Rector-Bestuurder – College Hageveld

Motiverende en bevlogen leider
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

College Hageveld

College Hageveld is gehuisvest in een sfeervol monumentaal gebouw op het landgoed Hageveld in Heemstede. Het landgoed is omringd door bos en weiland. Leerlingen en medewerkers kunnen in de pauzes, tijdens de sportlessen en buitenactiviteiten genieten van de mooie omgeving. De school is een categoriaal atheneum en telt ongeveer 1.400 leerlingen, die van zo’n honderd basisscholen uit de regio Zuid-Kennemerland en uit de regio Haarlemmermeer komen. Er werken circa 150 enthousiaste en betrokken medewerkers.

De school heeft belangrijke kernwaarden. Deze waarden zijn vertrouwen, betrokkenheid en ontplooiing. College Hageveld gelooft dat vertrouwen belangrijk is om goed te kunnen leren. Bij Hageveld kunnen leerlingen zichzelf zijn en zich veilig voelen, kansen grijpen, verantwoordelijkheid nemen en van gemaakte fouten leren. Zij voelen zich betrokken bij de maatschappij en tonen interesse in anderen. Het onderwijs op College Hageveld biedt veel mogelijkheden om jezelf te ontplooien, zowel binnen als buiten de lessen.

Onderwijsontwikkeling en VIA Hageveld

Het afgelopen schooljaar heeft in het teken gestaan van het verder doorontwikkelen van de Hageveld uren- en het toetsbeleid in het kader van het continu verbeteren van het leerproces van de leerlingen en de kwaliteit van onderwijs. In het nieuwe schooljaar zal een aantal aanpassingen in het beleid worden ingevoerd zoals formatief handelen en verminderen van de summatieve toetsdruk.

Hageveld voorziet in een aparte voltijds onderwijsstroom waar meer- en hoogbegaafde leerlingen de gelegenheid krijgen op een andere manier te leren. De naam van deze afdeling is VIA Hageveld.

Functie

Rector-Bestuurder

Bestuur en leiding

Hageveld is een stichting met momenteel nog een ‘one-tier’ bestuursstructuur. Het bestuur bestaat uit een rector-bestuurder (uitvoerend) die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en vijf toezichthoudend bestuurders (niet uitvoerend), waaronder de voorzitter. De rector-bestuurder wordt in de dagelijkse leiding bijgestaan door een conrector die zich bezighoudt met financiën en bedrijfsvoering en 4 ervaren afdelingsleiders.

Recentelijk is het proces in gang gezet om de bestuursstructuur te herzien van een one-tier bestuursstructuur naar een two-tier structuur met een bestuurder (tevens zijnde rector), die eindverantwoordelijk is voor de Onderwijsstichting College Hageveld met daarboven een meer op afstand staande Raad van Toezicht. Dit proces zal zijn afgerond voor de benoeming van de nieuwe rector-bestuurder. Samen met de nieuwe rector-bestuurder zal aan de verdere invulling van de structuur van het team worden gewerkt.

Als rector-bestuurder van een categorale éénpitter heb je een breed takenpakket. Intern ben je met de schoolleiding gericht op:

  • De kwaliteit van het onderwijs. Thema’s die momenteel spelen zijn de implementatie van het formatief handelen en het nieuwe toetsbeleid. Daarnaast spelen ook maatschappelijke (onderwijskundige) ontwikkelingen een rol zoals kansengelijkheid, brede brugklas en technologische innovaties.
  • Collega’s. Je ontwikkelt en implementeert het strategisch personeelsbeleid, draagt bij aan een lerende organisatie en ontwikkelt Hageveld als opleidingsschool. Als rector-bestuurder ben je een belangrijke cultuurdrager en help je de informele cultuur en sterke organisatie te continueren.
  • Financiën & facilitair. Je draagt zorg voor het bestendigen van onze financiële positie en het behoud van het historische pand en landgoed.
  • Bestuur & Medezeggenschapsraad. Je werkt nauw samen met de Medezeggenschapsraad, de leerlingenraad en de Raad van Toezicht en draagt zorg voor de kwaliteit van bestuurlijk handelen conform de Code Goed Onderwijsbestuur VO.

Extern ben je erop gericht om een goede samenwerking te realiseren met de relevante stakeholders. Dat zijn onder andere het Samenwerkingsverband Kennemerland, de Gemeente Heemstede, maar ook de Onderwijsinspectie, de onderwijsregio (RATO) en ROSA als opleidingsschool.

Ontwikkelen Uitdagen Sensitief Verantwoordelijk Laagdrempelig Nieuwsgierig Zichtbaar

Profiel

Motiverende en bevlogen leider

Motiverende leider

In jouw leiderschap ben je in staat boven en ook tussen de partijen te staan. Anders durven kijken, stimuleren en goede ideeën omarmen. Je ziet en legt verbanden, houdt het grote geheel integraal in de gaten en bewaakt het gezamenlijke perspectief van Hageveld. Dit doe je samen met ambitieuze collega’s. Je wakkert aan, daagt uit en stimuleert eigenaarschap. Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt en blijft. Je zorgt ervoor dat één plus één drie wordt. Hierdoor geef je jezelf en de organisatie een herkenbaar onderscheidend vermogen. Daarnaast bevorder je het om mensen met elkaar te laten samenwerken.

Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt uit waarom je iets doet, zodat je de mensen meeneemt. Daarbij durf je ook het besluit te nemen, keuzes te maken en bezit je implementatiekracht om de strategie vervolgens ook echt uit te voeren. College Hageveld als categoraal atheneum is een éénpitter, en als rector-bestuurder draag je zelfstandig de eindverantwoordelijkheid voor het bestuur van Hageveld.

Inhoudelijk bevlogen

Jouw passie voor leerlingen, ontwikkeling en goed onderwijs is duidelijk zichtbaar. Deze bevlogenheid breng je enthousiast over aan jouw omgeving, intern en extern. Dat maakt dat je vanzelfsprekend gezien wordt als een goede sparringpartner en welkom bent in relevante netwerken en samenwerkingen. Op inhoud en passie leg je de verbinding met in de regio relevante stakeholders.

Je bent niet alleen zelf bevlogen maar ook op zoek naar de passie en drijfveren van anderen; collega’s, leerlingen en de mensen om je heen binnen en buiten de organisatie. Je wilt weten wat er echt verteld wordt, snappen wat het betekent voor de ander en oplossingen aanreiken en toepassen. Je erkent en herkent het fundament dat er nu ligt en gebruikt dit om samen met de leerlingen, docenten teams en de schoolleiding te werken aan verdere ontwikkeling en vernieuwing. Dat doe je onder meer door open te staan en te delen, door zelf zichtbaar te zijn en anderen zichtbaar te maken. Je kunt meebewegen zonder de inhoud, de kwaliteit en de doelen los te laten. Daarbij durf je kritische vragen te stellen. Doordat je sterk inhoudelijk op de hoogte bent van de (onderwijs) ontwikkelingen kun je intern optreden als een faciliterend leider die vakkundig meedenkt en vormgeeft.

Wat breng je mee?
Je kunt mensen samenbrengen en houdt van bouwen. Je gelooft in ontwikkeling voor iedereen. Ondertussen sta je zelf ook open voor nieuwe uitdagingen en ben je altijd op zoek naar wat wél kan. Je staat bekend als een betrouwbare leidinggevende en je vindt het leuk te opereren in een complexe omgeving. Je bezit bestuurlijke kwaliteiten. Daarbij mag je ook zelf nog wat te leren hebben. In ieder geval durf en wil je de eindverantwoordelijkheid dragen.

Aanbod

open en inspirerende omgeving

Wil jij jezelf en anderen verder ontwikkelen in een organisatie die zich kenmerkt als laagdrempelig, gericht op de relatie, ambitieus en kritisch? En dan ook nog eens op een prachtige locatie? Dan ligt deze mooie rol voor jou klaar.

Inschaling vindt plaats op basis van de CAO Bestuurder funderend onderwijs (schaal BB) en de totale bezoldiging valt binnen hetgeen is toegestaan op grond van de WNT.

Procedure

ontmoeten, onderzoeken en kiezen

Het wervingstraject zal bestaan uit drie onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie en het bestuur zult ontmoeten:Speeddates op donderdag 18 april. Hierin maak jij in drie korte gesprekken met kleine commissies kennis met diverse mensen uit de organisatie en bestuur en zij maken kennis met vooral jouw persoonlijkheid.

Slow op woensdag 24 april. Hier is ruimte voor meer aandacht en diepgang, vraag en antwoord.

Show op dinsdag 14 mei. Jij laat je toekomstige collega’s zien en ervaren wie je bent als leider en motivator.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan.

De bedoeling is om de procedure voor 1 juni 2024 af te ronden.

Geïnteresseerd

enthousiast en bevlogen?

We leren je graag kennen. Waar krijg jij energie van, waar ben je goed in en wat zijn jouw drijfveren? Ben jij ook nieuwsgierig? Dan zien wij jouw reactie graag uiterlijk woensdag 10 april 2024 tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Deze procedure wordt begeleid door Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor vragen en nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online Quinn-managementrollenmeting te maken. Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.