Vertalers die bouwen en beweging creëren

Eindhoven en omgeving
Organisatie |

Korein

Kinderen die lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich optimaal. Daaraan bijdragen vindt Korein hun belangrijkste taak. Door een warme sfeer te creëren, met volop persoonlijke aandacht. En minstens zo belangrijk: door uit te gaan van wat kinderen zelf kunnen, hoe klein ze ook zijn. Zij geven kinderen de ruimte om het zelf uit te vinden en op eigen wijze op ontdekking te gaan. Te klauteren en te klimmen. Initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan. Samen te lachen. En vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Want zij geloven dat kinderen daar beter van worden.

Korein biedt niet alleen de kinderen, maar ook de eigen medewerkers de mogelijkheid om te leren, een eigen pad te kiezen en initiatieven te nemen, door aandacht te besteden aan professionele en persoonlijke ontwikkeling. Welbevinden en betrokkenheid vormen samen de bril waardoor zij kijken, waarin het verrijken van kindontwikkeling het doel is.

Met ruim 110 locaties voor kinderopvang en een activiteitenaanbod in Brainport regio Eindhoven en Noord-Limburg, is Korein altijd dichtbij. Je ziet ze groeien bij Korein.

Wij zijn JONG

Korein is één van de merken van Wij zijn JONG. Wij zijn JONG geeft jongeren van 0 tot 21 jaar de begeleiding die nodig is om hen te helpen opgroeien tot sociale, bekwame en zelfstandige volwassenen. Zo willen zij een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van nu en de toekomst, door samen nieuwsgierigheid te prikkelen en een uitdagende, innovatieve en duurzame omgeving te bieden. Met de diverse diensten verrijkt Wij zijn JONG –direct en indirect– de ontwikkeling van kinderen en jongeren, vanuit verschillende divisies met eigen expertises. Wij zijn JONG is een waarde gedreven organisatie: Wij ontwikkelen, Wij zijn voorloper, Wij verbinden, Wij realiseren impact en Wij werken met plezier.

Wij zijn JONG gelooft dat zij haar toegevoegde waarde vergroot door samenspel en het opzoeken van synergie. De merken werken vanuit een gezamenlijke pedagogische visie en strategie. Bij Korein, één van deze merken, zijn ze op zoek naar meerdere regiomanagers zodat een nieuw team kan worden samengesteld dat mag gaan bouwen en samen met en in aanvulling op elkaar de organisatie kan laten groeien. Uiteraard in verbinding met alle medewerkers en met respect voor het prachtige fundament dat er ligt. Andere merken van Wij zijn JONG zijn onder andere Skar, Kwink, Edux en Kluppluz.

Functie | Regiomanagers

Samen met de andere regiomanagers, de directeur en de manager planning & advies vorm je het MT van de organisatie. Je geeft leiding aan de locatiemanagers (25-30 locaties), zorgt voor de kaders en begeleiding zodat zij hun werk goed kunnen uitvoeren en zoekt daarbij pro-actief de verbinding. Je bent financieel en bedrijfsmatig onderlegd, draagt graag de verantwoordelijkheid en bent een sparringpartner voor de directeur (tevens jouw leidinggevende) en de organisatie. De komende jaren is er veel te doen en te bouwen. Naast de ontwikkelingen binnen de sector, zijn er veel bewegingen bij Korein en Wij zijn JONG die de komende jaren een rol spelen. De belangrijkste opgaven voor de regiomanager zijn:

Organisatieontwikkeling  – Je bent ondernemend en gericht op verbetering. Gedreven door je passie voor het opgroeiende kind, wil je dat gespiegeld zien in een ontwikkelingsgerichte organisatie, waarbij je open staat voor alle initiatieven om het welbevinden van de kinderen en de medewerkers te bevorderen. Dat betekent ook een heldere organisatiestructuur en bedrijfsmatig werken. Wat doe je samen, waar harmoniseer je in processen en structuur en waar mag of moet het zelfs verschillen, zijn vraagstukken waar jij je de komende jaren mee bezig mag houden.

Leiderschap  – Je werkt vanuit vertrouwen en eigenaarschap en je zorgt ervoor dat met elkaar de juiste dingen goed worden gedaan. Je stimuleert en spoort jouw locatiemanagers aan hun talenten optimaal te benutten, spart waar mogelijk en stuurt waar nodig. Vanuit jouw rol wordt een bepaalde mate van zakelijkheid verwacht in cultuur, doelstellingen en omgangsvormen. Je weet de collega’s op een prettige en geaccepteerde manier te beïnvloeden en te versterken. Binden en boeien, focus brengen, aanspreken en aanspreekbaar zijn. Afspraak = afspraak.

Netwerker en verbinder – Je voelt je bij uitstek thuis in de rol van verbinder en creëert daarmee de juiste randvoorwaarden voor het functioneren van de locaties. Samen met de locatiemanagers maak je je sterk voor de kinderopvang en neem je of faciliteer je het initiatief in de relatie met gemeenten, onderwijsinstellingen, de (vertegenwoordiging van) ouders en andere samenwerkingspartners. Tevens stuur je op een soepele dienstverlening en ondersteuning door de centrale stafdiensten.

Strategie en beleid – Je bent goed in staat om te anticiperen op de ontwikkelingen in de branche en de gevolgen daarvan voor de eigen dienstverlening. Veranderende wetgeving en krapte op de arbeidsmarkt zijn wellicht de belangrijkste maar zeker niet de enige uitdagingen voor de komende jaren. Geworteld in de dynamiek van de dagelijkse praktijk, ben je in staat om het grotere geheel te overzien en draag je op zowel tactisch als strategisch niveau bij aan de antwoorden die van Wij zijn JONG worden verwacht en (financieel) mogelijk zijn. Dit doe je samen met je collega regiomanagers en de experts van de afdelingen op het hoofdkantoor.

Nieuwe energie en nieuwe richtingen

Binnen Korein wordt een heel nieuw MT samengesteld. Dit betekent ruimte voor meerdere regiomanagers om te bouwen aan een nieuw team waarbij men aanvullend is op elkaar, waarbij het team meer is dan de som der delen. Korein is altijd op zoek naar eenheid in verscheidenheid met een team dat bestaat uit verschillende persoonlijkheden. Breed blijven kijken, schetsen van andere perspectieven en ruimte geven aan de ander. Voor de nieuwe regiomanagers een unieke kans om deze krachtige organisatie een nieuw onderscheidend vermogen mee te geven en beweging in gang te zetten.

Sensitief Communicatief Toegankelijk Energiek Vasthoudend Professioneel Betrokken Inspirerend

Profiel | Vertalers die bouwen en beweging creëren

Vertalen

Je haalt de goede ideeën bij de locaties op, bespreekt en toetst die in het managementteam op waarde en haalbaarheid en draagt dat samen met de andere regiomanagers uit in pilots voor innovaties en nieuw beleid. Maar je brengt ook helderheid en maakt keuzes. Door te vertalen wat de organisatie nodig heeft en hoe jouw teams hieraan kunnen bijdragen, met een kwalitatief hoog niveau en de juiste ambitie. Daarbij hanteer je een duidelijke communicatiestijl, luister je aandachtig en check je of de boodschap goed is overgekomen. Medewerkers voelen jouw drive en inhoudelijke betrokkenheid hierbij.

Bouwen

Je erkent en herkent de geschiedenis van de organisatie en gebruikt dit om samen met het team te bouwen aan de nieuwe structuur en de ambities. Bouwen is ook vernieuwen, samen ontdekken wat goed is en wat beter kan, slimmer kan. Zonder iedere keer het fundament te willen veranderen. Wat goed is borgen en stutten. Om er vervolgens mee aan de slag te gaan en het te doen. Tenslotte is bouwen ook creëren en realiseren. Zodat er voor de kinderen en de collega’s een solide organisatie staat, kwalitatief sterk, met de juiste verbindingen en gericht op ontwikkeling.

Beweging creëren

Je weet wat er nodig is om een cultuurverandering ook daadwerkelijk te laten plaatsvinden. Bewegen als organisatie doe je samen. Je weet wat er speelt en over welke grenzen heen gekeken moet worden en welke behouden moeten blijven. Door oprecht geïnteresseerd te zijn in de ander en je open en toegankelijk op te stellen. Bewegen en wendbaar worden is ontwikkelen en ontwikkelen kan alleen als er ruimte is. Hiervoor ga je op zoek naar de juiste balans tussen loslaten en controle, eigenaarschap en kaders, eenheid en verscheidenheid. Je bent creatief in wat echt kan en haalbaar is en adviseert wie welke stappen moet zetten en hoe we dit met elkaar gaan afspreken en doen. Want bewegen is uitvoeren. Doen wat afgesproken is. Daarbij ben je zelf aanspreekbaar en spreek je ook mensen aan. Met respect, eerlijk en transparant. Dit doe je niet alleen. Daarbij zoek jij hulp en verbinding bij anderen in de organisatie. Door vragen te blijven stellen, ruimte te geven voor reflectie en samenwerking te organiseren en te faciliteren.

Wat heb je in huis?

We zijn op zoek naar een persoonlijkheid die op afstand dichtbij blijft, ook als het moeilijk wordt. Je gelooft in ontwikkeling voor iedereen en biedt ruimte voor reflectie, innovatie en eigenaarschap. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, ben je sensitief en een goede communicator. Je kent het DNA van de sector of wilt deze zo snel mogelijk leren kennen. Je bent niet per se een pedagoog, maar je hart gaat uiteraard wel sneller kloppen van alles dat kindontwikkeling mogelijk maakt. Je hebt een natuurlijke leiderschapsstijl en aantoonbaar teams naar een hoger plan gebracht.

Aanbod | Unieke kans om te bouwen

Er wordt een heel nieuw MT samengesteld. In deze procedure worden de eerste twee posities vacant gesteld. Daarna zullen de vervolgstappen genomen worden om verdere opbouw en samenstelling van het team te verwezenlijken.

Korein biedt een duurzaam perspectief aan professionals die nieuwsgierig, creatief en proactief zijn door een inspirerende werkomgeving te geven waar talent herkend en erkend wordt en waar ruimte is voor ontwikkeling.

Daarnaast kan je rekenen op:

  • Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband.
  • Salaris conform de cao Kinderopvang, schaal 12.
  • Bijna 6 weken per jaar vakantie.
  • 8% vakantietoeslag, 3% eindejaarsuitkering en pensioenopbouw bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
  • Toegang tot JONG Leren, het online leer- en ontwikkelplatform van Wij zijn JONG.
  • Sporten en een zorgverzekering met korting.
Procedure | Nieuwsgierige ontmoetingen

De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van K+V. De procedure start met een onbevangen ontmoeting met verschillende mensen van de organisatie. Is er een goede ontmoeting, dan gaan we verder met een diepgaand gesprek en een presentatie.

Speed op vrijdag 21 januari waarin je in drie korte gesprekken in kleine commissies kennismaakt met de diverse aandachtsgebieden van de functie en de organisatie kennis maakt met jouw persoonlijkheid.
Slow op dinsdag 25 januari waarin ruimte is voor meer aandacht en diepgang.
Show op vrijdag 28 januari waarin je laat zien en ervaren wie je bent en hoe jij de leiding neemt.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 februari 2022 af te ronden. Wij zorgen voor veiligheid voor iedereen. Heb je vragen over het proces dan staan we graag voor je klaar.

Geïnteresseerd | vormgeven aan proces en inhoud?

Geïnteresseerd om met een nieuw team sturing en inspiratie te geven? Dan zien wij graag uiterlijk 13 januari jouw reactie tegemoet. Dat kan door bij “solliciteer direct” je cv en motivatie te uploaden. Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden.

Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351) en Emile Douma (06-1045 2989). Natuurlijk zijn Martine en Emile bereikbaar voor nadere informatie.

Aan kandidaten, die worden uitgenodigd, wordt gevraagd vooraf een online persoonlijk profielmeting te maken.

Regiomanagers
Vast
32-36 uur

SOLLICITEER DIRECT

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.