Secretaris/Directeur voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN)

Goede organisatie inrichter, inspirerend leider en boegbeeld
Let op: De wervingstermijn voor deze vacature is verstreken! Reageren is niet meer mogelijk.
Klik hier voor ons actuele vacature-overzicht

Functie

Secretaris/Directeur

In december 2021 heeft het Algemeen Bestuur de strategische koers voor Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) verkend en de plannen (het verbeter- en meerjarenbeleidsplan) vastgesteld: waar willen we als organisatie staan in 2025? De interim Secretaris-Directeur geeft leiding aan de organisatie en aan het herstel van vertrouwen met bestuur en opdrachtgevers. Bovendien geeft hij invulling aan het verbeterplan 2022/23 en het meerjarenbeleidsplan 2022-2025, met als doel de basis op orde te krijgen en samen verder te bouwen aan een vitaal en wendbaar RMN.

Het Dagelijks Bestuur heeft het plan goedgekeurd en de interim Secretaris-Directeur heeft in de afgelopen periode al een aantal stappen gezet. In het kader van het herstel van vertrouwen en transparantie heeft de interim Secretaris-Directeur een ronde gemaakt langs de gemeenteraden. Hij heeft laten zien wat de organisatie wel en niet doet, waar de organisatie voor staat en welke dienstverlening de organisatie per gemeente verleent en tegen welke kosten. Met als doel meer scherpte en focus. Iedere gemeente neemt andere diensten af, de kosten stijgen in de toekomst en de complexiteit neemt toe. De toekomstige Secretaris-Directeur neemt het stokje over en bouwt met een lange termijn focus hierop voort conform de beoogde transitie. Waarbij er zeker ruimte is voor verdere aanscherping en vernieuwing.

Er zijn dus al stappen gezet. Zo zijn twee kwartiermakers benoemd om de bedrijfsvoering en de organisatie te professionaliseren en de bedrijfsprocessen in kaart te brengen. Ook zijn er nieuwe functies gecreëerd om transparanter te worden. Er is een cultuurtraject gestart, een nieuw bedrijfsvoeringsysteem geselecteerd en er zijn dashboards ontwikkeld om de organisatie een goede basis te geven voor de toekomst. Deze projecten en initiatieven moeten vertrouwen geven om binnen een bepaald tijdspad verankerd te worden. Zodat de basis stabiel is, de organisatie toekomstbestendig wordt en de medewerkers met plezier hun positieve bijdrage kunnen leveren.

De belangrijkste opgaven voor de opvolger zijn geformuleerd. Grofweg zijn dit:

 • Verbeteren van de interne communicatie en de samenwerking op alle niveaus.
 • Directie, MT- leden, teamleiders en de functioneel leidinggevenden in juiste volwaardige positie brengen.
 • Vertrouwen geven; de stap zetten om een lerende en diverse dienstverlenende organisatie te worden die kan meebewegen in de huidige veranderende wereld.
 • Ruimte bieden aan de ontwikkeling van de medewerkers met de juiste persoon op de juiste plek.
 • Consolideren en uitbouwen van de ingezette richting zoals omschreven in het Meerjarenplan; het op orde brengen van de bedrijfsvoering als topprioriteit en deze verder door ontwikkelen.
 • Het uitbouwen van de expert- en adviesrol van de medewerkers op alle niveaus door meer focus aan te brengen in de dienstverlening.
 • De verbinding met de gemeenten/partners/besturen/raden versterken en werken aan de voorspelbare en betrouwbare dienstverlening die ook systematisch wordt gemonitord.
 • Inrichten van een slagvaardige governance-structuur die past bij de gestelde ambities en die de minste bestuurlijke druk oplevert, waarbij in 2023 wordt gestart met onderzoek wat het beste past voor de toekomst van de organisatie.

Profiel

Verbindend en Toegankelijk

Je bent de eerste adviseur van het dagelijks bestuur en je geeft integraal leiding aan de gehele organisatie. Er is behoefte aan een verbindende, toegankelijke persoonlijkheid die weet wat er op de werkvloer speelt. Je geeft advies aan het dagelijks bestuur en aan de gemeente(raden). Je snapt wat een afvalbedrijf doet en moet gaan doen in de toekomst met nieuwe regelgeving en verandering.

Circulaire economie is belangrijk voor de toekomst maar de nadruk op dit moment ligt op: ‘richten, inrichten en verrichten’. Eerst moet de basis in de bedrijfsvoering en operatie op orde zijn. Focus ligt niet zozeer op groei, maar op het bieden van de juiste dienstverlening met nadruk op het hier en nu. Je bent rolvast als Secretaris-Directeur en je kunt goed schakelen op alle niveaus, zowel intern als extern.

Wat neem je mee:

 • Een HBO+ werk- en denkniveau -met een goed gevoel voor bedrijfsvoering en financiën- en je beschikt over enkele jaren ervaring als integraal eindverantwoordelijke in een (publieke) organisatie.
 • Je begrijpt hoe de hazen lopen in een politiek bestuurlijke omgeving, zoals bijvoorbeeld in de gemeenteraden en je begrijpt bestuurlijke en ambtelijke processen en procedures.
 • Een visie, die aansluit bij de strategie en de gekozen weg, volgens het Meerjarenbeleidsplan 2022-2025 en het Verbeterplan ‘basis op orde’, samen verder bouwen aan RMN’. En uiteraard heb je een visie op hoe het verder kan worden doorontwikkeld.
 • Je maakt je sterk voor de medewerkers en je draagt zorg voor eenheid binnen de organisatie.
 • Je onderhoudt relatienetwerken en bevordert samenwerking met gemeenten en de andere externe stakeholders.

Wat neem je nog meer mee:

 • Omgevings- en organisatiesensitiviteit met een groot verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Overtuigingskracht en besluitvaardigheid.
 • Een communicatieve instelling, je handelt transparant en oprecht.
Verbinder Sociaal persoon Communicatief Schakelvermogen Proactief Hands-on Wendbaar Boegbeeld Netwerker Autoriteit Inspirator Aanpakker Toegankelijk Organisator Ruggengraat

Over de organisatie

Reinigingsbedrijf Midden Nederland

RMN is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Baarn, Bunnik, IJsselstein, Nieuwegein, Soest en Zeist. Gestart in 2000 met de gemeenten Soest en Zeist. RMN is specialist in afvalinzameling, straatreiniging en beheer openbare ruimte. Met ruim 170 medewerkers in de binnen- en buitendienst bedient de organisatie ruim 112.000 huishoudens.

De visie is als volgt geformuleerd: Een duurzame en mooie leefwereld. Wie wil dit niet? De Rijksoverheid stuurt hierop met het doel dat Nederland in 2050 volledig circulair is. RMN vervult daarin in haar gebied een actieve rol. RMN is een maatschappelijke organisatie, die op vooruitstrevende wijze afval en grondstoffen inzamelt. Daarnaast zet de organisatie zich in voor een schone, hele en veilige buitenruimte. Op deze wijze levert RMN een bijdrage aan een mooie en duurzame leefomgeving. Met focus op het inzamelen van grondstoffen en restafval huis aan huis; het inzamelen van grondstoffen en restafval via recyclingstations en het beheren van een schone, hele en veilige buitenruimte.

Dat de RMN-organisatie onvoldoende was toegerust op de vele uitdagingen, bleek onder meer in maart 2021. Er was een tekort van 6,5 ton op de jaarrekening van 2020. Voor de gemeenten onverwacht en daarom is het op orde brengen van de financiële huishouding als onderdeel van de bedrijfsvoering topprioriteit. Na een onafhankelijk onderzoek bleken er meer aspecten voor verbetering vatbaar. De keuze is gemaakt om een interim Secretaris-Directeur aan te stellen. Nu een jaar later is het tijd voor een opvolger die met vertrouwen en een open blik leiding gaat geven aan deze organisatie in transitie.

Aanbod

Bevlogen team en ruimte voor groei

RMN biedt een uitdagende, verantwoordelijke en afwisselende organisatie en omgeving. Je komt terecht in een bevlogen team in een rol met veel afwisseling en ruimte voor groei. Met uitdaging voor jezelf, voor je collega’s én de stakeholders in een maatschappelijk betrokken organisatie waar nog veel mag gebeuren. Je krijgt een contract voor 3 jaar waarbij na deze periode wordt geëvalueerd. De CAO SGO is van toepassing met een fulltime dienstverband (36 uur) uitstekende arbeidsvoorwaarden (schaal16) met een individueel keuzebudget (IKB, circa 17%).

Procedure

Het wervingstraject bestaat uit twee onderdelen waarbij je verschillende mensen uit de organisatie ontmoet. De 1e gesprekken zullen op woensdag 29 maart plaatsvinden en de 2e gesprekken vinden plaats op woensdag 5 april.

Geïnteresseerd

Deze vacature is opnieuw opengesteld.

Ben jij de inspirerende en no-nonsense Secretaris -Directeur voor RMN? Dan zien we graag jouw reactie tegemoet. Dat kan door uiterlijk woensdag 15 maart 2023 onderaan bij “solliciteer direct” jouw cv en motivatie te uploaden. Micha van Aart (06-4639 0312) en Helga Bijker (06-2269 8599) begeleiden deze opdracht. Bel gerust voor meer informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd een online persoonlijk profielmeting te maken. Een ontwikkelassessment kan onderdeel zijn van de procedure.

Helaas, de inschrijftermijn voor deze vacature is verstreken, of wij hebben een geschikte kandidaat gevonden.