatieplan waarover besluiten kunnen worden genomen. Dit plan bevat -in ieder geval- de volgende punten:

  • Het uitwerken van de gevolgen in personele zin voor de GAD, Raadsorganisatie en de ambtelijke organisatie;
  • Het uitwerken van de budgetverantwoordelijkheid, de wijze van aansturing en de werkgeversrol;
  • Het positioneren van de secretaris van de rekeningencommissie;
  • Het aanpassen van de (organisatie)regelingen (zoals rekeningencommissie, controleverordening en organisatieregeling);
  • Het vormgeven van de sturingsrelatie door de Raad (via een bedrijfsvoeringscommissie).

Je rapporteert aan de Stuurgroep reorganisatie GAD.

Profiel

Een relevant WO-diploma, met aantoonbare kennis van het werken van accountants in het publieke domein.
·  Ruime ervaring als projectleider in het publieke domein, en het leiden van reorganisaties.
·  Je bent scherp op de inhoud en zacht op de relaties, waarbij je beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
·  Je komt snel tot de kern, flexibel waar mogelijk en standvastig waar nodig.
·  Bij voorkeur heb je ervaring in het werken in een duale omgeving, waarbij je communiceert met de Raad en de ambtelijke organisatie.
·  Je houdt van een unieke en dynamische omgeving waarin je je kunt laten zien als krachtig projectleider.

Resultaatsgericht Flexibel Stevige-gesprekpartner Deskundige Planmatig Bruggenbouwer Samenwerker Politiek-bestuurlijk Sensitief

Voorwaarden

Een opdracht voor 26 uur per week (tot 1 -1-2023) met een mogelijkheid tot verlenging.

Geïnteresseerd

Ben je geïnteresseerd in deze opdracht? We vragen je snel te reageren door bij “solliciteer direct” je CV en motivatie te uploaden (uiterlijk 14 april a.s.). We zien in jouw brief graag een indicatie van jouw uurtarief. Gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 22 april. Je kunt je inhoudelijke vragen stellen aan Micha van Aart (06-4639 0312) en Helga Bijker ( 06-2269 8599).

Projectleider a.i.
Interim
26 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.