Rector Koning Willem II College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg

Inspirerend, communicatieve Leider en onderwijskundige verbinder
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Over de organisatie

Koning Willem II College

HOFLEVERANCIER VAN TALENT SINDS 1866

Het Koning Willem II College is een openbare school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo. In een prettige en overzichtelijke leeromgeving stimuleren we de leerlingen om het beste uit zichzelf te halen. We zijn er trots op dat veel leerlingen op een hoger niveau een diploma behalen dan vóór de brugklas voorspeld was. Onze leerlingen krijgen volop kansen zich op tal van terreinen te oriënteren, te verdiepen en te excelleren. Het Koning Willem II College biedt naast het reguliere gymnasium, atheneum, havo en mavo ook ruimte aan leerlingen met extra talent of interesse voor theater, kunst, ict, sport en wetenschap. Alle brugklassers kunnen naast het reguliere lesprogramma kiezen voor één van de plusprofielen. De vwo-leerlingen volgen bovendien het vak wetenschap. We zijn Topsport Talentschool en DaMu-school. Dat betekent dat we bijzondere faciliteiten mogen bieden aan topsporters en dansleerlingen. Omdat we kansen bieden aan toptalenten vinden wij het vanzelfsprekend om maatwerk te leveren. De school streeft ernaar voor iedereen een krachtige leeromgeving te creëren. We willen dat iedere leerling bij ons op school het antwoord vindt op de vraag “Waarin ben jij koning?”.

Met 180 medewerkers en circa 1.650 leerlingen vormen wij samen het Koning Willem II College. In de zomer van 2023 is onze nieuwbouw klaar. Dan stappen wij weer in een nieuwe fase die wij nu met veel energie aan het voorbereiden zijn. Nieuwe omgeving, nieuwe onderwijsvormen, nieuwe samenwerking. Nooit stil staan maar vooruit en keuzes maken voor een krachtige leeromgeving voor leerlingen én voor medewerkers. Een leeromgeving die kansen geeft.

Functie

Rector Koning Willem II College

Het KW II College staat voor een belangrijke fase. In het schooljaar 2023-2024 wordt de nieuwbouw in gebruik genomen. De belangrijkste stap is de keuze maken voor de onderwijsinrichting. Uit de voorbereide scenario’s moet een keuze worden gemaakt. Deze implementatie, passend in het schoolplan “gerichte groei, blijvende bloei”, is de volgende belangrijke stap. De uitdaging is om dit te realiseren door ruimte te bieden en vertrouwen te geven, eigen verantwoordelijkheid vergroten, creativiteit houden en bevorderen, en door betrokkenheid en plezier van iedereen die op de school leert en werkt te vergroten. Eigen regie geldt dus niet alleen voor leerlingen, maar ook voor alle medewerkers van de school.

Het past bij de school dat uitdagend en talentvol onderwijs hand in hand gaat met het bewust af en toe anders durven en mogen doen. Risico nemen binnen ruime kaders zorgt voor de vernieuwing die past bij het Koning Willem II College. Daar hoort dan ook een professionele aanspreek cultuur bij die er voor zorgt dat afspraken worden nagekomen en grenzen worden gerespecteerd.

Als rector van het KW II College heb je verschillende rollen:

  • Binnen de school stimuleer, inspireer en spoor je de ander aan zijn/haar talenten optimaal te benutten. Je weet wat er speelt en hebt oog voor collega’s.
  • Je bent eindverantwoordelijk voor de school en tevens sparringpartner op verschillende niveaus.
  • Je kijkt naar nieuwe onderwijsontwikkelingen, de veranderlijke markt en andere maatschappelijke uitdagingen. Daarbij heb je altijd het belang van de leerling voor ogen.
  • Jouw onderwijskundig leiderschap zorgt voor scherpte op de basis kaders van onderwijs en pedagogiek. Zorgt voor focus, een prettige sfeer en natuurlijk voor zichtbare resultaten voor leerlingen, ouders en medewerkers.
  • Je levert als lid van het Directieteam van SOVOT een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen en het beleid van de hele Stichting.
Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Daadkrachtig Teamspeler Betrokken Inspirerend Dienend Sturend

Profiel

Inspirerend, communicatieve leider en onderwijskundige verbinder

Inspirerend, communicatieve leider

Jij kan het overbrengen. Binnen en buiten. Met jouw aanstekelijke inspiratie breng je focus en energie en hou je de richting vast. Leerlingen, medewerkers, ouders en netwerkpartners zien je graag en horen je graag omdat je in staat bent om te inspireren én te realiseren. Iedereen weet waar het KW II College voor staat. Je kunt op het juiste moment het juiste zetje geven. De ander sterker maken en je teamleden beter en professioneler te laten werken. Iedereen voelt dat zijn of haar bijdrage er toe doet. Dus je kan ook terug stappen en de ander voor laten gaan. Maar jij houdt ook koers, zorgt dat de ruime kaders wel zorgen voor het juiste onderwijs speelveld.

Onderwijskundig verbinder

Onderwijs is waar het over gaat. Onderwijs gegeven door onderwijsprofessionals. Professionals met eigenaarschap die in de onderwijsleefgemeenschap elkaar aanspreken op dat doel; alle leerlingen kansen bieden. Jij weet teams daarop te verbinden en daarin het plezier te zoeken. Aandacht voor de ander, elkaar zien en in die verbinding de verbetering zoeken. Samen leren dus ook voor iedereen met eigen autonomie, respect voor elkaar, waardering van verschillen en gelijkwaardig.

Jij bent een leider waar je op kan bouwen. Je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Je stimuleert eigenaarschap en geeft ruimte voor ondernemerschap zodat anderen met plezier aan de slag kunnen gaan. Jij bent de rector die je terugziet in de school. Je bent toegankelijk. Natuurlijk ben je een onderwijskundig leider. Breng je ervaring mee als leider in het onderwijs met oog voor een goede basis op financiën en personeel. Je weet wat nodig is voor vernieuwingen in onderwijs en hoe je dat ook echt realiseert. Je hebt natuurlijk een academisch werk- en denkniveau.

Aanbod

Een zeer afwisselende en uitdagende rol als rector van een bijzonder mooie middelbare school in Tilburg. Voor deze rol biedt SOVOT een prima arbeidsvoorwaardenpakket conform de CAO-VO. Het betreft een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vaste aanstelling.

Procedure

Eerst onbevangen ontmoeten en dan kiezen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op dinsdag 11 oktober waarin je in drie korte gesprekken met zeer kleine commissies kennis maakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op dinsdag 18 oktober waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op donderdag 20 oktober waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 november af te ronden.

Geïnteresseerd

Pas jij in deze functie? Ben je geïnteresseerd in deze uitdaging? Dan zien wij graag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk dinsdag 4 oktober jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Johannes Arets (06-1026 0480) die de werving begeleidt.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken. Een assessment zal onderdeel uitmaken van de procedure.

 

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.